133 találat a(z) öröklési jog cimkére

BH 2000.12.559 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az L. A. egyéni cég (a továbbiakban: cég) 1997. május 21-én 5000 Ft illetékkel ellátott cégbejegyzési kérelmet nyújtott be a cégbírósághoz. Az elsőfokú bíróság 2. sorszámú végzésében felhívta a céget, hogy 30 napon belül elutasítás terhe mellett "az illetéket a vagyon utáni 2%-ra egészítse ki", majd 4. sorszámú végzésében ezen felhívás eredménytelenségére tekintettel a cégbejegyzési kérelmet elutasította.
A cég a fellebbezésében azt kérte, hogy a Legfelsőbb Bíróság a 4. sorszámú végzést hely...

BH 2000.12.555 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az irányadó tényállás szerint a felperes maga is tagja a B. 96 Kft.-nek, amely társaság 1996 áprilisában törzstőkeemelést kívánt végrehajtani. A felperes 1996. április 23-án 10 000 000 Ft összeget fizetett be a B. 96 Kft.-nek az alperesnél vezetett 00973300 számú számlájára. Az alperes a felperes által befizetett összeget a B. 96 Kft. számláján jóváírta, majd a számla fölött rendelkezni jogosult ügyvezető rendelkezésére kifizette. A befizetésről az alperes egy olyan tartalmú igazolást adott k...

BH 2000.12.550 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az alperes társaságot 1997. szeptember 29-én 1 000 000 Ft-os törzstőkével három természetes személy alapította. A társasági szerződés rendelkezése szerint a cég bejegyzéséig a társaság törzstőkéjének felét kellett befizetni. A társaság egyik tagja a 100 000 Ft-os nagyságú törzsbetéttel rendelkező Sz. Gy. üzletrészét az 1997. október 8-án kelt üzletrész-átruházási szerződéssel az alperes társaságnak eladta, a vételárat a szerződés nem tartalmazza. 1997. október 14-én "társasági szerződés módos...

BH 2000.12.556 Jogszabályok és jogi tartalmak

A másodfokú bíróság helybenhagyta az elsőfokú bíróság ítéletét, amelyben az elsőfokú bíróság az alperest a Pk87. 805/1995. számú jogerős fizetési meghagyásban marasztalt adósokkal és készfizető kezesekkel egyetemlegesen 122 856 Ft és annak kamatai megfizetésére kötelezte. Az alperesnek a kezességvállalás érvénytelenségére alapított fellebbezési érvelését nem fogadta el. Megállapította, hogy az alperes a szerződéskötés időpontjában külföldi állampolgár volt, ezért devizahatósági engedély hiány...

BH 2000.11.508 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság a 22. sorszámú ítéletével a felperes keresetének részben és akként adott helyt, hogy megállapította: az I. r. és a II. r. alperesek között 1996. szeptember 30. napján a k.-i 0284/11. hrsz.-ú, a K.-n, a 81. sz. alatti benzinkút megjelölésű ingatlan; az sz.-i 3201/2. hrsz.-ú, Sz.-en, a Sport u. 1. sz. alatti ipartelep megjelölésű ingatlan; a k.-i 4807/1/A/1. hrsz.-ú, K.-n, a Kossuth u. 29. szám alatti üzlethelyiség megjelölésű ingatlan; a k.-i 6049/4. hrsz.-ú, műhely megjelö...

BH 2000.11.498 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az alperesi korlátolt felelősségű társaság az Ny. Patyolat Vállalat átalakulásával 1994. június 23-án jött létre. A társasági szerződésben feltüntetett tevékenységi körök közül elsősorban a mosást, a vegytisztítási és a textilfestési tevékenységet folytatja. Hosszabb időn keresztül a megye gazdasági életében e tevékenységi kör tekintetében elsődleges helyet töltött be. Jelenlegi tagjai a vállalat dolgozói voltak, akik az Állami Vagyonügynökségtől vásárolták meg az üzletrészüket.
Az I. r. fel...

BH 2000.11.495 Jogszabályok és jogi tartalmak

A perbeli Peugeot típusú személygépkocsit 1997. október 29-én közlekedési baleset érte akként, hogy egy tehergépkocsi egy lejtős útszakaszon nekigurult. A felperes casco biztosítási szerződés alapján kártérítést fizetett a károsultnak, ezt követően keresetet terjesztett elő az alperessel mint a tehergépkocsi felelősségbiztosítójával szemben.
Az elsőfokú bíróság végzésében megállapította, hogy ebben az eljárásban a felperest nem illeti meg az 1990. évi XCIII. tv (Itv.) 62. §-a (1) bekezdéséne...

BH 2000.10.462 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság ítéletében megállapította, hogy az I. r. és a II. r. alperes között 1996. július 30-án létrejött gépkocsi-adásvételi szerződés semmis. Kötelezte a II. r. alperest, hogy a gépkocsit az I. r. alperes részére szolgáltassa vissza. Kötelezte az alpereseket, hogy egyetemlegesen fizessenek meg az államnak, külön felhívásra, 36 000 Ft feljegyzett kereseti illetéket, továbbá fizessenek meg a felperesnek, 15 nap alatt 30 000 Ft-ot ügyvédi munkadíj címén. A határozat indokai szerint ...

BH 2000.10.443 Jogszabályok és jogi tartalmak

A bíróság a jogerős ítéletével megállapította, hogy az alperes adóvégrehajtás keretében 1 789 500 Ft értékben olyan ingóságokat foglalt le és értékesített, amelyek nem az adós, hanem a felperes tulajdonában voltak. Ehhez képest az érintett vagyontárgyakat a bíróság a foglalás alól feloldotta, illetve - mivel azokat az alperes értékesítette - ezért őt a Pp. 377. §-ának (2) bekezdésére figyelemmel a befolyt vételárnak megfelelő összeg megfizetésére kötelezte. Az értékesítés során befolyt vételá...

BH 2000.10.459 Jogszabályok és jogi tartalmak

A peres felek között 1996. június 20-án raktározási szerződés jött létre. Ennek alapján az alperes mint bérbeadó raktárterület bérletét biztosította a felperes bérlő részére a felperes felügyelete alatt működő vámhivatalok és nyomozó hivatal által betárolásra kerülő vámáruk - köztük jövedéki termékek - 1996. július 1-jétől kezdődő raktározására. Az alperes a szerződésben vállalta a betárolt áruk biztonságos, folyamatos 24 órás őrzését, és felelősséget vállalt azért a kárért, amely az átvétel ...

BH 2000.9.414 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az adós gazdálkodó szervezet elleni, 1995. március 10-én indult felszámolási eljárásban - melynek során a Legfelsőbb Bíróság az első fokon eljárt megyei bíróság 15. sorszámú határozatát 1997. április 21-én kelt végzésével hatályon kívül helyezte - az elsőfokú bíróság a hitelező 1995. július 4-én előterjesztett igényéről a 38. sorszámú határozatával érdemben döntött. A hitelező igényét 30 000 Ft-ban állapította meg, és felhívta a felszámolót, hogy az igényt az 1991. évi IL. törvény 57. §-a (1)...

BH 2000.9.417 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperesek a keresetükben a Ptk. 339. §-ának (1) bekezdése alapján az alperest az I. r. felperes részére 84 226 000 Ft, a II. r. felperes részére 35 millió forint kártérítés megfizetésére kérték kötelezni. Keresetükben előadták, hogy a H. Ingatlankezelési Bt.-vel kötött bérleti szerződés alapján az I. r. felperes bérlője volt a Cs. Művek területén elhelyezkedő III. Blokk elnevezésű objektumból a 718. és a 723. számú üzemcsarnoknak, valamint a 722. jelű irodaépület harmadik szintjén találhat...

BH 2000.9.410 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes módosított keresetében elsődlegesen az I. r. alperes kötelezését kérte 3 184 544 Ft és kamatai megfizetésére. Amennyiben elsődleges keresetét a bíróság alaptalannak találná, a II. r. alperes kötelezését kérte ugyanezen összeg és késedelmi kamatainak megfizetésére. Keresetének ténybeli alapjaként a következőkre hivatkozott: Az 1995. évi üzemi tanácsi választások alkalmával a V. Szakszervezettől - a jelen per II. r. alperesétől - igényelte a szakszervezeti vagyon rá eső részének kiad...

BH 2000.9.415 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes a városi bíróság előtt fizetési meghagyás kibocsátását kérte az alperessel szemben, 5 254 516 Ft tőke, valamint ennek 1997. január 22. napjától a kifizetés napjáig járó 20%-os kamata megfizetésére, mivel a leszámlázott és a jogosult által megfizetett bérleti díjat fizetési felszólítás ellenére sem egyenlítette ki. A fizetési meghagyással szemben az alperes ellentmondással élt, így az eljárás perré alakult. Az eljárás során a felperes a keresetét akként módosította, hogy azt további...

AVI 1999.8.103 Jogszabályok és jogi tartalmak

A tulajdoni lapon hrsz. alatt feltüntetett, Zs. I. u. 9. szám alatti megjelölésű, 577 m2 területű, lakóház és udvar megnevezésű ingatlan a felperes szüleinek a tulajdonát képezte egymás közt egyenlőarányban.
A felperes szülei 1991. január 13-án kelt ajándékozási szerződésben a felperesnek ajándékozták ezen 2 lakásos és teljes egészében lakott ingatlan 1/2-ed tulajdoni illetőségét és pontosan meghatározták azt is, hogy természetben ez mely ingatlanrésznek felel meg. Ez pedig az általuk lakott...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Egyesület végelszámolásának nyomtatványai

Pölöskei Pálné

adószakértő

Öregségi nyugdíjas alkalmazása (efo)

dr. Kéri Ádám

ügyvéd, adatvédelmi tisztviselő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2022 szeptember
H K Sze Cs P Sz V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
hirdetÉs