298 találat a(z) árfolyam cimkére

Devizában számlázott számlák forintban történő kiegyenlítése Kérdés

Tisztelt Szerkesztőség! A kft. euróban számlázott ki egy számlát az egyik vevőnknek. A vevő forintban teljesítette kötelezettségét, ami már nem lehetséges a számviteli törvény 60. paragrafusa szerint, de a számlán feltüntetett árfolyam szerint utalta át a kötelezettségét. Tudomásom szerint a pénzügyi teljesítéskori árfolyamon kell a kötelezettségét rendezni, és nem a számlán feltüntetett árfolyamon, mert az, ami az áfa szempontjából fontos. Legyenek szívesek segíteni, hogy hol találom, és mi szabályozza a kiegyenlítésre vonatkozó előírásokat! Köszönöma segítségüket!

Melyik árfolyamon kell elszámolni a tőketartalék-növelést? Kérdés

Tisztelt Szakértő Úr/nő! Az ellentmondásos taggyűlési döntések szerinti 300 Ft/euró, vagy az ugyancsak taggyűlési döntés szerinti cégbejegyzés napja szerinti árfolyamon, amikor már 309,37 Ft volt az árfolyam, vagy a tőke-emelésre és a tőketartalék-növelésre szánt devizának a pénzügyi teljesítési napján, azaz a cégbejegyzés után 7 nappal később átutalt napi szerint, amikor 306,57 Ft volt volt az árfolyam? Egyes vélemények szerint a bejegyzés napján érvényes árfolyam és a pénzügyi teljesítés napja közötti árfolyam-különbözetet is a tőketartalékba kell még helyezni az árfolyam-veszteség számlával szemben /8762/, mondván, hogy a taggyűlési döntés a törvénynél is erősebb. Mielőbbi válaszát előre is köszönjük.

Devizás ügyletek előlegéhez kapcsolódó árfolyam Kérdés

Tisztelt Szakértő! Belföldi vállalkozás szintén belföldi vállalkozásnak devizában állít ki előlegszámlát. Ekkor a forintosításkor figyelembe vett árfolyam a pénzügyi teljesítés napi árfolyamával egyezik meg (ez is szerepel az előlegszámán a teljesítés időpontjaként). Kérdésem az lenne, hogy a tényleges teljesítést követően az előleg visszavonása az eredeti árfolyamon, vagy a tényleges teljesítés napján érvényes árfolyamon történik? Ha technikailag a végszámlában csak egy árfolyam (tényleges teljesítés napi) adható meg, akkor az előlegvisszavonást külön számlával érdemes kiállítani? Válaszát előre is köszönöm!

Készletérték Kérdés

Tisztelt Adózóna! Egy belföldi gazdasági társaság üvegekkel kapcsolatos kereskedelmi tevékenységet folytat. Az üvegeket belföldről és külföldről szerzik be, így felmerülnek devizás számlák is. A kérdésünk a következő: 1.) Milyen módszerek közül lehet választani a készletértékeléssel kapcsolatban? 2.) Elfogadható-e az a megoldás, hogy az év végi készletértékelés során az anyavállalat által meghatározott árfolyamon értékelik a készletet? Sajnos az anyavállalat ragaszkodik hozzá. Véleményünk szerint ez így nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, ezért szeretném a segítségüket kérni. Köszönettel.

Külföldi napidíj Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ha a külföldi napidíjat dollárban adjuk a munkavállalónak – mivel a célország az USA –, ami 60 dollár naponta, nekem ezt az összeget át kell váltanom euróra, és azután számolom az adómentes és adóköteles napidíj összegét? Köszönettel várom válaszukat.

Szja – árfolyam egyéni vállalkozó esetében Kérdés

Január 1-jétől az áfás egyéni vállalkozónak is kötelező lesz az áfatörvény által előírt árfolyamot alkalmaznia mind a bevételek, mind a kiadások esetében. Mi a helyzet akkor, ha a szolgáltatás igénybevételekor, illetve a szállítói számlák kiegyenlítésekor eltérőek az árfolyamok? Illetve kérdésem lenne még, hogy ha 2014-es teljesítésű számlát 2015-ben egyenlítenek ki, akkor is kell már alkalmazni ezt a törvényi változást? Köszönöm!

Alanyi mentes közösségi termékbeszerzése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Cégünk értékesítés céljából árut vásárolt euróért, EU-tagállamból, a saját közösségi adószámát nem adta meg a szállítónak. Az adott országban, az adott terméket (étrend-kiegészítő) áfa nélkül tudják értékesíteni, kaptunk róla hivatalos dokumentumot is, de VAT-mentes cégnek nem tekinthető. A 10 000 euró értékhatárt a pénzügyi teljesítések átlépték, de a számlák dátuma szerint viszont nem, az év végi kifizetések készletre adott előlegek. Kérdésem, hogy ebben az esetben is átléptük-e az értékhatárt, mi számít bele, bevallási és adófizetési kötelezettség terhel-e bennünket? Továbbá, hogy az értékhatárt euróban, vagy forintban kell figyelni, mivel a 17. NAV-os füzetben 252,19 árfolyamon kéri az átváltást? A mai euróárfolyamok tekintetében nem mindegy, hogy melyiket kell figyelnünk! Segítségüket köszönjük!

Napidíj árfolyama Kérdés

Tisztelt Szakértő! Tehergépkocsi-vezetők napidíjának forintra történő átszámításakor az szja-törvény 4. paragrafus b) bekezdést alkalmazva a bevétel megszerzése napját megelőző hónap 15-ei MNB-árfolyamot használjuk. Az szja-törvény 9. paragrafusa értelmében a bevétel megszerzésének időpontja pénz esetében az a nap, amikor azt átvették, a számlán jóváírták. Kérdések: 1. A napidíjak (40 euró/nap) kifizetése történhet egyösszegben utólag a személyi alapbérrel egy időben (például a januári bér+napidíj február 10-éig)? 2. Ha a munkáltató utólag egy összegben rendezi a napidíjat, például február 10-én, akkor a bevétel megszerzésének időpontja február, és így a január 15-ei MNB-árfolyamot kell alkalmazni? 3. A decemberi napidíj esetében, amit a következő év januárjában fizetnek ki, a december 15-ei árfolyam a megfelelő? 4. Ha a munkáltató például járatonként rendezi a napidíjat (minden út végén elszámolnak napidíj tekintetében, és ki is fizeti azt), a bevétel-megszerzés időpontjának azt kell tekinteni, amikor a részére ténylegesen ezen a jogcímen kifizették, és ehhez az időponthoz igazítva kell az MNB-árfolyamot használni?

Angol szakmai folyóirat előfizetés Kérdés

Tisztelet Szakértő ! Cégünk 2015. évre angol szakmai folyóiratra fizetett elő az angliai kiadónál. Az angol kiadó a számlát 2015.02.09-ei dátummal állította ki, melyet cégünk a kézhezvételkor 2015.02.25-én áutalt a kiadónak. A számlán az alábbiak szerepelnek: Nyomtatott + online előfizetés sub total 840 euro vat 84 euro total 924 euro Kérdéseink: 1. A könyvelésbe a számlát a 2015.02.09-ei euro árfolyamon átszámítva kell lekönyvelni és a 02.25-ei átutaláskor a különbözet árfolyam-különbözet lesz? 2. Hogyan kezeljük a számlán szereplő angol áfa 84 eurós összegét ? 3. A 2015.02. havi áfabevallásban fizetendő és visszaigénylendő adóként is be kell állítani, mint közösségi adóalanytól igénybevett szolgáltatást, de itt adóalapnak a 924 eurót kell-e tekinteni és erre számolni a magyar áfát ? Válaszukat előre is köszönöm.

Hitel könyvelése Kérdés

Kedves Szakértő! Szeretnék érdeklődni, hogy ha 2014. évben a kft. kapott 6700 euró hitelt a banki folyószámlájára, akkor technikailag hogyan kell azt év végén könyvelni, illetve milyen árfolyamon számíthatom át forintra? Köszönöm.

Adószámos magánszemély – bevétel USA-ból Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi ügyben kérem a segítségét: Egy adószámmal nem rendelkező magánszemély 2014-ben eladta a saját tulajdonát képező domain nevét egy USA-beli közvetítő cégen keresztül. A vételárat USD-ben fizették meg belföldi forintalapú bankszámlára utalással. A vételár 176 000 forint volt. A kérdéseim: kell-e az szja-bevallásban szerepeltetni, ha igen, melyik sorban? Ha kell, melyik értéken? Amin a bank váltotta át, vagy az MNB-s akkori középárfolyamán? Köszönettel: Bognár Balázs

Egyéni vállalkozó devizás bevétele Kérdés

Áfaalany katás egyéni vállalkozó devizában kiállított számláira az MNB-árfolyam alkalmazását választotta. Kiállított számlát egy harmadik országbeli adóalanynak. A bankszámlájára forintosítva érkezik a bevétel, nincs külön devizaszámlája. Kérdésem, hogy az adóalapot milyen dátummal (számlán szereplő teljesítési idő, kiegyenlítés dátuma, stb.) és milyen árfolyamon (MNB-árfolyamon, a választás szerint, vagy a hitelintézet által megadott árfolyamon) számítsuk ki? Válaszát előre is köszönöm.

Devizás könyvvezetésre történő áttérés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy vállalkozás 2015.01.01-től eurós könyvvezetésre kíván áttérni. Eddig a devizás tételeit MNB árfolyamon számolta el. Devizás könyvvezetés esetén a forintos számláit továbbra is a számla kiállítás napján érvényes MNB árfolyamon számolja át? A számla kiegyenlítésekor milyen árfolyamot alkalmaz? Itt is a FIFO módszert kell alkalmaznia? Köszönöm a segítségét.

Áfa Kérdés

Tisztelt Szakértő! A következő négy kérdésem lenne, amire már kaptam választ a törvény szövegét idézve, hogyha lehet konkrét válaszokat szeretnék. 1.) A kérdésem az, hogy közösségi beszerzésről szóló számla áfáját a számlakibocsátáskor érvényes árfolyamon kell megállapítani az áfabevalláshoz, könyveléshez a teljesítéskori árfolyam alkalmazandó? 2.) Közösségi értékesítésről szóló számlán, amennyiben áfát is fel kell tüntetni, mert nem állnak fenn a mentes értékesítés feltételei, itt is a számlakeltekor érvényes árfolyammal kell számolni? 3.) Hogyha belföldi vevőnek euróban számlázunk termékértésítést, az alkalmazott árfolyam a teljesítéskori árfolyam? 4.) Ingatlanvásárlás esetén, hogyha az eladó euróban számláz, de belföldi az eladó, és fordítottan számláz, mert azt választotta, az alkalmazott árfolyam az áfabevalláshoz a teljesítéskori árfolyam? Köszönettel a választ.

Osztalék devizában Kérdés

Tisztelt szakértő! A magyar kft. külföldi tagjának euróban fizetné ki az osztalékot. MNB árfolyamot használ egyébként a könyvelésében és a deviza bankszámlájáról utalná el euróban Kérdésem, hogy helyes-e, ha a kifizetéskor a jóváhagyott osztalék forint összegét az aznapi MNB árfolyamon számítja át euróra és utalja el. Az euró bankját, mivel átlagárfolyamon vezeti, az euró devizabank készlet nyt. árfolyama és az MNB árfolyam közötti különbséget pedig nyereség/veszteség oldalon könyveljük el.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Ingyenesen kapott tárgyi eszköz

Nagy Norbert

adószakértő

AM áfába belépés

Kelemen László

adószakértő, jogász

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 január
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
hirdetÉs

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close