197 találat a(z) üzletrész cimkére

Üzletrész eladásából származó bevétel adózása Kérdés

Tisztelt Cím! Egy kft. tulajdonosai: 95 százalékban svájci cég és 5 százalékban magánszemély. A magánszemély svájci állampolgár, életvitelszerűen az év minden napján Magyarországon tartózkodik (állandó tartózkodási kártyája van), magyarországi lakcímkártyáján lakóhelye Magyarországon van. A cég ügyvezetője, munkaviszonnyal rendelkezik, bért vesz fel és adózik utána. A fenti magánszemély az 5 százalékos üzletrészét (kft. jegyzettőkéje 3 millió forint 5 százaléka 150 ezer forint a magánszemélyé) értékesíti a kft.-nek 5 millió forintért (A kft. eredménytartaléka fedezetet nyújt a vásárlásra.) Kérdés: 1. Hogyan adózik és milyen összeg után/5 mFt-150 eFt? (Magyarországon a svájci állampolgárságú tulajdonos?A kifizetőnek, a kft.-nek, kell az adókat/szja, eho 14% 22%, levonnia)? 2. A kft. a magánszemélytől megszerzett saját üzletrészét (5%) egy éven belül értékesíteni szeretné a másik (95%-os) tulajdonos svájci cégnek, térítésmentesen. Megteheti ezt? A kft.-nél lesz-e valamilyen adóvonzata ennek a gazdasági eseménynek? Válaszukat előre is köszönöm. Polyák Márta

Üzletrész-adásvétel Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft.-nek 50 százalékban tulajdonosa egy bt. A bt.-ben 10 százalékos tulajdonrésszel rendelkező magánszemély eladja a részesedését a kft-nek. A 10 százalék névértéke 50 ezer forint, az eladási ár 1,2 millió forint, amit a bt. átutalt a magánszemélynek. A piaci érték meghatározása hogyan történik? Ez befolyásolja az adófizetést? A magánszemély Franciaországban él, ennyit tudok róla. Kérdésem hogy kft.-ként mi a teendő, mennyi adót kell levonni, a '08-ason kell bevallani? A magánszemélyt nyilatkoztatni kell hogy a Tbj. szerint belföldi vagy külföldi illetőségű? Válaszát, segítségét előre is köszönöm.

Illeték üzletrész megvásárlásnál Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy házaspár 100 százalékban tulajdonosa az A Kft.-nek. Ugyanezen házaspár 100 százalékban tulajdonosa a B Kft.-nek is. Mind az A Kft., mind a B Kft. 50-50 százalékos tulajdonosa az Ingatlan Kft.-nek, tehát részesedésként tartják nyilván ezen üzletrészeket. A házaspár meg kívánja vásárolni az A Kft.-től és a B Kft.-től a tulajdonukban lévő Ingatlan Kft.-s üzletrészeket. Mivel az Ingatlan Kft. az illetéktörvényben leírtak szerint belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság, ezért a házaspár tulajdonába kerülő több mint 75 százalékos tulajdoni részesedést biztosító üzletrészek után vizsgálni kell, hogy keletkeztet-e ez az ügylet illetékkötelezettséget. Kérdésünk az, hogy a házaspárnak az üzletrészek megvásárlásával kapcsolatban keletkezik-e illetékfizetési kötelezettsége, vagy az illetéktörvény 26. § (1) bekezdés t.) pontja szerint az illetékfizetés alól mint kapcsolt vállalkozói viszonyban lévők mentesülnek? Hogyan kell ezen üzletrészvásárlást az adóhatóságnak bejelenteni? Segítségüket köszönöm.

Üzletrész értékesítés Kérdés

Kft. egyik tagja az üzletrészét eladná a kft.-nek. A tagot milyen adózási kötelezettségek terhelik 2017 évben? Milyen kötelezettségek terhelik az üzletrészt megvásárló kft-t a cégbíróság felé, illetve az adólevonás tekintetében, a levont adót melyik nyomtatványon kell bevallani?

Angliai cégben vásárolt üzletrész Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy belföldi egyszemélyes kft. és két magyar magánszemély alapított Angliában egy társaságot 2014. évben. Volt-e bármilyen bejelentési kötelezettsége a vásárolt részesedéssel kapcsolatban a NAV felé (vagy kedvezőbb adózás miatt lehetősége) a belföldi társaságnak? Köszönettel: Reményi Gyné

Üzletrészcsere Kérdés

-Surányi Imréné cikke a fenti témában adott válasz nyitva hagyta azt a kérdést, hogy csak a két 20%-os üzletrész árfolyamkülönbözetét kell leadózni, vagy a jegyzett tőke feletti teljes árfolyamnövekményt.

Üzletrész után kapott osztalék Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdésben kérném állásfoglalását. Egy kft. az üzletrésze után 2016-ban osztalékot kapott, amit bevételként elszámolt. Kérdésünk, hogy ezt az összeget az adózás előtti eredményünket csökkentő tételként elszámolhatjuk-e a 1629-es bevallás 03-01 lap 07-es sorában, mint "kapott (járó), bevételként elszámolt osztalék és részesedés"-t? Az adózás előtti eredményünk 200 000 forint, az adóalapot csökkentő tétel 2 655 000 forint, az adóalapot növelő tétel 2 148 000 forint. Fentiek alapján az adóalap: -307 000 forint. Kérdésünk, hogy ezt a -307 000 forint adóalapot elhatárolhatjuk-e? Társasági adónkat a jövedelemminimum megállapítása alapján állapítjuk meg. Pld.: korrigált összes bevétel: 28 391 000 forint, ennek 2 százaléka 568 000 forint. Így a fizetendő társasági adó 57 000 forint. Előre is köszönjük válaszát! Tisztelettel: Tóth Mária

Bejelentett részesedés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Társaságunknak bejelentett részesedése van, 100 százalékos tulajdonosa vagyunk egy kft.-nek. A bejelentett részesedésünket az alábbi időpontokban vásároltuk: 76 százalékot 2015.05.20-án, 19 százalékot 2015.07.21-én és 5 százalékot 2015.12.10-én. A bejelentett részesedésünkből 50 százalékot értékesítettünk, az üzletrész-átruházási szerződés dátuma: 2016.10.21. A vételár befolyt 2016.12.23-án. Érvényesíthető-e az adóalap-csökkentés a részesedés kivezetése miatt keletkezett nyereségre 2016. évben? Köszönettel

Adóterhek és járulékok üzletrész és zrt. részvény eladása esetén Kérdés

Tisztelt Hölgyem / Uram! Magánszemély kft.-tulajdonos eladná egy cégnek a saját üzletrészét. A vételár meghaladja a saját tőke arányos részét. Milyen szja- és eho-kötelezettség keletkezik? Van-e szerepe itt a szokásos piaci érték kategóriának? Mi a helyzet, ha a kft. átalakul zrt.-vé, és ennek részvényét adja el a magánszemély? Köszönettel: Kertész Béla

Üzletrész adózása, szja, járulék Kérdés

Egy társaság egyedüli tulajdonosa megvásárolta 13 000 ezer Ft piaci értékű befektetett eszközök között szereplő üzletrészt 500 ezer forintért. A tulajdonos egyben a társaság ügyvezetője, havonta bér kerül számára kifizetésre. Véleményem szerint a piaci érték és fizetett ellenérték közötti különbözet egyéb összevonandó jövedelem. Kérdésem, hogy az szja fizetési kötelezettség csak a magánszemély 2016. évi bevallásában szerepeltetendő, vagy évközben a kifizetett bérekből is kellett volna levonni előleget? A magánszemély jövedelme után szocho-fizetési kötelezettség van, vagy a magánszemély fizet ehót? Válaszukat köszönöm. Szeles Béláné Controlling Kft ügyvezető

Szja üzletrészek cseréjekor Kérdés

Kedves Szakértő ! Két magánszemély keresztben tulajdonolja 20 százalékban a két kft.-t. Tehát Ágnes tag 20 százalékban az F Kft.-ben, István tag 20 százalékban a B Kft.-ben. Most elcserélik az üzletrészeiket. Ez a csere, ha jól gondolom, egy vétel és egy eladás, mindkét félnél. Az szja törvény szerinti szokásos piaci értéket csak a 9. pont F.) alapján lehet meghatározni, mivel a többi nem jöhet szóba. Így például István megszerezte a csere kapcsán F Kft. saját tőke 20 százalékát, plusz az előírt, Ágnes által fel nem vett osztalékra való jogosultságot. (A beszerzéshez kapcsolódó ráfordítástól most térjünk el. ) Kérdésem: 1. István adóalapja mint árfolyamnyereség most a cserénél a saját tőke 20% + előírt osztalék. Helyes? 2. István fel akarja venni az előírt osztalékot, ami Ágnes volt tulajdonrésze alapján most neki jár majd. Osztalékként adózza. Helyes? Ha mindkettő helyes, akkor az osztalék, ami a cserénél meghatározásra került, kétszer adózik. Ez zavar. Azt gondolom, hiba van a jogértelmezésemben. De lehet, ez volt a jogalkotói szándék. Kérem a segítséget. Köszönettel !

Kft. üzletrész vásárlása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kft. egy másik, független kft.-ben üzletrész vásárlását tervezi. A vételár tárgyalás alatt áll. A szerződés létrejötte után, a vételár kifizetésekor az üzletrészt értékesítő magánszemélyektől a keletkező jövedelmük után cégünk levonja az szja-t, és ha szükséges a 14 százalékos ehót. Ezen kívül van bármilyen adó, járulék, ami akár a mi társaságunkat mint vevőt terhel, akár az eladó magánszemélyeket? Köszönettel

Jegyzett tőke és az üzletrész aránya Kérdés

Tisztelt Szakértő! Tulajdonos eladja az 1000 forintos jegyzettőkéjű cégben lévő 400 forintos üzletrészét 15 000 forintos értékben. Kifizetés 2 részletben történik tulajdonjog fenntartása mellett. Első részlet kifizetése 70 százalék, a tulajdonjog a cégé. A fennmaradó 30 százalék üzletrész és ahhoz kapcsolódó szavazati jog a tulajdonosé még. Kérdésem, ha a cég jegyzett tőkét emel, a tulajdoni arány a szerződés (1000 forint) szerinti, vagy mivel még tag (30 százalék) a tulajdont és a szavazati jogot már a felemelt jegyzett tőkéhez kell viszonyítani? Köszönöm szépen a választ!

Üzletrész piaci értéke, a vételár adózása és számvitele Cikk

Olvasónk arról érdeklődött, hogy miként határozandó meg egy üzletrész piaci értéke, továbbá hogyan alakulnak az eladáskor szerzett jövedelem közterhei. Juhász Tibor okleveles nemzetközi és ellenőrzési adószakértő válaszolt.

16K71-es nyomtatvány konkrét kitöltése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy 500 000 Ft jegyzett tőkéjű, két tagos (A személy 50% – B személy 50%) kft. felemelte a törzstőkét eredménytartalékból (szintén 50-50%) 2016 júniusában, a cégbíróság bejegyezte. 2016 szeptemberében a B tag tag kilépett és eladta az 1 500 000 Ft-os üzletrészét 500 000 Ft-ért az A tagnak. Kérdésem: ebben a konkrét szituációban hogyan kell kitölteni a 2016K71 nyomtatványt? Milyen kódokat kell használni? Kérem megerősítésüket abban, hog a fenti esetben A tag 750 000 Ft-ot fizetett ki a 3 milliós jegyzett tőkéért, tehát eladáskor csak a különbözetet fogja adózni. Jól gondolom? Köszönettel: Bálintné Eszter

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST / VIDEÓAJÁNLÓ

Kérdések és válaszok

Kiva – ingatlanértékesítés

Szipszer Tamás

adószakértő

Ebrendészet

Szipszer Tamás

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2022 május
H K Sze Cs P Sz V
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
hirdetÉs