367 találat a(z) eredménytartalék cimkére

Negatív eredmény és osztalék Kérdés

Tisztelt Szakértő! Most készítem a 2015. évi beszámolót. A cég mérleg szerinti eredménye veszteséges, ennek ellenére szeretne osztalékot fizetni, melyre szabad eredménytartaléka fedezetet nyújt. Hogyan kell helyesen elkészíteni a mérleg- és eredménykimutatás ide vonatkozó sorait? Illetve a társaságiadó-bevallásban tájékoztató adatként milyen összeg kerül feltüntetésre (eredménytartalék igénybevétele osztalékra soron)? Ha lehetséges, szeretném kérni a levezetést és a könyvelési tételeket is konkrét számokkal. Előre is nagyon köszönöm válaszát. Üdvözlettel: Lédererné

Osztalékfelvétel tao-s és evás időszakból Kérdés

Tisztelt Szakértő! Segítségre van szükségem, mert időzavarba kerültem. Adott egy kft., amely 2016. január 1-jével újra a tao alá tartozik, korábban néhány évig evás volt. Március elején megemelte a törzstőkéjét az eredménytartalék terhére. Az eredménytartalék (az egyszerűség kedvéért) így nézett ki: 500 ezer forint régi eredménytartalék, még a korábbi tao-s időszakból, 2050 ezer forint evás eredménytartalék. A tőkeemelést – még márciusban – úgy könyveltem, hogy 500 ezer forint ment a tao-s eredménytartalékból, 2000 ezer forint fpedig az evás eredménytartalékból. A mostani mérleg szerinti eredményéhez pedig hozzácsaptam az 50 ezer forintot, hogy vegye ki még azt is. Adóznia nem kell utána, mivel az is evás időszak alatt keletkezett. Most azonban a sorrendiséget illetően elbizonytalanodtam. Jó-e ez így, vagy a plusz 50 ezer forint eredménytartalékot tao-snak kell tekinteni, és ha azt most kiveszi, szja-t és ehót kell utána fizetni. Remélem, hogy sikerült megértetnem a dilemmámat. Köszönöm a segítséget! Emília

Osztalékfizetés a 2015. évi eredmény terhére Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunk a 2015. évi eredmény terhére osztalékot kíván fizetni, úgy, hogy kifizeti a 2015. évi eredményt, és eredménytartalékból még kipótolja azt a jóváhagyott összegre. A 2015. évre ezt már nem könyvelhetem le? A beszámolóban a 1529-A-02-02 20. sorában kell csak feltüntetnem. Ezzel kapcsolatban 2015. évre nincs semmilyen könyvelési feladatom? Ezt az összeget 2016-ban a jóváhagyás napján kell kötelezettségként előírnom? Kérem, szíveskedjen a segítségemre lenni, mert nem világos számomra, hogy az új szabályokat már a 2015. évi beszámolónál is alkalmaznom kell-e, vagy pedig a 2015. évi eredmény terhére megállapított osztalékot 2015-re le kell könyvelni, és csak a 2016. évi eredmény utáni osztalékot kell az új szabályok szerint könyvelni. Segítségét előre is köszönöm! Tisztelettel: Turner Tiborné

Osztalék 2016 Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kft. 2015-ben -3000 forint veszteséggel zárt. Saját tőkéje: 17000 forint ebből eredménytartalék 14 000 forint. Pénzeszköze:14 000 forint. Mennyi osztalékot lehet beállítani a mérlegbe? Köszönöm válaszukat. Üdvözlettel: Simon Józsefné

Nonprofit kft. Kérdés

Tisztelt szakértő! Abban szeretném a segítségét kérni, hogy egy kft. átalakul nonprofit társasággá. Az előző években felhalmozott eredménytartalékot, a bankban van pénz, illetve eszközei is vannak. Az lenne a kérdésem, hogy mi történik ezekkel a vagyonokkal, ha a kft. átalakul nonprofit társasággá? A könyvelésben benne maradnak ezek az eszközök és pénzek, a göngyölt áfával mi történik? Esetleg ezt az időszakot valamilyen módon le kellene zárni? Válaszát előre is köszönöm.

Eredménytartalék rendezése Kérdés

Egyik ügyfelem évek óta veszteséggel működteti a kft.-t. Egy nagyobb büntetést is fizet a NAV-nak havonként. A jegyzett tőkéje 3 millió forint, de az eredménytartaléka már -11 millió forintot mutat. A cégnek indulása óta összegyűlt 15 millió forint tagi kölcsöne. Kérdésem az, hogy a cég, ha lemond a tagi kölcsönről az eredménytartalékának rendezése érdekében, követ-e el valamilyen vétséget? Kell-e ezután valamit fizetnie bármelyiküknek? Sajnos más megoldást nem látok a cég megmentése érdekében!

Evás időszak előtti osztalék Kérdés

Tisztelt Szakértő! Van egy 2004. évtől evás kft., amely a számviteli törvény hatálya alá tartozik. Az evás kft.-nek az eredménytartaléka két részre oszlik, van olyan eredménytartalék, ami az evás időszak előtt (2004. év előtt) keletkezett, és van olyan eredménytartalék is, ami az evás időszak alatt. 2016. január 1-jétől életbe lépett az osztalékra vonatkozó új szabályozás, azaz az osztalékkifizetés alapja az előző év adózott eredményével kiegészített szabad eredménytartalék. Viszont van úgynevezett osztalékfizetési sorrend, ami miatt a legkorábban keletkezett eredménytartalékot kell legelőször osztalékfizetéshez felhasználni. 2016. évben a 2015. évi elfogadott beszámoló alapján osztalékelőleget szeretnének a tagok felvenni. Az lenne a kérdésem, hogy az osztalékelőleg után kell-e szja-t fizetni, tekintettel arra, hogy van olyan eredménytartalék, ami az evás időszak előtt keletkezett, és emiatt adóköteles? További kérdésem még az, hogy a tárgyévi, nem adóköteles, azaz a 2016. évi evás időszak alatt keletkezett eredményéhez csak úgy tud hozzájutni, ha az összes evás időszak előtti eredménytartalékot leadózta?

Kft.-k figyelem: van miről agyalni a tőkeemelési haladék ellenére is Cikk

A kft.-k kötelező tőkeemelésének elhalasztásáról megszavazott, de tegnap estig még ki nem hirdetett törvénymódosítással nemcsak időt nyernek a kft.-k, hanem új szabályokra, illetve a korábbiak átértelmezett alkalmazására is figyelniük kell.

Tőkeemelés ázsióval Kérdés

Szeretném kérdezni: a cég megemeli a jegyzett tőkét és a tőketartalékot úgy, hogy a jegyzett tőke 1 millió forinttal, a tőketartalék 19 millió forinttal fog növekedni, mindezt tagihitelapporttal. A tagi hitel eredete igazolt. Ez szabályos út-e? Adózásügyileg a NAV elfogadja-e, s a cégbíróság előtt szabályos-e? Valamint miután a cégbíróság bejegyzi a jegyzett-tőke-emelést, jól gondolom, hogy a tőketartalék nem cégbírósági ügylet, és ezt csak a könyvelésben, a bizonylatok alapján kell szerepeltetni? Összegezve: szabályosan járnak el, ha a tagi hitelt a fenti arányban és módon apportálják be a cégbe, és azáltal javul a cég saját tőkéje? Köszönöm a válaszukat.

Tőkeemelés Kérdés

Tisztelt Szakértő! 500 ezer forintos jegyzett tőkéjű kft. magánszemély tagjai a 2016. 03. 15-ig kötelező 3 millió forintos törzstőkeemelést eredménytartalékból szeretnék megvalósítani. A magánszemély tagnak keletkezik-e, és mikor adófizetési kötelezettsége? Ezzel kapcsolatosan a kft.-t terheli-e adókötelezettség? Gyors válaszukat előre is köszönöm. Tisztelettel: Lévai Lászlóné

Törzstőkeemelés a tulajdoni arányok változásával Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ügyfelem, egy kft. 500 ezer forintos törzstőkéjét a kötelező szintre az előző évek eredménytartaléka terhére kívánja megemelni, de a tulajdoni arányokon is szeretne ezzel együtt változtatni. Jelenleg A tulajdonosnak 20 %, azaz 100 ezer forint, B tulajdonosnak 80 %, azaz 400 ezer forint a tulajdoni hányada. Nekem úgy logikus, hogy a jelenlegi tulajdoni arányban tudnak a tulajdonosok a ki nem vett eredményből, vagyis az eredménytartalékból emelni, tehát ezzel nem változik az új tulajdoni arány. Rosszul gondolom? Lehet úgy is emelni az eredménytartalékból, hogy A tulajdonos 1 100 000 forinttal, B tulajdonos 1 400 000 forinttal emel az eredménytartalék terhére? Ennyi lenne szükséges ahhoz, hogy a kívánt új tulajdoni arány legyen, vagyis A-nak 40, B-nek 60 százalékos. Nagyon várom válaszukat, mert az ügyvéddel nem vagyunk egy véleményen. Én azt gondolom, hogy például apporttal vagy készpénzbefizetéssel lehet a tulajdoni arányt megváltoztatni. Köszönettel: KM

Evás kft. törzstőkeemelése eredménytartalékból Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft.2007-ben alakult 500 e zer forint törzstőkével. A 2008. évi mérleg szerinti eredménye 3000 ezer forint volt. 2009-től a kft. az evatörvény hatálya alá tartozik. A kötelező törzstőkeemelést az evás időszak előtti eredménytartalékból szerette volna teljesíteni a kft., de az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény V. fejezet 22. § (2) bekezdése alapján "Az adóalany nem határozhatja el átalakulását, egyesülését és szétválását, valamint jegyzett tőkéjének a jegyzett tőkén felüli saját tőke terhére történő felemelését". Jól értelmezzük, hogy a fenti paragrafus alapján hiába rendelkezik a kft. 2015. 12. 31-én 3 millió forintos saját tőkével, a kötelező törzstőkeemelés nem lehetséges az evás időszak előtti eredménytartalékból? Köszönjük!

Kft. alapító tag kiválása és jegyzett tőke változása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kft. jelenleg 500 ezer forint jegyzett tőkével rendelkezik, amit a 2 alapító fele-fele arányban jegyez. Az egyik tag kiválik, a tőke eredménytartalékból lesz megemelve 3 millió forintra. Ha a kiváló tag a tőkeemelés után megy, akkor 250 ezer forint vagy 1,5 millió jár neki? És a jegyzett tőke hiányzó részét újra az eredménytartalékból pótolhatja a megmaradt tag? Az eredménytartalékban 5 millió forint van, ami tőkenövelés céljára lett képezve. Igényt tarthat-e osztalék kifizetésére a kiváló tag így? A kiválással kapcsolatban a kiválónak és a kft.-nek milyen adó- és járulékfizetési kötelezettsége keletkezik?

Tőkeemelés: csak egy hónap van hátra, de nem muszáj fizetnie Cikk

Március 15-én lejár az új polgári törvénykönyv megemelkedett tőkekövetelményekkel kapcsolatos türelmi ideje, amellyel a kft.-k kötelező minimum tőkéje most már végérvényesen a korábbi követelmények hatszorosára emelkedik. „Az érintett vállalkozásoknak tehát nem szabad tovább halogatniuk a törzstőke emelését, és tanácsadók bevonásával ki kell választaniuk a helyzetüknek megfelelő legjobb megoldást. A késedelem ugyanis bírsággal, végső esetben akár a társaság megszüntetésével is járhat”– figyelmeztetett Jancsa-Pék Judit, a LeitnerLeitner vezető tanácsadója.

Tőkeemelés eredménytartalékból Kérdés

Tisztelt Szakértő! A társaság mérlegében 500 ezer forint jegyzett tőke, 2,5 millió forint eredménytartalék és 500 ezer forint mérleg szerinti veszteség szerepel 2015.12. 31-én. Más tőkeelem nincs. Megteheti-e a kft., hogy 2 millió forint eredménytartalékból teljesíti a kötelező jegyzett tőkeemelést (még plusz 500 ezer forint készpénz-befizetéssel)? Ha nem valósítható meg, akkor ebben az esetben minimálisan 551 000 forint eredménytartalékkal kell(ene) rendelkeznie? Ekkor a jegyzett tőkével csökkentett saját tőke összegét nem haladja meg a megemelt jegyzett tőke. Egyezer forinttal. Kérem szíves válaszát. Köszönettel:R eményiné

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Turizmusfejlesztési hozzájárulás

Kneitner Lea

okleveles nemzetközi és igazságügyi adószakértő

Szállásdíj áfája

dr. Bartha László

adójogi szakjogász

Áfás párt – Facebook

dr. Bartha László

adójogi szakjogász

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 február
H K Sze Cs P Sz V
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
hirdetÉs