465 találat a(z) önellenőrzés cimkére

Helytelen bruttó bér alkalmazása Kérdés

Ügyfelem részmunkaidős dolgozójának bruttó bére 2016-ban egész évben nem érte el a garantált bérminimum jogszabályban előírt összegét. Ezt a tényt 2017. február elején tárta fel. Hogyan tudja ezt orvosolni törvényesen? Hiába adok be 12 hónapon keresztül önellenőrzést 2016-ra, az szerintem nem oldja meg a helyzetet. Köszönöm, ha válaszolnak, üdvözlettel: CsK

Helyszíni szemle illetékügyben Kérdés

Tisztelt Szakértő! 1. Forgalmi érték megállapítására irányuló eljárási cselekménynek számít-e [Itv. 70. § (1), (3) bekezdés], ha az adóhatóság helyszíni szemlét rendel el az érintett ingatlan vonatkozásában? Ha nem, akkor minek minősül? 2. A B400-as adatlapot lehet-e módosítani, javítani, önellenőrizni? Ha nem, akkor az adóhatóság miért szólítja fel az esetek döntő többségében az adózót, hogy nyilatkozzon a forgalmi érték bejelentéséről? Ez a nyilatkozat felülírja-e a B400-as adatlapon szereplő összeget? 3.Az adóhatóságnak miért nem kell külön döntést hoznia arról, ha az adózó által bejelentett forgalmi értéket nem fogadja el? Válaszait előre is köszönöm. Tisztelettel: Szekeres Zsolt

Helyesbítő számla Kérdés

Egy EU-s cégtől 2013-tól folyamatosan termékeket vásároltunk, melyeket áfa nélkül számláztak mint közösségen belüli értékesítést. Mi az áfát a szabályoknak megfelelően megfizettük és egyben vissza is igényeltük az áfabevallásainkban. A cég most küldött egy levelet, mely szerint egy revízió megállapította, hogy mivel közvetlenül a magyarországi raktárukból szállítottak a részünkre, ezért sima áfás számlát kellett volna kiállítaniuk a részünkre (magyar adószámukkal). Most az összes számlájukat helyesbítették és kérik, hogy a felszámított áfát utaljuk át a részükre és a NAV-tól ezt igényeljük vissza. A kérdésem az lenne egyrészt, hogy ebben az esetben visszamenőleg az adott hónapokra nyújtsunk be áfa-önellenőrzést és az összesítő nyilatkozatokat is helyesbítsük? Vagy esetleg ilyen esetben, mivel minden helyesbítő szla kelte 2016.12.hónapra szól, egybe is be lehet állítani a 12. havi áfabevallásba? A másik kérdés pedig, hogy ezt mikorra és hogyan kell könyvelni? Előre is köszönöm a segítséget.

Pótlólagos bérleti díj számlázása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ügyfelem ingatlant ad bérbe, áfásan. A bérleti szerződést svájci frankban kötötték, így a számlázás a napi árfolyamon kerül kiszámlázásra. November végén tűnt fel nekik, hogy februártól változik a díj összege és az árfolyam is maximalizálva van. Kiállítottak egy számlát a különbözetekről december elején, és 2 hónapban többlet lett számlázva, ezért készítettek egy helyesbítő számlát a többlet fizetésről. A partnerük azt kéri, hogy minden számlához készüljön helyesbítés, tehát februártól minden hónapot önellenőrizni kellene. Van-e egyszerűbb megoldás? Esetleg decemberi teljesítéssel, melléklet alapján kiszámlázni a különbözetet. Vagy, kézi számláról lévén szó, megoldható a számlával egy tekintet alá eső okirat kiállítása? Vagy marad a számlák egyenkénti helyesbítése? Várom válaszát. Köszönettel.

Duális képzés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Hogyan tudja egy magánszemély a duális képzés során levont szja-t visszaigényelni, a törvényváltozást követően, hogy adómentes jövedelem lett visszamenőleg 2015. szeptemberi kifizetésektől. Elég a szerződés ismeretében az szja bevallását önellenőrizni vagy szükséges a munkáltatónak a kiadott M30-as igazolást módosítani és járulékbevallásokat önellenőrizni? A diák a foglalkoztatótól kapja vissza a levont szja-t vagy az adóhatóság utalja ki számára. Köszönöm válaszát.

Önkéntesen olcsóbban rendezheti adóját Cikk

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2016-ban ellenőrzés helyett önellenőrzésre buzdította a szabályokat tévesen alkalmazó adózókat. A segítő jellegű ellenőrzés eredményeként 2600 adózó önként rendezte 5,7 milliárd forintnyi kötelezettségét, így mentesült az adóhatósági szankcióktól – mondta Tállai András az MTI-nek.

Rossz kezekbe is kerülhet az elektronikus megbízólevél Cikk

Bővült az az illetékességi kör, amelynek eredményesen lehet adóhatósági ellenőrzésre vonatkozó elektronikus megbízólevelet kézbesíteni. Ezért át kell tekinteni a meghatalmazottak körét, máskülönben úgy indulhat adóellenőrzés, hogy arról a társaság valójában nem is értesül, emiatt pedig önellenőrzésre sem lesz lehetősége – figyelmeztet a Deloitte adó- és jogi tanácsadási részlegének partnere.

Szja-bevallást meddig lehet visszamenőlegesen önellenőrizni? Kérdés

A kft. tévesen számolta el a bérleti díjat (kevesebbet) a tulajdonos részére. Szeretné, ha önellenőriznénk visszamenőlegesen a 2013., 2014., 2015. éveket. Tudjuk, hogy ez késedelmi pótlékkal jár, valamint az 53-as, 08-as bevallások javításával. Mire kell odafigyelni, milyen buktatója lehet a dolognak? Szíves válaszukat köszönöm! Tóthné Ica

Airbnb-sek, figyelem! Vége a feketézésnek, mindent tud a NAV Cikk

Az ír adóhatóság által a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) megküldött adatok szerint az Airbnb-hálózat magyar szállásadói 2015-ben összesen 6 milliárd forint bevételt szereztek, az adóbevallások azonban ennél jóval kisebb összegről szólnak.

Áfa önellenőrzése Kérdés

Nonprofit kft. azzal kereste meg a cégemet, hogy 5 évre visszamenőleg adjuk be az áfa-önellenőrzéseket, melyek minden időszakra vonatkozóan visszaigényelhető adóval számolnak. Az eredeti áfabevallások nem tartalmaznak adatot, időben, nullásan mentek be. A könyvelés korrekt, a mérlegeket késéssel ugyan, de hatósági felszólítás nélkül közzétették. A történet szerint a könyvelők minden időszakban jelentős késéssel (az adóbevallásokat követően) jutottak a kft. anyagához. Az önellenőrzési jegyzőkönyvbe indokként csak azt a körülményt tudom írni, hogy az adóbevallás időpontjában a könyvelőirodában nem állt rendelkezésre adat. Helyes ez? Köszönöm, ha válaszolnak: CsK

Ellenőrzéssel lezárt időszak áfája Kérdés

Tisztelettel szeretném megkérdezni: ha egy NAV által ellenőrzéssel lezárt időszakra utólag érkezik részemre jóváíró számla, amiben fizetendő áfa van, mi a teendő, mivel önellenőrzésre már nincs lehetőségem. Válaszukat előre is nagyon köszönöm. Üdvözlettel: Kiss Györgyi

Családi kedvezmény miatti önellenőrzés Kérdés

Tisztelt Szakértő! A munkáltató hogyan ellenőrizheti a 1608-as bevallást, ha a bérszámfejtő az alábbi hibát követte el. A cég egyik dolgozójának három gyermeke van, 2016 első félévében két gyermek után vehette figyelembe a családi kedvezményt, de három eltartott figyelembevételével. 2016. július 1-jétől már csak egy kedvezményezett eltartott gyermeke volt, de szintén három gyermek figyelembevételével (a másik kettő felsőfokú oktatási intézményben tanul). A dolgozó ezt a tényt bejelentette, de adminisztrációs hiba miatt nem került rögzítésre, és továbbra is 440 000 forint adóalap-kedvezmény lett figyelembe véve a számfejtésnél. Hogyan lehet ezt önellenőrizni? Előre is köszönöm a segítségüket. Tisztelettel: Szalainé

Áfa-önellenőrzés korábbi évekre, és annak hatása a mérlegre Kérdés

Tisztelt Szakértő! Szeretném kérni a segítségét. Egy cégnél az adóhatóság több évre visszamenőlegesen áfaellenőrzést végzett. A számlák nagy részénél nem engedélyezte az áfa levonását, mert a cégnek akkoriban ingatlan értékesítéséből volt csak bevétele. Összesen 500 ezer forint áfát nem engedtek levonni és visszaigényelni. Új, módosított áfaanalitikát is kértek, amin a tételek már jól, bruttó összeggel áfa nélkül szerepelnek. Mivel ezt csak az adott években tudtam megmódosítani, és ami így az adott évi könyvelést és főkönyvet is megmódosította - nem is tudom, hogy ez így szabályos volt-e - gondolom, hogy ezek a alapján a 29-es társaságiadó-bevallást önellenőríznem kell. Nem tudom, hogy helyesen jártam-e el? Úgy tudom, hogy a korábbi évekre vonatkozó feltárt nem jelentős hibát a feltárás évének az eredménykimutatásában kellene kimutatni. De itt már a korábbi években módosítva lettek (ami szerintem így nem helyes). A hibahatás évekre lebontva nem jelentős. Kérném, hogy segítsenek, hogy hogyan tudom a számviteli törvénynek megfelelve ezt rendezni. Köszönöm előre is a választ.

Önellenőrzés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az idei könyvelés alkalmával derült ki, hogy egy külföldi partnerünknek még 2013-ban anyagelőleget számláztunk, amit ki is fizetett, de az akkori könyvelő ezt a tételt is exportbevételként könyvelte. Ebben az évben jutott el a termelésünk odáig, hogy ezt az előleget az idén teljesített értékesítésből levonjuk. Ha úgy könyvelem le, ahogyan az előleg visszavételezését kell, akkor a 453 főkönyvi szám T egyenlege megmarad, mert nincs meg az ellenpárja. Hogyan rendezzük ezt a helyzetet? Önrevíziózni kell a 2013. évi társasági adóbevallást (bevételként, akkor adóztunk utána) és három oszlopos mérleget kell készíteni a 2016. év beszámolójában? Vagy most a bevétel csökkenéseként számoljuk el a levont előleget? Válaszát előre is köszönöm!

Kamatkedvezmény Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy középvállalkozásnak minősülő kft. 1. lízingcégtől nyílt végű, zárt végű visszlízing szerződéseket kötött tárgyi eszközre. A lízingcég havonta küldi a számlákat, melyben van tőke- és kamatrész is. A kérdésem, hogy mindhárom esetben élhet-e a cég a társaságiadó-törvény szerinti kamatkedvezménnyel? Illetve, hogy ezt melyik évben lehet érvényesíteni, mert az aktiválás már 2015-ben megtörtént. Ha már 2015-ben lehetett volna (de nem történt meg), akkor igénybe lehet-e venni a kedvezményt a 2016-os évről szóló adóbevallásban, vagy csak önellenőrzés formájában a 2015-ös évre? 2. egy személygépkocsit is nyílt végű lízing keretében szerezne be idén a cég. A kérdésem ugyanaz, mint a régebben fennálló lízingek esetében. A kamatkedvezményt, ha jól tudom, a társasági adóból lehet levonni, nem pedig az adóalapból. Kérem, ismertessék a fenti feltételeket és a tövényi hivatkozásokat is!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Noprofit bt. beszámolófajta

Pölöskei Pálné

adószakértő

Mikrogazdálkodói beszámoló nonprofit bt.

Pölöskei Pálné

adószakértő

Osztalék

Surányi Imréné

okleveles közgazda

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 augusztus
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close