111 találat a(z) önrevízió cimkére

Innovációs járulék előlegbevallás pótlása Kérdés

Tisztelt Cím! A 2016-os társaságiadó-bevallás(1629) készítésekor szembesültünk, hogy már 2015. évtől az innovációs járulék alanyaivá váltunk. 2016-ra vonatkozóan a 1629-esen bevallottuk kötelezettségünket és utólag meg is fizettük azt. Hogyan lehet 2015-re vonatkozóan az előlegbevallást pótolni? A 1549-es bevallás benyújtásával, valamint a 1529-es önrevíziójával? Köszönettel: Kormosné

Önrevizió Kérdés

T. Szakértő! Egy kft.-nél 2015. évi vevői számláról most derült ki, hogy sztornózva lett 2015-ben. Kérdésem az lenne, hogy az áfánál vissza kell-e menni 2015-re, vagy a 2017. 04. havi bevallásnál kell szerepeltetni, és ha igen, melyik sorban? Minimumadó alapján fizetett a kft. társasági adót 2015-ben, most a minimumadó-alap összege csökkenni fog, így társasági adó önrevíziót is végezni kell? Az összeg 1 millió forint felett van, így jelentős hibának minősül. A beszámolót három oszloposan kell kitölteni? Segítségét köszönöm, Ildi

Elkésett "mínuszos" szállítói számla Kérdés

Havi áfabevallók vagyunk. Állandó szállítónk üdítőitalokat szállít nekünk göngyöleggel együtt minden hónapban. A gondunk az, hogy a szállítói számlát mindig egy hónap csúszással állítja ki felénk, előző havi teljesítéssel és keltezéssel. Mikorra megkapjuk a számlát, már elment az a havi bevallás, így állandóan önrevízióznunk kell, ha a számla mínuszos. Van-e arra lehetőség, hogy a később megkapott, előző havi teljesítésű és előző havi keltezésű, mínusz előjelű számlát ne önrevízióval rendezzük, hanem a következő hónapban könyveljük le és szerepeltessük áfabevallásunkban, így elkerülve az állandó önrevíziót?

Osztalék ehója Kérdés

Tisztelt Szakértő ! Az alábbi probléma eldöntésében kérném a segítségét : Egy tulajdonosnak a 2016. évi osztalék kifizetésekor kevebb a kifizető által levont 14 százalékos egészségügyi hozzájárulási (eho) összeget vontak le és fizettek be, mint amennyit valójában kellett volna. Akkor ezt a problémát a magánszemély rendezheti az szja-bevallásában vagy a cégnek kell önrevízióval módosítani az aktuális hónap járulékbevallásán és visszafizettetni a nettó különbözetet ? Válaszát előre is köszönöm!

Osztalékfizetés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Szeretném megtudni, hogy mi a könyvelési menete és adózása az osztalékelőlegnek és az elfogadott beszámoló szerinti osztaléknak? Továbbá, ha tárgyévben osztalékelőleget fizet ki a jogszabálynak megfelelően a cég, akkor ha a beszámoló készítésénél kiderül, hogy nincs fedezet rá, vagyis a tárgyévi eredmény mínusz lett, de van eredménytartalék. Ebben az esetben vissza kell fizetni az osztalékot. A nettó összeget befizetik a tagok és az aktuális kifizetési hónap szerinti 08-as bevallást önrevíziózom?

Önrevízió, beszámolóban és társasági adóban Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. anyagát megkapva, átvizsgáltuk az előző évek szigorúszámadású számláit és az egyik betelt számlatömbben megtaláltunk 3 utolsó számlát, ami nem lett kitépve, így a 2015. évi beszámolóban és a 1529-es tao bevallásban sem szerepelt. Ha jól tudjuk, a beszámolót már nem lehet javítani, önrevíziózni, hanem a fellelés évében kell korrigálni a mérleget és az eredménykimutatást és fel kell jegyezni ezt a kiegészítő mellékletbe, Kérdésem akkor a 1529-es tao nyomtatványt sem kell önrevíziózni? Ha a tárgyévben kell lekönyvelnem, akkor a bevételt milyen dátummal könyvelem le? Ebben az esetben összeadódik a tárgyévi bevétellel és költséggel. Ez együtt adja a tárgyévi 2016-os beszámoló szerinti eredménykimutatást és mérleget? Vagyis 2017. május 20-án adózom le a 3 számla bevételét a 2016. évi számadatok alapján?

Ki nem fizetett bér Kérdés

T. Szakértő! Szeretném sürgősen válaszát megkapni a következőkre: egy kft.-,amely nem végzett tevékenységet, a tulajdonos-ügyvezető két alkalommal, amikor nem volt másutt főállású munkaviszonya, be lett jelentve garantált bérminimumra, munkaviszonyba. Ez számfejtve lett és a 08-ason be lett vallva. De bér kifizetés csak az alső három hónapban történt, mivel bevétel nem keletkezett és a befizetett tőkét, valamint tagi kölcsönt addigra a kft. felélte. Ezáltal felhalmozódott két millió forint ki nem fizetett bér és ugyanannyi járulék és adótartozás. A NAV megindította a felszámolást. A felszámolótól azt a tájékoztatást kaptuk, hogy 0-san kellett volna beadnunk a bevallásokat, mert ha a kifizetés nem történt meg, nem kell járulékokat fizetni. De nem volt semmilyen jogviszonya az ügyvezetőnek,aki egyben tulajdonos is 50 százalékban. Kérem szíves válaszukat, hogy helytelenül jártunk-e el és el kell-e végeznünk az önreviziókat visszamenőleg. Köszönettel:Borosné

Áfa önrevízió Kérdés

Jóváíró közműszámla érkezett tárgyhóban, a teljesítés dátuma kettő hónappal korábbi. Kell-e önellenőrizni a korábbi hónapot, vagy a tárgyhóban szerepelhet?

Egyéni vállalkozó visszamenőlegesen nyugdíjas Kérdés

Egyéni vállalkozó nő idén nyáron benyújtotta a 40 éves szolgálati időre alapozott nyugdíjigényét. A nyugdíjat visszamenőleg 2016. február 1-jétől állapították meg. Ez esetben a már eddig benyújtott 1658-as bevallásokat lehet tévesen benyújtottnak tekinteni és önrevíziózni visszamenőleg februárig? Természetesen ezzel egyidőben az egészségügyi szolgáltatási járulékot befizetni februártól?

Áfa önrevizió Kérdés

Tisztelt Szakértő! A kérdésem áfa témakörben a következő: Közösségi értékesítésről számlát állítottunk ki 2016. 08. hónapban, 2016. 09. hónapban helyesbítenünk kellett a számlát, aminek a következtében az adóalap csökkent. Ebben az esetben kell-e önrevíziózni a 08. hónapot? Köszönettel a választ.

Áfatörvény 153/C § értelmezése Kérdés

Tisztelt Cím! Társaságunk üzleti partnere által 2016. 03., 04., 05., 06., 07., 08., hónapban a havi forgalmak alapján havonta kiállított, összesen 6 db jutalékról szóló számláját befogadta. A kiállított számlák után havi bevallásunkban az áfát levonásba helyeztük. Ugyanakkor az üzleti partner (multi kereskedő) most, hivatkozva arra, hogy a 2016. évre vonatkozó ezirányú szerződést csak szeptemberben kapták meg, az eddig kiállított 6 db számlát lestornózta, és helyette ugyanilyen összegben (hat számla összevont összegében) egy új számlát állítottak ki szeptember hónapban. Véleményük szerint társaságunknak az áfaörvény 153/C §-ában szabályozottak alapján nem kell az egyes havi bevallásait önrevízióznia. Kérdésünk az, hogy helyesen járunk-e el az elmúlt időszaki bevallást nem önrevíziózzuk, hanem a hat stornós számla is a számla kézhezvételének hónapjában kerül beállításra az áfabevallásban mint fizetendő adó összegét növelő tétel. Válaszukat megköszönve, tisztelettel. Biró Valéria

Adóhiány, határozat Kérdés

Tisztelt Szakértő! 2013-ban kezdődött egy NAV áfaellenőrzés, mely a 2013. 01–03. hónapra vonatkozott. 2016-ban hozott határozat alapján, egy szállítónk számláit nem fogadta el a NAV és a hozzátartozó álta visszaigényelt áfát adóhiányként állapította meg. Ugyanakkor a gazdasági esemény bevétel részét, a külföldi vevőt elfogadta az ellenőrzés során. A határozat kötelezte a céget az adóhiány könyvelésére. A bejövő számlánk belföldi volt, a kimenő számlánk pedig áfamentes közösségi értékesítés. A kérdéseim a következők: 1. Könyveléstechnikailag mi a teendőnk az el nem fogadott számlákkal? 2. Amennyiben a számlákat kiemeljük a könyvelésből, rendezetlen pénzügyi helyzet áll fenn, a szállító részére átutalt összegek miatt. Mi a teendő ilyen esetben? 3. A határozat alapján a társasági adót és iparűzési adót is önellenőriznünk kellene? 4. A NAV elfogadta a kimenő számlát jogosnak áruféleség, darabszám mélységig, hogyan magyarázom azt, hogy áru ugyan bizonyítottan kiment, de ha a vitatott számlákat kiveszem, nincsen készletem a kiszállításhoz. Mi legyen a bevétellel, s az érte kapott pénzeszközzel? 5. A társasági adó és az iparűzési adó önrevíziója esetén ebben az esetben csak az ELÁBÉ-t kellene csökkentenünk vagy a hozzá kapcsolódó bevételt is? Válaszát előre is köszönöm! Tisztelettel: Géczi Sándorné

De minimis támogatás Kérdés

Cég 2015. október elején nagy összegű de minimis támogatási igényt nyújtott be gépbeszerzésre a teljes meglévő keretére. Pályázatát befogadták, döntés 2015. december végén történt, és megítélték a teljes összeget. Gépbeszerzésre 180 napos határidő volt, de a pályázatban szereplő típus ezen idő alatti beszerzése akadályba ütközött, a beszámoló összeállításakor nem volt reális esélye a beszerzésére. Gépet a határidő lejárta előtt, 2016. júniusban mégis sikerült beszerezni, a kért támogatási összeg 2016 augusztusában megérkezett a társaság számlájára. A cég a társaságiadó-bevallásában nem szerepeltette ezen összeget a de minimis támogatások értékeként. Októberben benyújtott pályázaton igényelt támogatást 2015 novemberében – a rendelkezésre álló információnk szerint – elutasították, vagy lehetséges, hogy esetleg csökkentett összegben fogadják el. A cég munkaügyi de minimis támogatási igényt adott be 2015 november végén, mely összeget megítélték számára, és annak kiutalása is megtörtént. A cég így a 2015. évben jóváhagyott összeggel túllépte a de minimis támogatási 200 ezer euró/3 év keretösszeget. Mi a tennivaló, hogyan kell a cégnek helyesen eljárni a 1529-es önrevíziózásán túl? Mit jelent az, ha a keretösszeget túllépi a vállalkozás? A limeten felüli összeg nem tekinthető de minimis támogatásnak?

De minimis túlvétel Kérdés

Cég 2015. október elején egy nagy összegű de minimis támogatási igényt nyújtott be a teljes meglévő keretére. 2015 novemberében benyújtott, és megkapott egy másik kisebb összegű de minimis támogatást. 2015. december végén megítélték az októberben igényelt nagy összegű támogatást teljes összegben, amit viszont a cég a könyveiben, bevallásában nem tüntetett fel, mert a mérlegkészítésig rendelkezésre álló információk szerint a kiutalási feltételeknek a cég nem felel meg. 2016 júniusában a cég mégis tudott teljesíteni, így júliusban megkapta a teljes 2015 októberében igényelt összeget. A cég így a novemberben jóváhagyott összeggel túllépte a 200 ezer euró/3 év keretösszeget. Mi a tennivaló, hogyan kell a cégnek helyesen eljárni a 1529-es önrevíziózásán túl?

Ekho Kérdés

Tisztelt Szakértő! Magánszemély tévesen leadott nyilatkozata alapján ekhós jövedelmet fizetünk a részére. Magánszemélynek nem volt az ekhós jövedelme mellett olyan jövedelme, amely után a közteherviselési kötelezettségek teljesítése az általános szabályok szerint történik. Ez alapján nem volt jogszerű az ekho alkalmazása. Milyen módon javítható az ekho alapján történt foglalkoztatás? A magánszemélynek kell további adót fizetni vagy a munkáltatónak rendezni a jogviszonyt? Válaszukat előre is köszönöm!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

485/2020. kormányrendelet

Széles Imre

tb-szakértő

EU-n kívüli eszközbeszerzések

Tüske Zsuzsanna

vámszakértő

Be kell-e zárni?

Dr. Szeiler Nikolett

ügyvéd, adótanácsadó

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 április
H K Sze Cs P Sz V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
hirdetÉs

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close