366 találat a(z) egyesület cimkére

Egyesület támogatása dologi juttatással Kérdés

Tisztelt Erdős Gabriella! Egyesület támogatásával kapcsolatban a 2019.01.30-án, hasonló témában adott válasza ismeretében szeretném megkérdezni, hogy dologi juttatás esetében mi a helyes eljárás áfa, illeték és társasági adó tekintetében? Önkéntes tűzoltó egyesületet támogatna egy kft., tűzoltóautó átadásával. Az autó vásárlásakor az áfa levonásra került. Az egyesület nem közhasznú, de az alapszabálya szerint közhasznú tevékenységet (tűzoltás, mentés, katasztrófavédelem) végez. Köszönettel várom válaszát.

Egyesület vállalkozási tevékenysége Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy egyesület, amely taxisok tevékenységének összefogása céljából alakult. Az egyes taxisok önálló egyéni vállalkozások, tagdíjat fizetnek az egyesület részére, amely ebből üzemelteti a diszpécserközpontot. Az egyesület szerződést kíván kötni egy vállalkozással, amelynek a tevékenységi köre hirdetés, reklámozás. A tervezet értelmében az egyes taxikon feltüntetnék a vállalkozás logóját, míg a vállalkozás a saját hirdetési felületein reklámozza az egyesületet. A két tevékenység bruttó ellenértéke megegyezik egymással, a felek egymás felé rendszeresen számláznak, melyet kompenzálással számítanak be. Kérdések: 1. Az egyesület jogosult-e a taxik reklámfelületét bérbe adni? (A taxik a taxisok tulajdonát képezik.) Esetleg az működik-e, hogy a taxisok leszerződnek az egyesülettel, melyben átengedik részére a reklámfelület használatának jogát? 2. A civiltörvény értelmében, ha a fenti tevékenységből származó bevétel eléri az összes bevétel 60%-át, úgy az egyesület elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységű szervezetnek minősülne. Jelent-e ez a gyakorlatban bármilyen problémát amellett, hogy a fenti tevékenység a Tao. törvény hatálya alá tartozik? 3. Okozhat-e bármilyen problémát az, hogy a fenti tevékenység rendszeres (és nem eseti) jellegűnek tekinthető? 4. Míg az egyesület alanyi áfamentes, addig a vállalkozás áfakörösnek minősül. Korrekt-e az, hogy a bruttó értéket állítják egymással szembe? Köszönettel: Deák Balázs

Egy munkavállalót két cég alkalmazna Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy közhasznú egyesület, amelynek 100%-os tulajdonában van egy nonprofit kft.. Ennek az egyesületnek a tulajdonában van egy intézmény, ahol a fejlődésben visszamaradott beteg gyerekeket fejlesztenek (nem ingyen). Az egyesület a tulajdonában lévő nonprofit kft.-t bízza meg az intézmény üzemeltetésével. Az egyesület pályázati pénzeket hoz be a fenntartásra és a működtetésre egyaránt. Az egyesület kinevezett egy intézményvezetőt, aki a nonprofit kft. és az egyesület nevében intézményvezető. Az atipikus foglalkoztatásoknál egy adózónás cikkben olvastam a többes munkaadókról. Lehetséges-e, hogy a fizetés nagyobb százalékát az egyesület teljesítse, és csak kisebb százalékát az intézményt működtető kft.? Ha igen, hogyan? Köszönöm!

Áfamentesség egészségügyi ellátásnál Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy közhasznú egyesület és az egyesület 100 százalékos tulajdonában lévő nonprofit kft. Szeretnénk egy orvosi rendelőt nyitni, ahol előreláthatólag gyermekpszichiátriai, gyermekrehabilitációs és gyógytornász rendelés lenne. A szakemberek (orvos, gyógytornász) vagy vállalkozói vagy munkaszerződés alapján látnák el feladatukat. Lehetséges-e áfa (tárgyi) mentesen számlázni? Az egyesület alanyi mentes közhasznú szervezet vagy munkaviszonyban, vagy vállalkozói jogviszonyban dolgoznának a szakemberek. A nonprofit kft. áfaalany nem közhasznú vagy munkaviszonyban vagy vállalkozói jogviszonyban dolgoznának a szakemberek. A cél az, hogy valamelyik vállalkozási formában végezzük a megjelölt tevékenységet. Lehetséges-e tárgyi mentesen számlázni az egyesület vagy a nonprofit kft. részéről? Ha esetleg igen, milyen formában? Köszönöm.

Egyesület gépjárműadó-fizetési kötelezettsége Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyesületünknek a rendőrség átadott egy személygépkocsit, a forgalmi engedélyben egyesületünk üzembentartóként szerepel. Jogos a helyi önkormányzat gépjárműadó vonatkozásban kivetett adója, az alóli mentességi kérelmük elutasítása? Indoklás: az egyesület nem tulajdonosa, csak ütembentartója a gépjárműnek. Egyesületünknek előző évben nem volt vállalkozási tevékenységből származó bevétele. Köszönöm válaszukat! Üdvözlettel: Szabó László

Egyesületek, (köz)alapítványok, köztestületek adózása 2019-ben Cikk

Tájékoztatót tett közzé honlapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a nonprofit szervezetek – egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok – adózásának 2019. évi alapvető szabályairól.

Egyesület – adomány – számlázás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyesületünk jótékonysági koncertet szervez. A koncertre jegyek kerülnek kibocsátásra, melyeken "Támogatás értéke: ...........Ft" szerepel. A teljes befolyó összeget egy célzott, a jegyen is látható célra továbbadjuk. A költségeket számlával elszámoljuk. A cégbírósági bejegyzés szerint: "A civil szervezet célja: a) A társadalmi konszenzus elősegí́tése. b) Közérdekből és haszonszerzési cél nélkül a társadalom anyagi ellenszolgáltatás nélküli szolgálata a társadalmi jólét megteremtése érdekében, ezen belül: – egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító egészségügyi rehabilitációs tevékenység egyéb egészségügyi tevékenység, – gyermek- és ifjúságvédelem, – vakok, és gyengénlátók, főként egészségügyi szempontból hátrányos helyzetű emberek, csoportok társadalmi beilleszkedésének támogatása. c) A tartalmas klubélet keretein belül az egyesület tágabb környezetében a gazdasági, szociális, kulturális és morális jólét kialakulásának elősegítése, az egyesület tagjai közötti barátság és megértés erősítése." A jegyek értékesítését a rendezvénynek helyszínt adó intézmény bizományosi értékesítés keretében végzi. A kérdésem az, hogy milyen módon, milyen bizonylattal juthatunk a jegyértékesítő partner által beszedett pénzösszeghez? Véleményem szerint ez nem gazdasági tevékenység, tehát számlázást nem tartok szabályszerűnek. Válaszukat előre is köszönöm.

Egyesület adhat-e járulékmentes jövedelmet? Kérdés

Tisztelt szakértő! Egyesület részéről adható járulékmentes (szja-köteles) jövedelem mekkora nagyságrendben adható, és adható-e egyáltalán? Az egyesület vezetője olvasta valahol, de sajnos nem tudtam megtalálni a forrást, ezért kérem, ha tud valamilyen iránymutatást, adjon. Előre is köszönöm.

Egyesület vállalkozói tevékenység II. Kérdés

Tisztelt Kelemen László! Köszönöm válaszát. De szeretném pontosítani, hogy a feltett kérdés alapján ez vállalkozási tevékenységnek minősül az egyesületnek vagy nem, mivel benne van az egyesület alapszabályzatába a motorsport népszerűsítése? Köszönettel:

Civil szervezet Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy közhasznúsági besorolással nem rendelkező civil szervezet alapcél szerint népi hagyományőrzési tevékenységet végez. Legfőképpen zenés, táncos fellépésekben nyilvánul meg a tevékenysége. 2018-ban pályázati pénzből hangtechnikai berendezéseket (mikrofon, hangfal, erősítő stb.) vásárolt. Az eszközök egyedi értéke – egy kivételével – 100 ezer forint alatt van. Az lenne a kérdésem, hogy az eszközöket célszerű tárgyi eszközként kimutatni és a használat időtartamában értékcsökkenés alá vonni, vagy mivel támogatási pénzből történt a vásárlás, érdemes egyösszegű leírásként elszámolni? Amennyiben az egyesület fellép falunapon és ezt kiszámlázza, az vállalkozási tevékenységnek minősül?

Egyesület vállalkozási tevékenység Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyesület alapszabályában a következő szerepel: "a kerékpár- és motorsport népszerűsítése, támogatása, élvonalbeli versenyzők támogatása, versenyek rendezése, lebonyolítása, utánpótlás nevelése, balesetmentes közlekedés elősegítése". Kérdésem: vállalkozási tevékenységnek minősül-e, ha az egyesület versenypályáját nemcsak a tagok, hanem külső magánszemélyek is használják napidíj fejében (6000 ft/nap). Kell erről számlát kiállítani, vagy elegendő a nyugta? Köszönettel.

Adóköteles-e? Kérdés

Egyesületünk nonprofit szervezet, vállalkozási tevékenységet nem folytat Rendezvényeint például zászlósbor-díjátadó, gála és gasztronómiai est, a tagi pincészetek borászainak és borainak népszerűsítése, kapcsolatteremtés, a borkultúra és a kulturált borfogyasztás népszerűsítése. A rendezvényeken tagjaink – akik éves tagdíjat fizetnek – és más magánszemélyek, borbarátok – akik rendezvénytámogatás címén járulnak hozzá a rendezvények költségeihez – vehetnek részt előzetes regisztráció alapján. A rendezvényeken – melyeket zömmel vendéglátóhelyeken tartunk – a borkóstolás mellett van számlázott ételfogyasztás, rendezvénymenü címen költség. Tevékenységi körünk például a kulturált borfogyasztás népszerűsítése, a szakszerű borkóstolás fortélyainak és művészetének megismertetése, elterjesztése borbarátklub keretében a borkóstoláshoz, borfogyasztáshoz kapcsolódó gasztronómiai kultúra népszerűsítése, a borturizmus meghonosítása városunkban, az országos borúthálózatba történő bekapcsolódás. Szeretném megkérdezni, hogy a fentiek alapján a – minden esetben szakmai és az alapszabályban foglaltaknak megfelelő célú – rendezvényekkel kapcsolatban van-e borlovagrendünknek adófizetési kötelezettsége? Tekinthetem-e ezt a fajta egyesületi szolgáltatást úgy, hogy nem minősül reprezentációnak, megfelel-e az szja-törvény 7. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltaknak? Egyesületünk egyszeres könyvvezetést végez, naplófőkönyvet vezet. Van-e külön teendő a rendezvények nyilvántartásával kapcsolatban? Válaszát köszönöm.

Térítés nélkül nyújtott szolgáltatás Kérdés

Tisztelt Cím! Társaságunk 100 százalékban önkormányzati tulajdonú társaság. Cégünk sportlétesítmények üzemeltetésével is foglalkozik. A sportlétesítmények az önkormányzat tulajdonát képezik, üzemeltetésre átadásra került a társaságunknak. A bérbeadásból származó bevétel a társaságunkat illeti meg, így az üzemeltetés költségeit is a társaságunk vállalja. A képviselő testület döntött, hogy a gazdasági társaságunk térítésmentesen biztosítsa a sportlétesítmények használatát a sportegyesületek részére. A kérdésünk az alábbiak: Társasági adó vonatkozásában hogyan kell eljárni? Kell-e számlát kiállítani az egyesületek részére? Költségek áfája levonható-e? Válaszukat köszönjük. Tisztelettel: Baricsa Henriett számviteli vezető Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. Emailcím:[email protected] Tel.:30/9636025

Egyesület reprezentációs költségeinek elszámolása Cikk

Hogyan kell elszámolni a sportegyesület nyári táborában szervezett rendezvények és a táborlakók fogyasztási költségeit? – kérdezte az Adózóna olvasója. Szolnoki Béla adószakértő, könyvvizsgáló válaszolt.

Alanyi mentességre áttérő egyesület Kérdés

Egyszeres könyvvezetésű, azaz pénzforgalmi szemléletű egyesület eddig normál áfás, negyedéves bevalló volt. 2019-től alanyi mentességet választ. Kérdéseim: - 2018. IV. negyedévről 2019. január 20-án ugyanúgy ad bevallást, mint eddig? - A még 2018-ban kiállított, áfát tartalmazó kimenő számláink ellenértéke januárban, illetve februárban folyik majd be. Ezek áfa-tartalmát bizonyára be kell vallani és fizetni. Mikor? - Ténylegesen 2018-as teljesítésről januárban kiállított számláink tartalmazzanak-e áfát? Ha igen, akkor azt mikor valljuk és fizetjük be? - Korábban beszerzett tárgyi eszköz levont áfája 5 év alatt egyenlő részletekben visszafizetendő. Ezt hogy lehet bevallani és mikor? - A változással változik az adószám egy karaktere. Erről értesít a NAV? Köszönettel: Rostás Ilona

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Mennyi lehet a legrövidebb napi munkaidő?

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Próbaidő alatt okozott vagyoni kár

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Alkalmi munkavállaló – kártérítés

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2022 október
H K Sze Cs P Sz V
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
hirdetÉs