200 találat a(z) üzletrész cimkére

Jövedelem minősítése Kérdés

Szeretném megtudni szakmai véleményüket az alábbiakról: Egy magánszemély egy kft.-ben kisebbségi (1 százalékos részarányt biztosító) üzletrészt tulajdonolt, melynek eladására kerül most sor, a teljes cég eladásával egyidejűleg. A céget egy céges befektető veszi meg az összes (5) tulajdonostól. Az adásvétel során az egyes üzletrészek külön tárgyalási eljárásban cserélnek gazdát, azzal, hogy a kérdéses magánszemély a cég egész vételárához viszonyítottan nemcsak a rá eső 1 százalékos részt, hanem ennek többszörösét tudta kialkudni az ártárgyalások során. Miként fog adózni a szóbanforgó magánszemély ilyen tárgyú jövedelme? Egyéb jövedelemként vagy pedig árfolyamnyereségként?

Üzletrész vásárlás illetéke Kérdés

Tisztelt Szakértő! A következő kérdésben szeretnék segítséget kérni. "Eladó Kft." – mely ingatlantulajdonnal rendelkezik és főtevékenysége a bérbeadás – eladja "X" magánszemély részére a cég 50 százalékát, "Vevő Kft." részére pedig 30 százalékát. A Vevő Kft. "X" magánszemély 100 százalékos tulajdona. Kérdésem, hogy ez esetben a közvetlen és közvetett részesedés összeadódik-e, és a 75 százalékot meghaladó részesedés miatt "X" magánszemélynek illetékfizetési kötelezettsége keletkezik? Válaszát előre is köszönöm!

Üzletrész ajándékozása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi ügyben kérném a segitségét. Adott egy ingatlannal rendelkezö kft., a jegyzett tőke 6 millió forint, a saját tőke 64 millió forint. Egy házaspár a tulajdonos, és az üzletrészüket szeretnék elajándékozni a gyereküknek 100 százalékban. A kérdésem: illeték az nincs, de szja és eho keletkezik-e a szülőknél a saját tőke/jegyzett tőke különbözetére? A gyereknél pedig ha kiveszi a cégből a piaci értéken 100 millió forintos ingatlant, aminek a könyv szerinti értéke 60 millió forint, akkor mi után adózik? Köszönöm.

Üzletrész adásvétel Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft.-nek (3 millió forint törzstőkével) az egyik tagja eladja az üzletrészének egy részét. Az eladott üzletrész névértéke 100 ezer forint. A vevő ezért az üzletrészért 100 ezer forintot fizet. Úgy gondolom, hogy az eladónak így nem keletkezik jövedelme az adásvétel során. De nem tudom, hogy a vevőnél is ugyanez a helyzet? A kft. saját tőkéje 120 millió forint. Ha az Szja törvény 3.§ (9) pontjában leírtakat veszem alapul, akkor a 100 ezer forint üzletrész szokásos piaci ára 4 millió forint lenne, de a vevő nem ennyit fizet érte, vagyis a törvény szerint egyéb jövedelme keletkezett (Szja törvény 28. § (7) b))? Az adás-vételi szerződésnek viszont van egy pontja, ami az alábbiakat tartalmazza: „A szerződő felek kijelentik, hogy az üzletrész vételárát a társaság vagyonának, illetve tevékenységének ismeretében határozták meg, melyet a felek reálisnak fogadnak el.” Ebben az esetben is kell egyéb jövedelem címén adóznia a vevőnek? Válaszát előre is köszönöm!

Üzletrészvásárlás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. magánszemély tulajdonosai eladják az üzletrészüket más magánszemély tulajdonosoknak. Az üzletrészüket alacsonyabb értéken adják el. A régi tulajdonos az 1,5 millió forint összegű üzletrészt 500 ezer forint értékben adja el. Az új tulajdonosoknak kell-e adót fizetniük amiatt, hogy 1,5 milliós üzletrészt 500 ezer forintért vásároltak meg? Tehát 1 millió forint vagyoni előnyhöz jutottak fejenként az új tulajdonosok. Mikor és hogyan kell ezt leadózniuk?

Tagi hitel rendezése Kérdés

Tisztelt Szerkesztőség! A következő probléma megoldásához kérném a véleményüket: A történet szereplői két belföldi kft A1, A2 és egy ciprusi offshore cég. Az offshore cég üzletrésszel rendelkezik A1 Kft.-ben, A1 Kft.-nek üzletrésze van A2 Kft.-ben. A három cég tulajdonosi háttere azonos, minden üzletrész egy család, illetve közeli hozzátartozók kezében van. Az elmúlt években az offshore cég 1000 tagi kölcsönt adott A1 kft-nek, A1 kft pedig 700 tagi kölcsönt nyújtott A2 Kft-nek. Kapcsolt vállalkozás lévén a piaci kamat elszámolásra került. 2017. júniusában az offshore cég legalizálta A1-ben lévő üzletrészét, és azt és az egyik magánszemély tag (F) részére térítés nélkül átadta. Most a tagok rendezni szeretnék a tagi kölcsönök sorsát, melyre két megoldást vázoltak fel : Az egyik: 1. Az offshore cég engedményezi A1 Kft.-ben lévő 1000 tagi kölcsönét F magánszemélyre. Ezzel az offshore cég kikerül a képből. 2. A1 engedményezi A2-ben lévő 700 tagi kölcsönét ugyancsak F magánszemély részére. A kölcsön az A1-ben kivezetésre kerül, és ez A1-nél nem a vállalkozás érdekében felmerült ráfordításnak minősül. Ezzel A1 és A2 ugyan nem tartozik egymásnak, de F magánszemély 1000+700=1700 hitelállományhoz jut, szemben az offshore cég által eredetileg nyújtott 1000 hitellel szemben. Ebben az esetben F magánszemélynek szja- és ehofizetési kötelezettsége csak akkor keletkezik, ha a tagi kölcsön visszafizetésre kerül. Ezzel F magánszemély 1000+700=1700 hitelállományhoz jut az eredeti 1000-rel szemben. A másik megoldás: 1. Az offshore Kft. engedményezi az A1-gyel szembeni követelését A2-re. Ezzel A1-nél az offshore cég helyére A2 lép, mint hitelező. 2. A2-nél megjelenik egy új befektetés, amelyhez engedményezés útján jutott hozzá, térítés nélkül, ezért 1000 egyéb bevétele keletkezett, amely 9 % társasági adóval adóköteles. 3. A1 és A2 megegyeznek, hogy A1 1000-rel tartozik A2-nek, A2 tartozik A1-nek 700-zal, vagyis a követelések és kötelezettségek összevezetésre kerülnek és összességben A1 tartozik A2-nek 300-zal. Ezzel a megoldással a hitelállomány számottevően csökkenthető, viszont elég jelentős adóteher jelenik meg. Szeretném kikérni véleményüket a vázolt megoldásokról, illetve azok adó és/vagy illetékkötelezettségéről.

Üzletrészeladás, kapcsolt felek esetében Kérdés

Vevő Kft. 2,5 millió forint részesedéssel rendelkezik az Eladó Kft.-ben. Eladó Kft.-nek 3 millió forint jegyzett tőkéje van. A fennmaradó 0,5 millió forint egy magánszemély tulajdona. A magánszemély eladja a 0,5 milliós részesedését 5 millió forintért a Vevő Kft.-nek, így a Vevő Kft. 100 százalékos tulajdonossá válik. Az eladó magánszemélynek van részesedése a Vevő Kft.-ben is. A Vevő Kft. többi tulajdonosa is családtag. Hogy célszerű meghatározni a piaci árat? Hogy adózik a magánszemély? A Vevő Kft. által kifizetett 5 millió forintból le kell-e vonni az adókat? A Vevő Kft. 0,5 milliós részesedést szerzett 5 millió forintért. Kell-e értékelnie a részesedést, vagy majd csak eladás esetén? Előre is köszönöm

Beolvadásnál saját üzletrész Kérdés

Tisztelt Szakértő! RC Kft. beolvad IA Kft.-be: 1.) Tulajdoni szerkezet átalakulás előtt: IA Kft.: 50% UE 50% UI magánszemélyek RC Kft.:99% IA Kft. és 1% TL magánszemély 2.) Beolvadás után az új tulajdoni szerkezet az új átalakult IA Kft.-ben UP 18% UE 18% TL 2% IA Kft. 62% Beolvadás azt a helyzetet hozta, hogy IA Kft.-ben 62 százalékban saját maga IA Kft. a tulajdonos. Ezt hogyan kell kezelni? Saját üzletrész visszavásárlása? El kell adni a kft.-nek egy éven belül, illetve a kft. magánszemély tualjdonosainak? Mennyiért adhatja el? Eladhatja csak a jegyzett tőke ráeső részéért (62%), vagy csak a saját tőke rá eső részéért (62%) adhatja el ? Hogyan kell ezt könyvelni? Mikor mi a teendő? Nagyon szépen köszönöm a választ. Polyák Márta

Elszámolás a kilépő taggal Kérdés

Tisztelt Szerkesztő! Kétszemélyes kft.-ből az egyik tag kilépne. A cég saját tőkéje 70 millió forint, 50-50 százalékosak a tulajdonrészek, a jegyzett tőke 3 millió forint. Az üzletrész értéke a saját tőke/jegyzett tőke arányában határozható meg. De jelentős szállítói tartozása, banki hitele van a cégnek. Ennek arányos részét le lehet vonni az üzletrész értékéből? Ugyanis nincs a kft.-nek annyi pénze, hogy 30 millió forintot kifizessen. Nem tudom, mi a teendő? Mit javasoljak, mint könyvelő? Válaszukat köszönöm.

Üzletrész adásvétele halasztott fizetéssel Kérdés

Egy cég üzletrészt ad el egy magánszemélynek 5 évre szóló halasztott fizetéssel. A cég hozzájárul a tulajdonváltozáshoz, a cégbírósági bejegyzés megtörténik. A magánszemély üzletrészét eladja egy másik magánszemélynek szintén 5 évre szóló halasztott fizetéssel. Ezen ügylet esetén sincs pénzmozgás, a cégbíróság szintén bejegyzi a tulajdonos személyének megváltozását. Kérdésem az, hogy első magánszemélynél mikor és hogyan kell megállapítani adófizetési kötelezettséget?

Illeték – Bt.-tulajdonrész ajándékozása Kérdés

Bt. kültagja illetékmentesen elajándékozhatja-e a tulajdonrészét a nagyszülőjének?

Üzletrész értékesítése Kérdés

A tényállás a következő: Az örökhagyó után leszármazói és házastársa örököl, akiknek öröklési illetéket a hatályos jogszabály szerint nem kell fizetniük.A hagyaték egy kft.-ben lévő üzletrész, amelynek jegyzett tőkéje 3ooo ezer Ft. A közjegyző a hagyatékot a névérték alapján adta át, amelyből az alapító okirat szerint az örökhagyót 1500 ezer Ft illet meg. A közjegyző a hagyatéki eljárás során bizonytást nem vehet fel, nem vizsgálhatja az üzletrész tényleges forgalmi értékét az örökhagyó halála időpontjában. Az örökösök az üzletrészt értékesítették a névértéknél magasabb összegen. Az alábbi kérdésemre várom szakértői válaszukat. Az adott esetben mi képezi az adóalapot, mely összeg után kell majd az örökösöknek adózniuk? 1./a hagyatéki végzésben szereplő névérték és az eladási érték különbözete után kell-e a szját és 14 % ehót megfizetni? 2./ Az adó lapja az örökhagyó halálakori piaci érték és az eladási érték különbözete? 3./ Az örökhagyó halálakori üzletrész piaci értékét az örökösök hogyan tudják megállapítani, s ehhez szükséges-e könyvvizsgáló bevonása. Válaszukat tisztelettel megköszönve: Ötletmozaik könyvelő Kft Preilné

Tulajdonrész-átruházás Kérdés

Tisztelt Szakértő! A kft. két tulajdonosa értékesítették tulajdonrészüket. A tőke 3 millió forint volt, ezt idén augusztusban értékesítették 10 millió forint értékben. Kérdés: a magánszemélyeknek származó jövedelme (10-3 millió forint) után kell adóelőleget fizetni (15 százalék szja és 14 százalék eho)? Vagy majd az szja bevallásnál kell bevallani és fizetni? Köszönettel: Égei Emese

Üzletrészvásárlás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. egy bt.-ben 55 százalékos üzletrészt vásárol. Az üzletrész névértéke 300 ezer forint, a kialkudott vételár 4 millió forint. Kérdésem, hogy a kft.-ben hogyan kell könyvelni mindezt? Válaszát köszönöm.

Üzletrészről végrendelkezés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérem tájékoztatását abban, hogy ha 100 százalékos magánszemélyi tulajdonban álló kft. egyszemélyi tulajdonosa hagyatékként rendelkezni kíván a kft. üzletrészről, van-e lehetősége arra, hogy a kft. vagyonnak csak egy bizonyos elemére terjedjen ki a végrendelkezés (könyvekben kimutatott ingatlan)? Ha igen, azt milyen vagyontárgyként kell értelmezni (üzletrész, ingatlan)? Milyen illeték vonatkozik rá, ha nem egyenes ágon rendelkezik róla? (Testvére gyermeke részére hagyatékolná.) Ugyanezekkel az összetevőkkel ajándékozás megvalósítható-e? Köszönöm válaszát! Tisztelettel: Rendszeres olvasója

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST / VIDEÓ

Kérdések és válaszok

Kata öregségi nyugdíj mellett

Lepsényi Mária

adószakértő

Áttérés katáról átalányadózásra

Lepsényi Mária

adószakértő

Átalányadó választása kata után

Lepsényi Mária

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2022 augusztus
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
hirdetÉs