432 találat a(z) előleg cimkére

Szálláshely-szolgáltatás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Szálláshely-szolgáltatással foglalkozna társaságunk. Vásároltunk egy vendégházat. A foglalások a bookingon keresztül történnének. Kérdésem, hogy hogy a magánszemélyek által átutalt előlegekről (főleg német turisták) kell-e számlát kiállítani? Az előlegek utalása ősszel, télen törtnénik, viszont a szállásokat csak jövőre foglalnák el. Illetve kérdésem lenne még, hogy az idegenforgalmi adót a számlán kötelező feltüntetni? Köszönettel: Maróti Gyula

Utazásszervezés áfa Kérdés

Tisztelt Szakértő! A cégünk egyik tevékenysége az utazászervezés, melynek keretében diákokat utaztat ki külföldre (jellemzően uniós országokba) intenzív nyelvi tanfolyamokra. Az áfa elszámolásánál az egyedi nyilvántartáson alapuló adóalap megállapítást alkalmazza, minden egyes magánszemélyhez külön állítunk ki előlegszámlát, amikor megrendeli az utat és befizeti a díját, a hazaérkezésnél elkészül a végszámla. Ezzel szemben áll a külföldi szervező cég számlája (számlák), aki leszámlázza cégünknek a tanfolyamot, szállást, étkezést, reptéri transzfert stb. külföldi pénznemben. A kérdésem az árrés pontos meghatározása lenne: Az előleg számlából milyen módon tudom levonni a költségeket? Jellemzően egy összegben befizetik a teljes út értékét, ha még nincs számlám a költségekről a kalkuláció alapján levonhatók a költségek? Ha igen, akkor a kalkulációban milyen árfolyamot kell alkalmaznom? Vannak olyan esetek is, amikor már hónapokkal korábban kiállítják a költség számlát (ezt lekönyvelem a számla keltére saját bank deviza eladási árfolyamán, nem választottunk MNB árfolyamot), de az előleg csak később folyik be, ekkor mi az árrés pontos kiszámításának a menete? Jelenleg az árrés meghatározásánál a kapott előlegből levonjuk a külföldi költség számlák értékét és a különbözet alapján kijött árrés alapján valljuk be az áfát (árrés=nettó+áfa). Helyes eljárás ez így? Köszönöm

Nylt végű lízing és az áfa Kérdés

Tisztelt Szakértő! A kérdésem az alábbi lenne. Társaság cégautót vásárol nyílt végű pénzügyi lízing keretében. Februárban előleget fizetett, arról áfás előlegszámlát kapott. Július 26-án előleget fizetett, arról is áfás számlát kapott, a kereskedő állítja ki az előlegről a számlákat. A szerződést 2018. 07. 20-ai teljesítéssel írják alá. A bank a két előleg értékével megegyezően kiad egy számlát 2018. 07. 20-ai dátummal, de a tartalma a számlájának "tőketörlesztés". Kérdésem: ez alapján az áfa levonható, mert nyílt végű a lízing, nem bérletnek kellene szerepelnie a banki számlán? Válaszukat nagyon várom, köszönettel: Birwin

PTGSZLAH adatszolgáltatás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Nem használunk online pénztárgépet, minden esetben számlát bocsátunk ki magánszemélyeknek, erről adatot szolgáltatunk PTGSZLAH nyomtatványon. Miről kell adatot szolgáltatni előleg esetén? Az Áfa tv azt mondja, ha magánszemély előleget fizet (900 ezer Ft-ot nem éri el), nem kell nyugtát kibocsátani, tehát ebben az esetben nem kell az előlegszámláról adatot szolgáltatni. A végszámla kiállítása akkor történik, ha teljesül a termékértékesítés, itt viszont már nincs pénzmozgás, a számla fizetendő összege (előleg betudás miatt) 0 Ft. Ilyen esetben kell-e adatot szolgáltatni a végszámláról, ha igen, milyen összegről, a 0 Ft-ról vagy az előleggel növelt összegről?

Előlegként folyósított támogatás II. Kérdés

Tisztelt Pölöskei Pálné! Köszönettel vettem azonos címmel korábbi kérdésemre adott válaszát. A hivatkozott paragrafus a támogatásra való jogosulttá válást az elszámolással köti össze. A támogató hatóság a beküldött elszámolást " beérkezett" minősítéssel befogadja. Majd, későbbi időpontban, elfogadottá minősíti, amennyiben megfelel a feltételeknek. Számomra nem egyértelmű, hogy az elszámolás és a jogosulttá válás mely fázisban következik be, a beérkezett vagy az elfogadott státusz esetén. Köszönettel várom válaszát.

Előlegként folyósított támogatás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az előlegként kapott nem beruházási célú támogatás milyen feltételekkel könyvelhető a kötelezettségekből a bevételek közé? Az elszámolások elfogadásának, visszaigazolásának néha évekig tartó elhúzódása miatt torzítást okoz a szervezeteknél a mérlegben, ha a költségek felmerülése mellett előlegként van kimutatva a támogatási összeg. Válaszát köszönöm.

Eho brit osztalék és üzletrész-értékesítés után Kérdés

Tisztelt Szakértő! Magyar magánszemély egy angol cég tagjaként eladta az üzletrészét a másik tagnak, erre 2017-ben előleget kapott (az üzletrész-értékesítés szerződésének dátuma 2018. februári). Osztalékot is kapott ettől a cégtől 2017-ben. A kapott előleg és az osztalék után egészségügyi hozzájárulást hogyan kell Magyarországon fizetnie? Az szja-bevallás melyik sorában szerepeltessük ? (2017 szeptemberétől Magyarországon be volt már jelentve, járulékot fizetett). Angliában tavaly nem fizetett sem az üzletrész-értékesítés, sem az osztalék felvét után semmit. Előre is köszönöm

Prémiumelőleg Kérdés

Cégünk 2018. július 01-jétől Hűség prémiumot vezet be, melynek mértéke a cégnél eltöltött idő függvényében kerül megállapításra. A prémium összeg előre havi bontásban, előleg jogcímként kerül kifizetésre a munkavállalók részére. Havi kifizetett összeg mértéke: bruttó 23 500-55 000 forint között alakul. Ennek kifizetéséhez a munkavállaló munkaszerződés-kiegészítés aláírásával vállalja, hogy 365 napon belül munkaviszonyát nem szünteti meg. Amennyiben igen, úgy az addig kifizetett nettó összeget kamatmentesen vissza kell fizetnie. Kérdésem a következő: a munkavállaló aláírja a munkaszerződés-kiegészítést, vállalva a feltételeket, de 10 hónap múlva megszünteti a munkaviszonyát. Az aktuális bérből a prémium előlegnek csak egy részét tudjuk visszavonni, a fennmaradó összeget készpénzben befizeti a pénztárba. Van arra lehetőség, hogy a készpénzben visszafizetett összeg járulékait a cég visszaigényli? Ha igen, milyen formában?

Előlegszámla kompenzálása. Kérdés

Egyik ügyfél a mezőgazdasági termeléshez szükséges anyagok szállitói számláját megkapta novemberi fizetési határidővel. A szállitó a későbbi termékeladásról előlegszámla kiállítását kéri, melyet az általa kiállitott számlával kompenzálna, melynek a fizetési határideje még nem járt le. Jogszerü-e ez a beszámitás?

Osztalék, osztalékelőleg a bt.-től a szövetkezetig, a Ptk.-tól az szja-ig Cikk

Sok kérdés vetődik fel a különböző formában működő jogi személyek által juttatható osztalék, osztalékelőleg szabályait illetően. Ennek oka, hogy a különböző jogszabályok nem egyformán rendelkeznek e kérdésekről. A cikk körül járja a vonatkozó szabályozást, megkísérelve végrehajtható magyarázat levezetését.

Szerződés semmisségének kimondása esetén az áfa visszaigénylése Kérdés

A 2011. és 2012. évben a cég áfás előlegszámlákat bocsájtott ki. A szerződés semmisségének megállapítása tárgyában peres eljárás folyt. A Kúria mint felülvizsgálati bíróság 2018. február 20-án jogerősen megállapította a szerződés semmisségét. Ezen ügyletről mínuszos számlát állítottunk ki. Kérdés: visszaigényelhetem-e a számlák áfatartalmát 2018-ban

Osztalék-előleg és osztalék, ha a társaságban való részesedés aránya változott Kérdés

Tisztelt Szakértő! Osztalékelőleg fizetésekor a tulajdonosi arány 30-70 százalék volt, az osztalékfizetés megállapítása az év zárásakor megtörtént, a kifizetésre most kerülne sor. De! Időközben változott a tulajdonosi arány 50-50 százalékra. Kérdés: Jóváhagytunk például 30 millió forint osztalékot. Ebből 12-t kifizettünk előlegként tavaly, az akkori 30-70 százaléknak megfelelő arányban (3,6 millió és 8,4 millió forintot). Most sor kerülne a megállapított osztalék kifizetésére: 15-15 millió forint lenne a járó osztalék a tulajdonosi arány szerint mindkét tulajdonosnak. Tehát az osztalék ifizetés összege 1. tulajdonos részére: 15-3,6 millió forint, a 2. tulajdonos részére:15-8,4 millió forint lenne. Ezt a számítást gondolom helyesnek. Jól gondolkodom? (Vagy a 30-12= 18 millió forint lenne kifizethető 50-50 százalékban? Ez esetben tehát 1. tulaj: 3,6 millió + 9 millió Ft, a 2. tulaj részére pedig 8,4 millió + 9 millió forint válna osztalékká?) Előre is köszönöm szíves válaszát!

Nettó árbevétel, NAK Kérdés

Tisztelt Szakértő! A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a vállalkozó tárgyévet megelőző lezárt üzleti év nettó árbevétele után kéri megfizetni a tagdíjat. A nettó árbevételbe beletartozik-e a területalapú támogatás, mely december 31-éig mindig csak előleg, egyáltalán beletartozik-e? A gázolaj után járó jövedéki adó bele számít-e? Többletként elhasznált gázolaj, melynek a jövedéki adóját nem lehetett visszaigényelni, levonható-e a NAK-nak fizetendő nettó árbevételből? Válaszát köszönöm szépen.

Elszámolásra kiadott előleg maximuma Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy vállalkozás ingatlanok vásárlására készül magánszemélyektől. Főleg készpénzes vevőket keresnek ezekre az ingatlanokra, így a foglalók kifizetéséhez nagyobb összegű elszámolási előleget kellene kiadnunk az ügyvezető részére. Kérdésünk, hogy maximum mennyi előleg adható ki elszámolásra, illetve mennyi idő alatt kell elszámolni vele a dolgozónak? Ha jól emlékszünk, 15 nap a határidő. Köszönettel: Szabóné Sós Ildikó

Kiva szerinti adózás Kérdés

Tisztelt Szakértő ! Az általam könyvelt vállalkozás 2017-ben kiva adónemre tért át . Kérdésem az lenne, hogy amikor a 2017. évi zárást, készítem az előző évi veszteséget a kiva időszak alatt keletkezett beruházás mértékéig felhasználhatom-e, illetve ez az összeg nullára hozhatja-e a kivát vagy a személyi jellegű kifizetés alapja után keletkezett kiva-előleget már nem lehet csökkenteni? Válaszukat köszönöm

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST / VIDEÓAJÁNLÓ

Kérdések és válaszok

Tagi munkavégzés

Dr. Szeiler Nikolett

ügyvéd, adótanácsadó

Ügyvezető 36 órát elérő munkaviszonnyal

Dr. Szeiler Nikolett

ügyvéd, adótanácsadó

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2022 május
H K Sze Cs P Sz V
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
hirdetÉs