111 találat a(z) önrevízió cimkére

Előző év – önrevízióval tudom csak rendezni? Kérdés

Tisztelt Szakértő! Vállakozásunk 2017 októberében belga vevőnknek szállított alkatrészt és számlázta (1080 EUR). A partnerünkhöz a szállítmány sérülten érkezett, ezért visszaküldte javításra. Pár nappal később küldött egy új megrendelést a sérült elemekre. Ez alapján újraindították a gyártást papíron, de csak javították az alkatrészeket, ez alapján az értékesítés új számlát állított ki decemberben, figyelmen kívül hagyva a már kiállított számlát és az később sem került stornózásra. A folyószámla-egyeztetéskor sem tűnt fel, mivel mindig azt a választ kaptuk, hogy nincs meg a számla náluk, küldjük el, majd küldjük az átvételről az igazolást és a mai nap folyamán vette észre a partnerünk, és a kereskedő, hogy kétszeres számlázás történt. Nekem a számlát stornóznom kellene, de az előző év bevallásait mind önrevíziózni kell? Hogy járok el szabályosan, mi a legegyszerűbb megoldás? A cég éves forgalma 2 milliárd Ft. Kérném a segítségét a helyes megoldáshoz. Köszönettel!

Számla kiállítása teljesítésigazolás hiányában Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérem szíves véleményét az alábbiakra vonatkozóan: X Zrt. és Y Kft. közötti keretszerződés alapján az Y Kft. által nyújtott szolgáltatásról számla csak az X Zrt. által kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét követően állítható ki. A szolgáltatás első része ténylegesen 06. hóban történt, a teljesítésigazolás kiállításának kelte és kézhezvétele is 08. hóban történt (dokumentációs hiánypótlás, szabadságolás miatt), ezért Y Kft. csak most tudja a számláját kiállítani, 06. havi teljesítési időponttal. Kérdésem: az önrevíziós pótlékon kívül milyen szankció terheli Y Kft.-t a "késedelmes" számlakibocsátás miatt egy esetleges ellenőrzés kapcsán?

Jogosultság adókedvezményre Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy betegségen estem át, mely alapján jogosult lennék adókedvezményre. Erről a papírt februári dátumozással május hónapban kaptam meg. Munkáltatómnál közölték, hogy visszamenőleg nem tudják bérszámfejteni. Javasolták, hogy küldjek be "revíziós" papírt. Könyvelőm, mivel másodállásban vállalkozóként dolgozom, azt javasolta, hogy ne küldjek be a NAV felé semmit, majd ő a jövő adóévben elrendezi. Kinek van igaza? Aki azt mondja, hogy most adjak be önrevízióhoz papírt és ezúton érvényesítsem az adókedvezményt vagy könyvelőmnek, aki azt mondja, hogy ne adjak be semmit, majd ő jövőre rendezi? Segítségét előre is köszönöm!

Számlázás javítása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy áfakörös gazdasági társaság egy másik cégnek 2017 nyara óta rendszeresen havi időszaki elszámolással nyújt szolgáltatást, és erre tekintettel időszaki elszámolási ügyletként havonta számlát állít ki. Az áfatörvény 58. § szerinti besorolás alapján a havi szolgáltatások teljesítési időpontja megegyezően kerül megállapításra a bizonylatokon. A számlát befogadó most észlelte csak, hogy az eladó hibásan állította ki valamennyi – számítógépes számlázóprogrammal készített – számláját korábban, ugyanis a számlákon – tévedésből – nem a saját adószámát és székhelyét tüntette fel, hanem egy másik, egyébként a cégtár szerint is létező vállalkozásét (a számlán feltüntetett név helyes). Mi ilyenkor a teendő? Hogyan kell a számlákat kijavítani szabályosan? Milyen dátumozással kell a módosító bizonylatokat ellátni? A kérdést kérném a számla befogadó szempontjai és érdekei szerint megválaszolni.

Őstermelői bevallás önrevíziója Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyéni vállalkozói igazolvány alapján családi gazdálkodóként működő vállalkozó benyújtotta már a 2017-es évre a tételes költségelszámolás alapján megállapított szja bevallását. A bevallás felülvizsgálata folyamán megállapítottuk, hogy mivel a tevékenységből származó árbevétele fejenként nem érte el a 8 millió forintot, így lehetősége lett volna választani a tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági őstermelő nemleges nyilatkozatát is, mivel az összes bevétel 20 százalékát meghaladó költségszámlával rendelkezik. Ezáltal kevesebb adót, pontosabban ehót kellett volna fizetnie. Kérdésem: van-e lehetősége arra, hogy a már benyújtott szja-bevallását önrevíziózza, és ezt az adózást válassza, és az így többletként befizetett szja-t visszakérje? A családi gazdaság többi tagjának is benyújthatjuk az önrevíziót?

Áfa önrevizió Kérdés

Kell-e önrevíziózni a 2018, 01. 22. dátummal küldött fél évnyi számlahalmazt, amely az előző évi DÉMÁSZ áramszámlák és a Nemzeti Közművek szolgáltatóváltása miatt alakult ki. Van köztük befizetendő és visszaigényelhető áfa is. A 2018. évi januári áfa-bevallásban összesítve be lehet vallani? Ugyanis a számlák kiállításának dátuma 2018. 01. 22.

2017. évi áfaönrevízió Kérdés

Egy kft. áfabevallásaival kapcsolatban kérem a tisztelt szakértő szíves segítségét. A kft. adószámát 2017.05.25-én törölték a 2015. évi mérleg késedelmes leadása miatt, amiről nem volt tudomásom. A 2017. II. negyedéves áfabevallását benyújtottam, amit a NAV nem fogadott el, hibaüzenetében tájékoztatott a 2017.05.25-2017.06.27. időszak adószámtörléséről. A kft. 2015-2016. évi áfabevallásait folyamatosan benyújtottuk, amely bevallások összegének az adófolyószámlán történő lekönyvelése és kifizetése megtörtént. 2017.06.23-án a 2015. évre vonatkozóan áfaönrevíziós bevallásokat nyújtottam be. Az önrevíziós bevallások fizetendő áfaösszegeit a kft. folyószámláján külön tételként könyveltem, a visszaigénylés összegét azonban nem. A 2017. II. negyedéves áfabevallást a NAV javította, amelyben a 2017. I-II. negyedéves visszaigénylés 329 ezer forint összegét törölte az áfatörvény 137. § (1) bekezdése alapján, és a benyújtott 2015. évi áfaönrevíziós bevallások fizetendő áfája 771 ezer forintra módosult, amit külön tételként a folyószámlán szintén könyveltem. A kft. adófolyószámláján tehát egyszer az eredeti áfabevallások, majd az áfaönrevíziós bevallások fizetendő tételei külön-külön, valamint még egyszer a javított, 771 ezer forint összegben is szerepelnek. A NAV álláspontja szerint a 2017. II. negyedéves áfaönrevíziót a 771 ezer forint fizetendő áfa összegével kellene benyújtanom, amely nem fedi a kft. áfakötelezettségét. Kérem a tisztelt szakértő szíves véleményét. A 2017. II. negyedévre megbontva is beküldtem az áfabevallásokat, amelyeket nem fogadott el a NAV. A 2017. II. negyedéves áfabevallást mindenképpen önellenőrizni kell a hibaüzenet miatt, de kérdéses a 771 ezer forint fizetendő áfaösszeg. További kérdésem, hogy a 2015. évi áfaönrevíziós bevallások bevonhatók-e a 2017. II. negyedéves önrevízióba, mivel külön bevallásként áfa-visszaigénylés keletkezik, amely az adószám miatt nem állítja helyre az áfaadónem összegét.

Áfa önrevízió teljesítés elmaradás miatt Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. 2015-ben áfás számla ellenében 1,5 millió forintot fizetett partnerének. Előre. A szerződés szerinti teljesítés (weblap szerkesztés) a mai napig nem történt meg és várhatóan nem is fog megtörténni. A megrendelő a kapott számlát 2015-ben az áfabevallásában érvényesítette. A partner kapcsolattartói időközben eltűntek, így sem a szolgáltatás teljesítése sem a számla visszavonatása nem megoldható. Ilyen esetben, amikor nem történt meg a teljesítés, mi a követendő eljárás a korábban levonásba helyezett áfa szempontjából? Ha nincs teljesítés, sem visszautalás, akkor kell-e visszafizetni és/vagy önreviziózni a kapcsolódó áfát? Válaszát előre is köszönöm! Tisztelettel: GS

Áfa alanyi mentes értékhatár túllépése Kérdés

Katás nyugdíjas egyéni vállalkozó szezonális tevékenységet végez és ezért évente 3-6 hónapot szünetelteti a vállalkozását. Abban az esetben, ha az éves bevétele 6,5 millió forint, és 5 hónapot szünetelteti a vállalkozását, akkor a kata fizetési kötelezettsége 7 hó x 25 ezer forint. Kérdés: hogyan alakul az áfa alanyi mentessége? Kell-e arányosítani a 8 millió forint felső értékhatárt 7 hónapra, vagyis 8 000 000/12x7=4 666 667 forint, vagy ez az arányosítási kötelezettség csak az év közben kezdő vállalkozóra vonatkozik alanyi mentesség választása esetén? Így a példabeli esetben átlépte az alanyi mentesség időarányos értékhatárát és elvesztette az alanyi mentességét és a 4 666 667 forintot elérő számlától áfásan kell-e számláznia? Ha ezt elmulasztotta, akkor mi a teendő? Önrevízióval helyesbíthető?

Számlahelyesbítés folyamatos szolgáltatásnál Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy társaság a folyamatos szolgáltatásról (bérbeadás) szóló áfát tartalmazó számláján a teljesítési időpontot helytelenül állította ki, amely hibát minden hónapban elkövette: helytelen időpont: 2017. 06. 10., helyes időpont: 2017. 05. 17.; helytelen időpont: 2017. 05. 10., helyes időpont: 2017. 04. 17. és így tovább .... Mi a pontos eljárás a számlakiállító részéről? Kell-e önrevíziót készteni minden hónapra (havi bevalló)? A befogadó cégnél van-e tennivaló, hogyan jár el helyesen? Különös tekintettel a NAV által a közelmúltban közzétett iránymutatásra merültek fel a kérdések: “Abban az esetben, ha az ügylet teljesítési időpontja hibásan szerepel a számlán, és ezért a gazdasági esemény tényleges teljesítésének időpontja, valamint a számlában feltüntetett teljesítési időpont eltér, a tényleges teljesítés időpontja az irányadó. Attól függetlenül, hogy a számlán szereplő, téves teljesítési időpont és a valós teljesítési időpont azonos adómegállapítási időszakba esik-e vagy a téves teljesítési időpont a valósat megelőző adómegállapítási időszakba tartozik, a levonási jog gyakorlásához módosítani kell a számlát. A teljesítési időpont helyes feltüntetése, a számlamódosítás megtörténte esetén a levonási jog legkorábban a keletkezése szerinti adó-megállapítási időszakban gyakorolható." Megtisztelő válaszukat előre is köszönjük !

1653-as bevallás hibás folytatás Kérdés

Tisztelt Adószakértő! Kérném, szíveskedjen segíteni abban, hogy a 1653 A lap 7. sorában kitett x jelölés hatással van-e a mezőgazdasági tevékenység nyílatkozatára is. Ügyfelem áfás őstermelő, mindig tételes elszámolás alapján készítettük el a bevallását. 2016-ban a leadott anyag alapján az őstermelésből nem volt 600 ezer forintot meghaladó bevétele. Az alap bevallásában csak az önkormányzattól kapott tiszteletdíjat tüntettük fel, és ehhez jelöltük a 10 százalékos költségelszámolást. Később, a bevallás leadása után vette észre az őstermelő, hogy egy permetezőt eladott, hozta számlát róla, az áfát önrevízióval rendeztük. A 1653-as bevallásban megtettük a nemleges nyilatkozatot az őstermelés bevételéről, viszont az 53-as A lap 7. sorából nem töröltem a nyilatkozatott. Az ellenőrzés most azt kérte, hogy adjunk be önrevíziót, hogy az őstermelésre is ugyanaz az elszámolás érvényes, mint amit az első alapbevallásban tettünk. Kérdésem, hogy valóban így van-e, és hol van ez az szja-törvényben leírva? Nagyon várom mielőbbi segítségét! Tisztelettel: Kutasi Gabriella

1653--as hibás bevallás, folytatás Kérdés

Tisztelt Adószakértő! A bevallás lekönyvelésre került, nem tették hibaágra. A feleség bevallását ellenőrizték, a tételes átvizsgálás során az ellenőrzés úgy döntött, a férj bevallását is megnézik kapcsolt ellenőrzés formájában. Nála volt elrontva a bevallás: az önálló tevékenység sorába az X be lett téve, az őstermelésnél pedig a tételes költségelszámolásra nemleges nyílatkozatot tettünk. A revizor azt mondta, önreviziózni csak úgy lehet, ha az őstermelést is betette a 7. sorba a 10 százalékos költségelszámolás szerint. Ő azt mondja, csak így lehet módosítani, ez viszont nagy anyagi terhet jelent. Kérdésem valóban csak igy lehet önrevíziózni? Köszönöm előre is a segitséget Tisztelettel Kutasi Gabriella

Fejlesztési tartalék utólagos változása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi fejlesztési tartalékkal kapcsolatos kérdésben kérném állásfoglalását: Saldo-kiadványban a következő magyarázat olvasható: “Amennyiben a fejlesztési tartalék képzése adóévét érintő önellenőrzés során az adózás előtti eredmény nő, a fejlesztési tartalék címén igénybe vett kedvezmény maximális összege önellenőrzéssel csak akkor növelhető, ha az 500 millió forintot az adóalapnál érvényesített összeg azzal együtt sem haladja meg, feltéve, hogy az adott évben a lekötött tartalékba helyezett összeg – a beszámoló alapján – erre fedezetet biztosít“. Pontosan hogyan kell ezt érteni? Ha a 2016-os évben nem képzett fejlesztési tartalékot, de önrevizió során nő a 2016-os év adózás előtti eredménye, akkor az új, megnövekedett adózás előtti eredmény 50 százalékát utólag beállíthatja tao-bevallás önrevíziójaként, és könyveli a 2017-es évben a megképzett fejlesztési tartalékot? Vagy mivel nem képzett eredendően fejlesztési tartalékot a 2016-os évre (“adott évben a lekötött tartalékba helyezett összeg“ értéke nem volt), ezért nincs módja a 2016-os év megnövekedett adózás előtti eredményének 50 százalékát adóalap-csökkentőként utólag beállítani egy önrevizió keretében? Mielőbbi válaszukat előre is köszönöm.

Oktatói kiegészítő csökkentő tétel Kérdés

Kedves Szakértő! Cégünk tanulókat foglalkoztat. Úgy értelmezzük a jogszabályt, hogy tanulónként havonta 7928 forint oktatói kiegészítő csökkentő tételt vehetünk figyelembe a szakképzési hozzájárulási kötelezettséggel szemben. Kérdésünk, hogy mi ennek a feltétele, valamint ha az előző hónapokban nem számoltuk el, év végén egy összegben elszámolhatjuk-e a 08-as bevallásban, vagy csak havi önrevízió keretében ? Köszönettel várjuk a választ.

Törölt adószám visszaállítása egyéni vállalkozó esetén Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy adóalany tevékenységét adószámos magánszemélyként kezdte, ezt követően egyéni vállalkozóként folytatta. Az adószámát 2017.04.11-én törölték, a törlés jogerőre is emelkedett. Mivel az egyéni vállalkozása előtt adószámos magánszemély volt, így a törlés után ismét adószámos magánszemély lett (őstermelői tevékenységre tekintettel). A törlés után T101 nyomtatványon kérelmezte az adószáma visszaállítását. A törlés és a visszaállítás közötti időszakban nem érvényesíthette az áfabevallásában a levonási jogát, illetve nem kérhette az adófolyószámláján lévő adótöbblet kiutalását sem. A kérdésem az lenne, hogy a visszaállítást követően a törléssel érintett időszakban önrevízióval élhet-e az adólevonási jogával, kérhet-e a folyószámlájáról kiutalást? Illetve, hogy személyi jövedelemadó, járulékok és egyéb adónemek tekintetében a szünetelés vagy a tevékenység megszüntetésének szabályai vonatkoznak-e rá? Továbbá van-e arra mód, hogy az egyéni vállalkozásában lévő tehergépjárművét átvigye kizárólagosan a mezőgazdasági tevékenységébe?

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

485/2020. kormányrendelet

Széles Imre

tb-szakértő

EU-n kívüli eszközbeszerzések

Tüske Zsuzsanna

vámszakértő

Be kell-e zárni?

Dr. Szeiler Nikolett

ügyvéd, adótanácsadó

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 április
H K Sze Cs P Sz V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
hirdetÉs

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close