366 találat a(z) egyesület cimkére

Egyesületi támogatás Kérdés

Egyesületet szeretnénk létrehozni, amely autóversenyzéssel, autóversenyek szervezésével, illetve egy másikat, amely lovassporttal foglalkozik. Mindkettőnél a kérdésünk az lenne, hogy a támogatók, akik havonta 10 ezer forintot fizetnének támogatás jogcímen, el tudnák-e számolni egyéni vállalkozóként, kft.-ként a befizetett összeget? Ha például reklámoznánk a cégeket, és reklámköltséget számláznánk ki, az is megoldható lenne? Ott a fizető fél le tudja írni ezeket a költségeket, illetve, ha az egyesület tevékenységei között ezek szerepelnek, akkor kiszámlázhatjuk-e őket?

Ingyenes átadás származtatott jog személytől Kérdés

Egyesület származtatott jogi személye ingyenesen átadáná a tulajdonában lévő ingatlan tulajdonjogát az "anya"egyesületnek, amelytől a jogi személyiséget kapta. Terheli-e az ügyletet adó-, illeték- vagy bármilyen más fizetési kötelezettség? Piaci értéken való aktiválás esetén az egyesület halasztott bevételként kezelheti-e az ingyenes átadást?

Egyesület elnökének munkavégzése Kérdés

Egy egyesületi formában működő hagyományőrző néptáncegyüttesben a táncoktatást a tagok részére maga az elnök végzi. Beszámlázhatja-e ezt az oktatást egyéni vállalkozóként, tiltja-e ezt valamilyen jogszabály?

Alanyi mentes Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérdésem a következő: egyesület EU-s szolgáltatást vett igénybe. Az egyesület nem áfakörös, nem rendelkezik EU-s adószámmal. Mi a teendő? Be kell vallani, és meg kell fizetni az áfát? A számlán is szerepel áfaösszeg. Így nem kétszer fizet áfát az egyesület? Köszönettel: Ildikó

Külföldi szolgáltatás áfája Kérdés

Tisztelt Szakértő! Sportszövetségünk nemzetközi versenyt szervezett az év során. Az ernyőszervezetként működő nemzetközi szövetség az ilyen versenyek rendezésekor kiköti, hogy mennyi nevezési díj szedhető be a résztvevő sportolóktól és kísérőiktől. A versenyrendezés alapját adó szerződésben azt is rögzítettük, hogy a nemzetközi szövetség jogosult minden résztvevő után egy bizonyos összeg számlázására a rendező (tehát szövetségünk) felé. Ez a szerződésben részvételi díjként került rögzítésre. A nemzetközi szövetség ennek fejében technikai szolgáltatásokat (nevezések kezelése, pénzforgalom, technikai feltételek biztosítása) biztosít. Szervezetünk működési formája egyesület, ugyanakkor rendelkezünk üzleti tevékenységgel is, havi áfabevallók vagyunk. A felek közötti szerződésben adószámunkat is rögzítettük. A belga székhelyű nemzetközi szövetség ennek ellenére a részvételi díjat illetően olyan számlát bocsátott ki számunkra, amely belgiumi mértékű áfát tartalmaz. Értelmezésünk szerint itt az áfatörvény 36. §-a (szervezetünk adóalany, mivel rendelkezik adószámmal), illetve 37. §-a irányadó (a teljesítési hely a szolgáltatás igénybevevőjének székhelye), így a nemzetközi szervezet hibásan számlázott. A számlát nettó módon kellett volna kiállítani, illetve az áfa összegét a magyar áfamérték szerint nekünk kell megfizetni. Kérem állásfoglalását, hogy levezetésünk helyes-e, illetve ilyen státuszú vevő (nonprofit egyesület) esetén lehetséges-e más megoldás.

Sajátrezsis beruházás Kérdés

Tisztelt Szakértő! A számviteli törvény 47. §-a és az áfatörvény 11. § (2) bekezdésének értelmezésében, e két törvényhely összefüggéseinek vizsgálatában kérem segítségét. Egyesület EU-s pályázati támogatást nyert a tulajdonában álló ingatlan felújítására, illetve egy új melléképület építésére. A beruházást teljes egészében külső tervezők és kivitelezők végzik, az egyesület anyagot sem vásárol hozzá, és az építési munkálatokban (vagyis a tárgyi eszköz előállításában) sem működnek közre alkalmazottai. A pályázat a teljes támogatás néhány százalékának erejéig támogatja az egyesület azon munkatársainak bérköltségét is, akik részben, illetve kizárólag a pályázati támogatás terhére megvalósuló beruházás koordinálásával foglalkoznak, valamint elkészítik az időközi és majd a záró pénzügyi elszámolás(oka)t. Ez a bérköltség negyságrendekkel alatta marad a beruházás kivitelezési költségeinek. Kérjük szíves véleményét abban, hogy: 1.) a pályázatban elszámolt bérköltséget rá kell-e aktiválni az elkészült beruházásra (a bekerülési költség arányában megosztva a felújított és az új épület között), illetve 2.) ha igen, akkor ez a ráaktiválás hogyan viszonyul a sajátrezsis beruházás fogalmához, azaz keletkezik-e – az áfatörvény 11. § (2) bekezdése értelmében – áfafizetési kötelezettség a projektkoordinátorok, projektpénzügyesek új épületre eső bérköltsége után? Kérem, szíveskedjenek válaszukban a sajátrezsis beruházás fogalmát, kritériumait bővebben kifejteni! Szíves válaszukat előre is köszönöm!

Egyesület jogutód nélküli megszűnése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy egyesület (szakszervezet) jogutód nélküli megszűnéséről az illetékes törvényszék végzést hozott. Kérdésem az lenne, hogy milyen beszámolási, bevallási kötelezettségeket kell teljesíteni a jogerős határozat birtokában a megszűnést követően? Köszönettel V.G.

Magánszemélytől kapott számla elszámolása közösségen belül. Kérdés

Egyesületünk tevékenységéhez horvátországi magánszemélytől bérel apartmanokat a résztvevők számára. A szállásköltségről a magánszemély számlát állít ki. Hogyan számolható el ez a költség, és az áfaszabályok hogyan vonatkoznak erre az esetre? Az egyesület alanyi áfamentes, a magánszemély nem rendelkezik vállalkozói adószámmal, így közösségi adószáma sincs. Köszönöm a választ: Fábiánné

Kártérítés befizetése egyesület pénztárába, bizonylatolása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyesület tulajdonában lévő személygépjárműben kárt okozott az egyik tag. A felelőséget és kártérítés megtérítését vállalja. Közben a tag kilépett az egyesületből. A pénztárba befizeti a megállapított kár összegét, mely megállapítása kárszakértővel történt. Erről bevételi pénztár bizonylat készül, illetve jegyzőkönyvet készít az egyesület, a kár keletkezésének körülményeiről, melyet fényképekkel egészít ki, amin jól látható a sérülés. A volt tag ír egy nyilatkozatot, amiben károkozást elismeri, a költségeket megtéríti az egyesület felé. Kérdésem, hogy ebben a formában megfelelően dokumentáljuk e a befizetett összeget, helyesen járunk-e el? Köszönöm megtisztelő válaszát!

Egyesületi tagdíj kiszámlázása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyesület a befizetett tagdíjról számlát állít ki. A befizetett tagdíj az áfatörvény alapján közérdekű jellegére tekintettel mentes az adó alól. Mi a helyes eljárás a kiállított számlán, mert a számlázó program az alábbi lehetőségeket engedi: tárgyi adómentes, alanyi adómentes, mentes az adó alól, 0%? Köszönöm a válaszát.

Egyesületek: a tagok jogai és kötelezettségei Cikk

Aki egyesületi tag vagy az szeretne lenni, jó ha tudja, milyen jogok illetik meg, illetve milyen kötelezettségek terhelik. Írásunkból megtudhatja.

Hasznos tudnivalók az egyesületek szabályozásáról Cikk

Az egyesület a civil személyegyesülések alapvető szervezeti formája, a tagok önszerveződő közössége valamely cél, tevékenység érdekében. Egyesületi cél tipikusan kulturális, művészeti, tudományos, sportjellegű lehet.

Ingyenes juttatás egyesületnek Kérdés

Tisztelt Szakértő! A kérdésem az lenne, hogy egy egyesület rendezvényének hirdetéséhez egy plakáthelyeket bérbeadó cég nyújtaná a reklámfelületet, támogatásként. A kérdésem az lenne, hogy mindezt hogyan lehet "lepapírozni" szabályosan? Kössünk szerződést a plakáthely szívességi használatba adásáról? Mikor járunk el szabályosan, hogy egy ellenőrzéskor megfelelő legyen az eset dokumentáltsága? Köszönöm!

Tao-előlegből egyesület támogatása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk a tao-előlegből szeretne egy egyesületet támogatni. Hogyan tudjuk ezt megtenni? Hogyan kell ezt a NAV felé jelezni, bejelenteni? A kivetett tao hány százalékát tudjuk felajánlani? Köszönjük szépen a segítséget!

Szja 1 százalék felhasználása Kérdés

Egyesület szja 1 százalékból 80 ezer forintot kapott. Ezt az összeget teljes egészében a közhasznú tevékenységére fordította. Programot szervezett. A KOZ beszámolóban azonban lehetősége lenne 25 százalékot működési költségre költeni, de nincs ilyen költsége. Lehet-e csak közhasznú célra felhasználni a befolyt 1 százalékot és a beszámolóban nem elszámolni működési költséget?

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Munkavállaló szállásköltsége

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Mennyi lehet a legrövidebb napi munkaidő?

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Próbaidő alatt okozott vagyoni kár

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2022 október
H K Sze Cs P Sz V
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
hirdetÉs