588 találat a(z) alanyi adómentes cimkére

Továbbvihető áfa Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyéni vállalkozó 2018. évben havi áfás volt, 2019.01.01. nappal kilépett az áfakörből. Szezonális jellege miatt 2018 utolsó hónapjaiban következő időszakra átvihető követelése keletkezett az áfában. Kérdésem az lenne, hogy mivel a visszaigénylési jogosultság nem nyílt meg, de jelenleg nem áfás, ezzel a bent maradt áfával hogyan rendelkezhet? Lehetősége lesz-e az elévülési időn belül, ha újra áfás lesz, a göngyölítés szabályait alkalmazva továbbvinni? Köszönettel: Fazekasné

Alanyi mentes katás egyéni vállalkozó havi bevétele Kérdés

Tisztelt Szakértő! Katás főállású egyéni vállalkozó alanyi mentességet választott, és így 12 millió forintig áfamentes. Havonta egymillió forintig számlázhat-e, be kell tartania ezt a korlátot, vagy lehet olyan hónap is, hogy egyáltalán nincs bevétele (nyilván megfizeti a katát) és a következő hónapban 3 milliós bevétele van, utána például 2 millió, majd megint nincs bevétel. Év végén összesen nem haladja meg a bevétele a 12 millió forintot. A gazdasági éve 01-07-12.31-ig tart. Válaszát előre is köszönöm: Tisztelettel: BM

Egyéni vállalkozó alanyi mentesség alatt Kérdés

Tisztelt Szakértő! Tavalyi év (2018.) decemberében katás egyéni vállalkozó kiállított egy számlát, mellyel átlépte a 8 millió forintos alanyi adómentességi határt. A számlát már áfásan állította ki. A NAV felé a változásbejelentést megtettük. A számla fizetési határideje 2018. évben volt. Majd még decemberben megtettük az áfamentességre vonatkozó bejelentést 2019-re, mivel tudtuk, hogy a 12 millió forintos határt már nem fogja elérni 2019-ben (és 2018-ban sem). Ám a számla ellenértékét a mai napig nem fizette meg a vevő (építőipar). A pénzforgalmi szemlélet miatt úgy gondolom, hogy az áfát bevallani a pénzügyi teljesítéskor, de legkésőbb a teljesítést követő 45. napot magában foglaló időszakban kell. És itt kezdődik a problémám. Ez biztosan 2019. január hónapra fog esni. De bejelentkeztünk áfamentességre. Ez esetben nem lehetett volna mentességet kérni? Tudok így is beadni áfabevallást január hónapra? Vagy az áfastátusz változása miatt még 2018. december hónapra be kell vallani az áfát, függetlenül a megfizetettségtől? Köszönettel: Böröndiné Móró Ildikó

Kata és az áfa Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyik katás cégem az adómentességet választotta bejelentkezésekor 2019.01.01-től. Most, az éves adatok ismeretében a decemberi számla összegével (ami 2019-ben folyik be) a 12 millió forintos értékhatárt meghaladja az éves áfaalap összege, azonban az áttérés miatt az egyébként 2019. januári bevételnek számító összeget is a decemberi áfabevallásban szerepeltetni kell. Kérdésem, hogy az adómentesség 2019-re érvényben lehet-e a fentiek figyelembevételével? A katás bevétel, ami tartalmazza a 2017. évi teljesítésű, de 2018-ban befolyt összegeket, ennek ellenére nem haladta meg a 12 millió forint értékhatárt. Tehát katában benne lehetne, de a kérdés, hogy december utolsó számlájának figyelembevétele miatt lehet-e alanyi adómentes? Tisztelttel: Géczi Sándorné

Alanyi mentessé vált katás vállalkozó Kérdés

Áfás katás vállalkozó 2019-re alanyi mentességet kért, és meg is kapta. 2018. decemberben kiállított egy áfás átutalásos számlát, de a megrendelő csak 2019-ben utalt. Kérdésem, hogy a katába ez az összeg melyik évben számít, és az áfát be kell-e vallani 2018-ra? Az egyéni vállalkozó pénzforgalmi szemléletű bevalló. Köszönöm válaszát. Üdv.:Takácsné Anci

Alanyi adómentes közösségi értékesítése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy alanyi adómentességet választó katás adóalany közösségen belül, magánszemélyeknek, jellemzően vásárokon értékesíti termékeit. Közösségi adószámmal rendelkezik, tudtommal bejelentkezett az adott országban és ott teljesíti áfafizetési kötelezettségét. Kérdésem: az itthoni alanyi mentes értékhatárba beleszámít-e a közösségi értékesítése abban az esetben, ha nem jelentkezett volna be és az a lehetőség is érdekel, ha a bejelentkezés megtörtént. Köszönettel: S. Judit

Alanyi mentesség bevallás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyesületünk 2017. december 31-éig kérte a NAV-tól a 2018-as évre az alanyi adómentesség bejegyzését. Kérdésem, hogy áfabevallást kell-e készíteni 2018. évre? Termékértékesítésre, szolgáltatásra sem került sor. Már 2017-ben éves bevallók voltunk. 2018-ban, ha végelszámolásra kerül sor, a tevékenységet lezáró, illetve a végelszámolás befejezésekor beadandó bevallások között a 1865 számú beszámolót el kell készíteni? A végelszámoláskor az áfafolyószámlán kimutatott túlfizetés összegét vissza lehet igényelni? Válaszát előre is köszönöm!

Visszaigényelhető áfa Kérdés

Katás bt. negyedéves áfabevalló tárgyi eszközt vásárolt december hóban. A gépet üzembe is helyezte. A gép bruttó árának a felét az eladó végszámlája szerint előlegként kifizette, a másik fele 45 nap múlva esedékes. Kérdésem: a 4. negyedévre visszaigényelhető-e a teljes áfa összege, ha 2019-re már alanyi adómentességet választ, vagy mi a teendő ezzel kapcsolatban? Köszönöm válaszát.

Áttérés az áfában alanyi mentességre Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. – jelenleg áfakörös – a következő évre alanyi mentességet választana. Vannak tárgyi eszközei, 5 éven túli beszerzésűek, lesz év végén leltárkészlete az anyagok vonatkozásában. Kérdésem arra irányul, hogy mire kell figyelemmel lenni a tárgyi eszközök vonatkozásában, amennyiben a 60 hónapot meghaladta a létük, korrekcióra nincs szükség? Készlet vonatkozásában van-e tennivaló, a valamikor áfásan beszerzett készlet az alanyi mentesség során, felhasználáskor áfamentesen számlázható, vagy nem? Kis értékű tárgyieszköz-beszerzés esetén van-e valamilyen tennivaló? Költségként elszámolásra került a beszerzés évében. Az átállással kapcsolatban kérnék tájékoztatást a fentiekre tekintettel, van-e más figyelni való, amire tekintettel kell lennem? Köszönettel: Bényi Józsefné

Alanyi mentes egyéni vállalkozó adó-visszaigénylési joga Kérdés

Tisztelt Szakértő! Alanyi adómentes egyéni vállalkozó 2018. november 25-én átlépi az alanyi adómentesség határát, a 2018-as adóévre bejelentkezik az áfa alá, 2019-re viszont – élve a választási jogával (mivel a megemelt értékhatárt nem lépi túl) –, visszamegy újra alanyi adómentes adózónak. A vállalkozás gyermekruhák gyártásával, értékesítésével foglalkozik. A kérdéseim az áfalevonási jogával kapcsolatosak. 1.) Mivel rövid időszakban lesz csak áfás, nem lehet egyértelműen elkülöníteni az anyagbeszerzéseit az áfás és a nem áfás időszak alatt értékesített termékeire. Megosztás alapján ki lehet-e számolni a visszaigényelhető áfáját azoknak a költségeknek, amelyek az alanyi mentes és az áfás időszakot is érintik? 2.) Az áfás időszak előtt kifizetett, de az áfás időszakot érintő teljesítési költségeinek – például anyagbeszerzés, piacbérleti díj – áfája visszaigényelhető-e, vagy mivel egyéni vállalkozó, a pénzforgalmat kell ilyenkor figyelembe vennünk, és mivel még az alanyi mentes határ átlépése előtt lettek kifizetve a beszerzések, nem igényelheti vissza utánuk az áfát? 3.) Áfás időszak előtt kifizetett, de áfás időszakot érintő teljesítésű piacbérleti díj, ahol egyértelműen áfásan fog már értékesíteni áfáját vissza tudja-e igényelni? 4.) Az áfás időszak után kifizetett, de még az áfás értékesítésekhez kapcsolódó költségek áfája visszaigényelhető-e? Például utólag kiszámlázott szállítási díj áfája, amely még áfás értékesítéshez tartozik? Válaszukat előre is köszönettel: Nyirati Tímea

Evából kilépő bt. kata mellett lehet-e alanyi áfamentes? Kérdés

Sok éve evás bt. 2019-től katát szeretne választani. Kérdés, hogy lehet-e alanyi áfamentes, ha 2018-ban 12 millió forint alatt volt az árbevétele, de 2017-ben 20 millió fölött?

Mi tartozik a kataalany bevételei közé? Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyik kataalany egyéni vállalkozónk külföldi, EU-s tagállamba számláz szolgáltatást adóalanynak. Mindketten rendelkeznek közösségi adószámmal. A tényleges teljesítés Magyarországon történik. A vállalkozó alanyi adómentességet választott. A kérdés az, hogy az alanyi adómentesség szempontjából a bevételbe beleszámít-e a külföldi partner felé számlázott összeg? Ha ezzel a számlával átlépi a 8 millió forintos értékhatárt, értékhatár-átlépés miatt be kell-e jelentkezni áfakörbe? Válaszát előre is köszönöm!

Alanyi adómentes egyéni vállalkozó külföldön szolgáltat Cikk

Alanyi adómentes egyéni vállalkozó (kőműves, festő) Németországban, magánszemély megrendelő részére fog munkát végezni. Kell-e EU-s adószámot kiváltania, kell-e a német adóhivatalnál regisztrálnia? Milyen számlát fog kiállítani? A számla fog-e áfát tartalmazni, és ha igen, akkor a német mértéknek megfelelőt? Hová kell bevallani és megfizetni az általános forgalmi adót? – kérdezte olvasónk. Nagy Norbert adószakértő válaszolt.

Alanyi adómentesből áfás adózó levonási joga Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy katás egyéni vállalkozó átlépte a 8 millió forintos bevételi határt, ezért a 18T101E nyomtatványon bejelentette a NAV felé, hogy áfakörös lett 2018.10.24-től. Kérdésünk az, hogy annak a szállítói számlának az áfatartalmát, amelynek kelte 2018.09.24-e, teljesítési időpontja és fizetési határideje 2018.10.24-e, figyelembe veheti-e levonható áfaként? A számlán 2018. 08. havi szolgáltatás került kiszámlázásra. Válaszukat köszönjük.

Alanyi adómentes egyéni vállalkozó külföldön Kérdés

Tisztelt Szakértő! Alanyi adómentes egyéni vállalkozó (kőműves, festő) Németországban, magánszemély megrendelő részére fog munkát végezni. Lesz hatóságiengedély-köteles és nem engedélyköteles munkája is, tehát mindkettőt kérem, legyen szíves kifejteni. Kell-e EU-s adószámot kiváltania? Kell-e a német adóhivatalnál regisztrálnia, és ha igen, akkor hogyan? Csak áfára? Milyen számlát fog kiállítani? A számla fog-e áfát tartalmazni, és ha igen, akkor a német mértéknek megfelelőt? A fentiek függvényében hová kell bevallani és megfizetni az áfát? Mit kell ráírni a számlára megjegyzésként? Az euróban kiállított számlára választhatja az MNB szerinti árfolyamot? Nagyon köszönöm!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Ünnepnapi pótlék

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Végelszámolás

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Webshop kerekítések nettó/áfa hatása

dr. Bartha László

adójogi szakjogász

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2022 december
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
hirdetÉs