1025 találat a(z) bevallás cimkére

Egyéni vállalkozók, figyelem: itt a NAV 2019-es újítása! Cikk

Sorvezetőt készített a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a 2019. évi szja-bevallásra vonatkozó legfontosabb tudnivalókról. Újdonság, hogy idén már az egyéni vállalkozók részére is készít a NAV adótervezetet, amelyet a beküldés előtt ki kell egészíteni az adóhatósági az adóhatósági nyilvántartásokban nem szereplő adatokkal.

2018 eva-evallás, járulék és szja Kérdés

Tisztelt Adószakértő! 2018. dec. 31-jén megszűnő (katára váltás) nyugdíjas, heti 20 órás munkaviszony mellett. bevallások és járulékok miatti kérdésem: A 2019. február 25-én esedékes eva, nyugdíjjárulék és egészségügyi szolgáltatási járulék bevallásán és befizetésén kívül szükséges más bevallás? A munkáltató által kifizetett jövedelem után szja-bevallást kell tenni? Az szja-ból visszatérítést hogyan lehet igényelni? köszönettel

Állati melléktermékek: változtak a bevallási előírások Cikk

Megkezdődött a 45/2012. (V. 8.) VM rendelet által előírt állati melléktermék bevallási időszak az elmúlt évre. A 2018. évre vonatkozó bevallási időszak 2019. január 1-jétől 2019. március 1-éig tart – emlékeztet portálján a Nébih.

Cég vagyonára vonatkozó információ kényszertörléskor Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. ügyvezetője végzést kapott a Cégbíróságtól, amelyben közlik a kényszertörlési eljárás miatti teendőket. Két dolog nem világos számomra: 1. Felhívják az ügyvezetőt, hogy a cég vagyonára és kötelezettségeire vonatkozóan nyújtson információt. 2. Gondoskodjon a cég iratainak elhelyezéséről és az Art. szerinti kötelezettségek teljesítéséről, és ezek megtörténtét igazolja. Kérdésem, hogy a 2. pontban szereplő igazolást, illetve az 1. pontban szereplő információt milyen formában kell megtenni, létezik formanyomtatvány, esetleg kötetlen formában, vagy elegendőek a beadott bevallások és beszámoló, valamint a cég iratőrzési helyének aktualizálása? Postán vagy elektronikus formában? Köszönettel: Szabóné Sós Ildikó

Főállású munkaviszony melletti társas vállalkozó bejelentése T1041-en Kérdés

Tisztelt Adózóna! Az alábbi szituációban kérném megerősítésüket vagy ellenvéleményüket: Újonnan alakult kft.-ben a személyesen közreműködő tagnak van máshol főállású munkaviszonya, így véleményem szerint nem lesz biztosított társas vállalkozó, így nem kell jelenteni a T1041-en, és 08-as bevallást sem kell beadni, amennyiben nem történik kifizetés számára. Ugyanez a nem biztosított társas vállalkozó egyben az ügyvezető is, aki megbízási jogviszonyban látja el feladatát, de kifizetés nem történik részére, ezért az ügyvezetői státuszában sem lesz biztosított, nem kell jelenteni a T1041-en, és nem kell 08-as bevallást beadni. Összeségében tehát jól gondolom-e, hogy a fenti szituációban egyáltalán nem kell T1041-en jelenteni, és 08-as bevallásokat beadni, ha nincs kifizetés a tag és egyben ügyvezető részére? Szakértő válaszukat előre is köszönöm.

Egyszerűsített felszámolás menete Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kivás kft. egyszerűsített felszámolással szeretné megszüntetni a céget, semmi kötelezettsége nincs. Kérdésem arra irányulna, hogy nekem mint könyvelőnek mikor, milyen jelöléssel és milyen bevallásokat kell elkészíteni és beadni? Magának az eljárásnak az elindítását ügyvéd fogja bejelenteni és levezényelni, de a könyvelési oldalát még nekem kell rendeznem. Mivel semmilyen tapasztalatom nincs ezen a téren, ezért szeretném minél részletesebb tájékoztatását kérni. A cégnek nincs alkalmazottja, nincs tárgyi eszköze, nincs vevő-szállító. Előre is köszönöm a segítségét. Üdv. Fodor Csilla

Bevallás a környezetterhelési díjelőlegről, illetve az éves díjkötelezettségről Esemény

Áfa elszámolása kényszertörlés alatt Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kft. adószámát törli a NAV 06. 09-én, a Cégbíróság elindítja a kényszertörlési eljárást 09. 06-án. A NAV visszavonja határozatát 10. 26-án (az akadály megszűnése és részéről eljárási hiba miatt), majd erről értesíti a Cégbíróságot, amely az kényszertörlési eljárást megszünteti. Jogerőre emelkedett 12. 05-én. Ez idő alatt a kft. végig működött (először a tudatlanság állapotában, majd később bízva a kedvező döntésben). A nagyrészt 5 százalékos áfakulcsot felszámító vendéglátást folytató kft. negyedéves áfabevalló, mely a következő bevallásokat nyújtotta be: 1. negyedév elszámolandó adó: - 1.100 e Ft /átvihető követelés jelöléssel 2. negyedév elszámolandó adó: - 1.050 e Ft / 2.150 e Ft visszaigényelhető, kiutalást nem kér jelöléssel. A 3. negyedév elszámolandó adója : - 240 e Ft . A 3. és a 4. negyedévi bevallásokat D1 és D2 jelölésekkel a megfelelő időszakokra bontva kell beadni. A fenti eseményeket ismerve mi a teendő az egyes negyedévekre már beadott, és beadandó áfabevallásokkal kapcsolatban? Köszönöm válaszát!

Tárgyi eszköz áfájának utólagos korrekciója Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az egyéni vállalkozó 2019. január 1-jétől alanyi mentességet választ. A korábban beszerzett és levonásba helyezett tárgyi eszköz (gép) arányos áfáját mikor kell bevallani? Most 2018. decemberi időszakra az egészet, vagy csöpögtetve, először 2019. december, utána 2020. december, 2021. december? Helyes az alábbi számításom? Beszerzés időpontja: 2016.07.15. Levont áfa: 1.062.992 Ft Figyelési idő: 2021.06.30. Eltelt hónap: 30 Hátralévő hónap: 30 Bevallás fizetendő áfaként: 2019. december 212.598 Ft 2020. december 212.598 Ft 2021. december 106.299 Ft

Adólevonás és -bevallás terembérlésnél Cikk

Terembérléssel összefüggő számlázási és bevallási témákról érdeklődött olvasónk. Kérdéseire Hunyadné Szűts Veronika igazságügyi adó- és járulékszakértő válaszolt.

Szja-bevallási határidő után kifizetett prémium elszámolása Kérdés

Tisztelt Adózóna! Teljes munkaidős főállású foglalkoztatás mellett mellékfoglalkozású egyéni vállalkozó vagyok. 2019. 01. 01. napjával vállalkozói tevékenységemet visszaadom. Úgy tudom, hogy az szja-bevallási kötelezettségem 2019. február. A munkáltató részemre főállásom alapján teljesítmény-prémiumot tűzött ki, melynek kifizetése 2019. május. Szeretném, ha tájékoztatnának arról, hogy a 2018. évre járó, az szja-bevallási határidőm lejártát követő prémiumom kifizetését hogyan kell bevallanom. Tájékoztatásukat előre is köszönöm.

Záróbeszámoló kata előtti időszakról Kérdés

Tisztelt Szakértő! A hozzáértő segítségét szeretném kérni az alábbi kérdésben. Ügyfelem a 2017-es adóévben a társasági adó hatálya alá tartozott, és ennek megfelelően készítettem el neki a számviteli zárást. Elhatároltam a 2017. évet érintő, de a 2018. évben kiszámlázott bevételeket. A társaság 2018. február 1-jei hatállyal belépett a kata hatálya alá. Az alábbi kérdéseim merültek fel az áttérés és a záróbeszámoló elkészítése kapcsán: - ami 2017. adóévet érintő bevétel, de 2018. január 31-ig nem került számlázásra, azon tételeket a záróbeszámolóban továbbra is az aktív időbeli elhatárolás soron tartom nyilván? - egyáltalán helyesen jártam el, hogy ezen tételeket elhatárolásra és nem követelésre tettem? - a 2018.01.01-2018.01.31 időszakra szóló beszámolóban fel kell tüntetnem azon bevételeket, amelyeket 2018. január 31-ét követően kerültek kiállításr, de a 2018. január hónapot érintik? - 2017. adóévre a teljes eredménytartalékot és a 2017. évi eredményt jóváhagytuk osztalékként, ami pár hónapra rá már kifizetésre és leadózásra került. A 2017. évi beszámoló január 31-ét követően került elfogadásra. A katás időszak előtti záróbeszámolóban az osztalék elfogadás tényét könyvelnem kell és kötelezettségként szerepeltetem vagy az eredménytartalék soron tüntetem fel? Jól gondolom, hogy ezután az eredménytartalék után nem kell megállapítani osztalékot kiváltó adót? - Az osztalékot kiváltó adót a 2018.01.01-2018.01.31-e közötti időszakra szóló adózott eredmény után fizetem és vallom be? Köszönöm

Adóellenőrzés Kérdés

Tisztelt Szakértő! A cégünk ellen megindult egy adóellenőrzés – áfa adónemben a héten. A megbízólevél alapján lezárt időszakot eredményező ellenőrzésről van szó. ((Air.) 89. § (1) bekezdés a) pontja alapján). A vizsgált időszak 2017-2018. A kérdésem az lenne, hogy egy korábban (a vizsgált időszak előtt leadott T201T) nyomtatványra adhatunk-e be módosító kérelmet? (Hivatkozásul az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 22. paragrafusának (17) bekezdése alapján „az adózó a bevallások utólagos adóellenőrzésének megkezdését megelőzően, az adó megállapításához való jog elévülési idején belül, az adóhatósághoz benyújtott kijavítási kérelem útján kezdeményezheti az (1) bekezdés b)-d), valamint h)-i) pontja szerinti választása módosítását, amennyiben a módosítás az adó, adóalap, költségvetési támogatás összegét – az adózó benyújtott bevallását figyelembe véve – nem érinti.") Számunkra nem egyértelmű, hogy a megindult vizsgálat . ((Air.) 89.§ (1) bekezdés a) pontja alapján) bevallások utólagos adóellenőrzésnek minősül-e. És beadható-e a kérelmünk? Válaszát előre is köszönöm.

Alanyi mentességre áttérő egyesület Kérdés

Egyszeres könyvvezetésű, azaz pénzforgalmi szemléletű egyesület eddig normál áfás, negyedéves bevalló volt. 2019-től alanyi mentességet választ. Kérdéseim: - 2018. IV. negyedévről 2019. január 20-án ugyanúgy ad bevallást, mint eddig? - A még 2018-ban kiállított, áfát tartalmazó kimenő számláink ellenértéke januárban, illetve februárban folyik majd be. Ezek áfa-tartalmát bizonyára be kell vallani és fizetni. Mikor? - Ténylegesen 2018-as teljesítésről januárban kiállított számláink tartalmazzanak-e áfát? Ha igen, akkor azt mikor valljuk és fizetjük be? - Korábban beszerzett tárgyi eszköz levont áfája 5 év alatt egyenlő részletekben visszafizetendő. Ezt hogy lehet bevallani és mikor? - A változással változik az adószám egy karaktere. Erről értesít a NAV? Köszönettel: Rostás Ilona

Tv készülék – üzembentartási díj Kérdés

Vendéglátóipari (szállodaipari) egységben üzemeltetett televíziók után 2018-ban és 2019-ben fizetendő üzembentartási díjakról szeretnék érdeklődni, illetve van-e valamilyen bevallási kötelezettség, mi a befizetés határideje. Az erre vonatkozó jogszabályokat is meg szeretném kérdezni. Köszönöm szépen!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Szerb állampolgár adóztatása és járulékfizetése

dr. Radics Zsuzsanna

tb-szakértő, jogász

Osztalék kivás cég tagjánál

dr. Radics Zsuzsanna

tb-szakértő, jogász

Szocho

dr. Radics Zsuzsanna

tb-szakértő, jogász

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 május
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close