9737 találat a(z) határozat cimkére

1/2021. (III. 2.) PM határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 11. §-a és az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 188. § (9) bekezdése alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következő határozatot hozom:
Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény (a továbbiakban: Módosító törvény) 188. § (9) bekezdése a Módosító törvény 42. §-ának ha...

1020/2021. (I. 29.) Korm. határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

1. A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 12. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva dr. Stumpf Istvánt 2021. február 1. napjától két évre kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.
2. A kormánybiztos ellátja a felsőoktatási modellváltással és az új fenntartói modell működésével kapcsolatos kormányzati feladatok koordinációját.
3. A kormánybiztos a 2. pont szerinti feladatkörében
a) ellátja a modellváltás előkészítésével, megvaló...

1004/2021. (I. 14.) Korm. határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány
1. egyetért azzal, hogy szükséges az Európai Unió által kezdeményezett, centralizált COVID-19 oltóanyag-beszerzés keretén túl a magyar emberek egészségének megvédése érdekében a lehető legnagyobb mennyiségű biztonságos oltóanyag beszerzése;
2. a rendkívüli keresleti és kínálati viszonyok között célként a biztonságos oltóanyagok minél gyorsabb beszerzését jelöli meg;
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy tegye meg az 1. és 2. pontban meghatározott cél elérése érdeké...

1026/2021. (II. 2.) Korm. határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

1987/2020. (XII. 22.) Korm. határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány
1. a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében a mikro-, kis- és középvállalkozásokat a helyi iparűzési adó rendszerén keresztül is támogatja, és ezzel együtt dönt a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok számára támogatási program megindításáról;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy - a belügyminiszter bevonásával - gondoskodjon az 1. pont szerinti konstrukció kidolgozásáról.
Felelős: pénzügyminiszter
belügym...

4/2021. (I. 28.) ME határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 236. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva - az igazságügyi miniszter előterjesztésére - megállapítom, hogy
dr. Ökrös Oszkárnak, az Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkárának e megbízatása a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 228. § (1) bekezdés d) pontja alapján, politikai felsővezetővé történő kinevezésére tekintettel
- 2021. január 27-ei hatállyal -
megszűnik, egyidejűleg
a kormányzati igazgat...

2050/2020. (XII. 30.) Korm. határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

1017/2021. (I. 28.) Korm. határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

1. A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 12. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 2021. február 1. napjától Prof. Dr. Palkovics Lászlót a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztése, kivitelezése és finanszírozása kapcsán született Egyezmény kihirdetéséről szóló 2016. évi XXIV. törvényben foglalt feladatok koordinációjáért felelős kormán...

20/2021. (I. 28.) KE határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 32. § (1) bekezdése, 80. § (2) bekezdés d) pontja és 86. § (2) bekezdés e) pontja alapján - a belügyminiszter javaslatára - dr. Hoffmann Imre tűzoltó altábornagy hivatásos szolgálati viszonyát 2021. február 5-ei hatállyal felmentéssel megszüntetem.
Budapest, 2020. december 21.
Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. december 2...

19/2021. (I. 28.) KE határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 202. § (2) bekezdése alapján - a miniszterelnök javaslatára - dr. Ökrös Oszkárt 2021. január 28-ai hatállyal az Igazságügyi Minisztérium államtitkárává kinevezem.
Budapest, 2021. január 22.
Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. január 25.
KEH ügyszám: KEH/00392-2/2021.

1847/2020. (XI. 25.) Korm. határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány
1. egyetért
a) a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852. hrsz., cégjegyzékszám: 13-09-129463), valamint
b) a Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 8360 Keszthely, Kastély utca 1., cégjegyzékszám: 20-09-069758)
koronavírus-világjárvány negatív hatásainak kompenzálása érdekében jelentkező többletfeladatainak támogatásával;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy - a miniszterelnök kabinetfőnökének be...

1923/2020. (XII. 17.) Korm. határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány
1. egyetért azzal, hogy
a) a Büki Gyógyfürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 18-10-100542) 124 250 000 forint névértékű, 46,9% tulajdoni arányt megtestesítő,
b) a Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 19-10-500232) 615 500 000 forint névértékű, 41,03% tulajdoni arányt megtestesítő
állami tulajdonú részesedése felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyako...

1848/2020. (XI. 25.) Korm. határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány
1. felkéri az emberi erőforrások miniszterét, hogy a háziorvosok praxisközösségekbe, a házi gyermekorvosok csoportpraxisokba történő szerveződése érdekében teremtse meg a praxisközösségek, csoportpraxisok jogi kereteit;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2021. december 31.
2. felkéri az emberi erőforrások miniszterét, hogy a háziorvosi és házi gyermekorvosi, illetve az alapellátást nyújtó fogorvosi körzetek kialakításához adott szempontrendszerét aktualizálja és el...

Kúria: sérelemdíj mértékének megállapításánál nincs kármegosztás Cikk

Közalkalmazotti jogviszony megszűnése miatt sérelemdíj tárgyában tárgyalt ügyben hozott határozatot a Kúria illetékes tanácsa. A döntés elvi tartalma: a sérelemdíj mértékének megállapítása során kármegosztásnak nincs helye.

1893/2020. (XII. 9.) Korm. határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST / VIDEÓ

Kérdések és válaszok

Kisgyermekes munkavállaló munkaidőbeosztása

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Új katatörvény a bt. beltagjára vonatkozóan

Dr. Szeiler Nikolett

ügyvéd, adótanácsadó

Kifogásolható-e ez az adózói magatartás?

Szipszer Tamás

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2022 augusztus
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
hirdetÉs