445 találat a(z) áfamentes cimkére

Ingatlanértékesítés áfavonzata Kérdés

Kérem, szíveskedjenek szakvéleményt adni a következő két kérdésünkre. Társaságunk tulajdonában van több mint 20 éve, és tárgyi eszközként van nyilvántartva egy lakóházi ingatlan, melyet értékesíteni szeretnénk. Az ingatlant értékesíthetjük-e áfamentesen? További kérdésünk, hogy egy másik ingatlanunkat, amely 15 éve van a tulajdonunkban, értékesíthetjük-e arányos áfa (75 %) számlázásával?

Egyéb ingatlan bérbeadása Kérdés

Az ingatlan tulajdonosa adószámos magánszemély, őstermelő, áfaalany, aki az általános szabályok szerint adózik. Az ingatlan – kivett anyagbánya művelési ágú – egyéb ingatlanbérbeadásnak minősül, mely az általános áfaszabály szerint mentes, nem választotta az áfaalanyiságot. A magánszemély ingatlantulajdonos bérbe adja a területét. A bérbevevő kft. bányászati jog jogosítottja, mely alapján az adott bányatelken kizárólagosan ő jogosult kitermelést folytatni, ő köteles a hatóság felé a kitermelt nyersanyagról elszámolni, az után a bányajáradékot megfizetni. A nyersanyag helyben a Magyar Állam tulajdona, a kitermeléssel és a bányajáradékbefizetéssel a nyersanyag a bányavállalkozó tulajdonába megy át. Az ingatlan tulajdonosa a kitermelt kőanyaggal semmikor nem rendelkezik. A bérleti díj mértékét a felek az értékesített kőanyagmennyiséghez kötik, melyről minden negyedévben a kft. jelentést küld az ingatlan tulajdonosának, mely alapján elszámolnak egymással, és a bérbeadó magánszemély számlát állít ki a bérbeadásról. Kérdéseim: a fenti díjmegállapítás mellett is áfamentes bérleti díjnak minősül-e szolgáltatás? A számla kiállítását követően mikor keletkezik adóbevallási és -befizetési kötelezettsége az szja és eho után a kft.-nek? A kft. jogosult előtörlesztésre és részlefizetésre. Ha felek az idei évben, de visszamenőlegesen 5 évre is elszámolnak egymással a bérleti díjról egy fix összegben, és ez kifizetésre kerül 2017-ben, akkor ebben az évben kell-e az adót bevallani és befizetni? Köszönöm.

Áfamentes közösségi beszerzés? Kérdés

Tisztelt Szakértő! Alanyi mentes egyéni vállalkozóként EU-s tagországból behozott használt műszaki cikkek kereskedésével kívánok foglalkozni. Az említett termékeket kizárólag magánszemélyektől, adásvételi szerződéssel fogom megvenni. Kérdésem arra irányul, hogy a leírt konstrukció után keletkezik-e áfafizetési kötelezettségem? Köszönöm válaszukat!

Ha egy cég eddig 27 százalék áfával számlázta a bérleti díjat, áttérhet-e mentes számlázásra? Kérdés

A kérdés röviden arra vonatkozik, hogy a cégnek, amely a főtevékenysége (ami áfás) mellett lakásingatlan-bérbeadással is foglalkozik, áfával kell-e számláznia a bérleti díjat, vagy áfamentesen? (A cég természetesen be van jelentkezve az áfakörbe.) Megtisztelő válaszát várva maradok tisztelettel!

Ingatlan rezsijének áfa kulcsa Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérdésem a következő lenne: egy társaság leszámlázza egy másik társaság felé a bérbeadott ingatlan bérleti díját. A számlázás áfamentesen történik, mivel a bérbeadó társaság nem kért áfásságot e tekintetben. Más tekintetben az általános szabályok szerint áfakörös. Egy későbbi számlán átszámlázza a társaság a rezsit is, mely áll áfakörös villanyszámlából, gázszámlából, vízdíjból, illetve mivel az energiafelhasználásnak van bizonyos áfa hatályán kívüli része áfakörön kívüli szolgáltatásból, illetve eleve mentes megítélés alá eső biztosítási díjból. Ezt a számlát a bérbeadó társaság tárgyi mentes áfakulccsal számlázta ki, hasonlóan a bérleti díjhoz. Két külön számlán történik tehát a bérleti díj és a rezsi számlázása minden hónapban. Véleményem szerint ez így helytelen, és a rezsit megbontva általános kulcsú, hatályon kívüli és tárgyi mentes részre kellene a számlán szerepeltetni. Talán más lenne a helyzet, ha a rezsi egy számlán szerepelne a bérleti díjjal.Helyesen jár el a bérbeadó? Ebben a kérdésben várnám véleményét, azt előre is köszönve.

Áfamentes cég az építőiparban Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy alanyi áfamentes cég dolgozik az építőiparban. Azt tudja, hogy a megrendelője kérésére még nem szeretne áfakörbe tartozni, de mi a helyzet akkor, ha normál esetben FAD-os számlát kellene adnia? Ilyenkor milyen számlát állít ki? Előre is köszönöm válaszukat!

Pénzügyi lízing, áfa Kérdés

Tisztelt Szakértő! Tegnapi azonos tárgyban feltett kérdésemre köszönettel megkaptam válaszát. Pontosítani szeretném azonban a kétségeim okát. A nyílt végű pénzügyi lízing és az operatív lízing (tartós bérlet) elszámolásának eltéréseit szeretném egyértelműsíteni. Tartós bérlet áfás tétel, költségként elszámolható és az eszközök között nem kell kimutatni a bérlet tárgyát. Pénzügyi lízing esetén (legyen például nyílt végű) az eszközt állományba kell venni, écs-t elszámolni, ez eddig rendben van. Viszont ebben az esetben, mivel a pénzügyi lízing pénzügyi szolgáltatás, a tőketörlesztésről álláspontom szerint áfamentes számlát kell kiállítania a lízingbeadónak. Esetünkben a bank azonban áfás számlát állít ki. Ez számomra úgy tűnik, mintha a pénzügyi lízing és a tartós bérlet elszámolási módjának keveréke jönne létre. Kérem, erre a konkrét esetre vonatkozóan is szíveskedjen megírni szakvéleményét. Üdvözlettel: Pintér László

Céges ingatlan Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy zrt. ingatlanvásárlással és -kiadással kíván foglalkozni. Lehet a zrt. áfás egyéb tevékenységek miatt? Úgy, hogy az ingatlanvásárlás, illetve -bérbeadás adómentes tevékenység maradna. Ebben az esetben viszont az ingatlanra vonatkozó felújításnál sem lehet áfát levonni? Ha eladásra kerülne az ingatlan az szintén adómentes? Előre is köszönöm segítségét.

Fény- és hangterápiás eszköz értékesítése Kérdés

A cég áfás és áfamentes tevékenységet is végez (természetgyógyászat). Saját maga által kifejlesztett terápiás szemüvegét értékesítené. Kérdésem: belefér-e a természetgyógyászati tevékenységbe, értékesítheti-e a szemüvegét áfamentesen? A gondom, hogy a természetgyógyászat-szolgáltatást nyújt. Áfamentes szolgáltatás a 85. § alapján a természetgyógyászat is. A terápiás szemüveg eladása termékértékesítésnek számít? A fény- és hangterápia önmagában természetgyógyászati szolgáltatás lenne. Jelenthet-e különbséget, hogy nem a helyszínen kapja a terápiás kezelést, hanem az internetről a szemüvegre letöltve az otthonában kapja az egyénre szóló kezelést? Köszönettel: Vasóczki Ildikó

Családi gazdálkodás – áfamentes értékesítés Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdésemet már feltettem Önök felé, azonban nem sikerült jól megfogalmaznom, így nem kaptam egyértelmű választ: "Háromtagú családi gazdálkodás esetén, ha minden tag rendelkezik adószámmal, és mindenki az alanyi mentességet választotta, hogyan értékesíthetők a növénytermesztés termékei? Mindenki (nem csak a családi gazdálkodó) nevén értékesíthető 8 millió forintig adómentesen, összesen maximum 24 millió forintig? Ettől függetlenül, ha a tagok eltérő összegben értékesítettek, az összes tag bevételét és költségét együtt kell kezelni, és év végén elosztani háromfelé?" Kérdésemben az alanyi adómentességet áfa szempontból értettem. (Tudomásom szerint, 2017. januártól az áfamentes értékesítés értékhatára 8 millió forint.) Mindhárman azonos jövedelem-számítási módot, tételes költségelszámolást választottak. Kérdésemet egy példán keresztül levezetem. Ha a családi gazdálkodás keretében megtermelt mezőgazd-i termékekből a családi gazdálkodó 7 millió ft-ért értékesít áfamentesen, az egyik tag 5 millió ft-ért értékesít, szintén áfamentesen, a másik tag 4 millió ft-ért értékesít áfamentesen, helyesen járnak-e el, mivel az áfatörvény szerinti áfamentes értékesítés határa 8 millió ft? Vagyis értékesíthet minden tag áfamentesen, ha rendelkezik adószámmal és alanyi mentességet választott? Így összesen 16 millió ft az árbevétel, vagyis a tagok bevétele ennek egyharmada, 5,33 millió ft, melyből levonódik a felmerült költség és a kistermelői költségátalány?

Nagykövetségen szolgáltatás II. Kérdés

Tisztelt Szakértő! A 2017.03.05-én küldött szíves tájékoztatásukat ismét megköszönöm a fenti témában. Sajnos a megrendelő nem fogadta el a 27 százalékos áfás számlát a kérdés szerinti munkáról (szolgáltatásról), a megrendelő szerint az áfatörvény 107. §-a szerint ez mentes az adó alól. Szintén az Adózóna 2012.07.09-ei tájékoztatásában viszont utólag azt olvastuk, hogy az én kérdésem szerinti esetre is vonatkozhat a mentesség? Kérem tisztelettel a véleményüket, hogy melyik értelmezés alkalmazható a számla kiállítása során? A szíves válaszadásukat előre is megköszönöm !

Nemzetközi fuvarozás Kérdés

Egy magyar kft. fuvarozni fog egy német cégnek. A német a megrendelő, és mi fuvarozzuk az árukat Németországba, illetve más tagállamba, harmadik országba. Az áfára lennék kíváncsi, hogy milyen módon számlázom le a német cégnek a fuvarozást? Fordított áfa, terület hatályon kívüli vagy mentes? Előre is köszönöm válaszát!

Munkásszálló vs. panzió Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy most alakult kft. vásárol egy jelenleg panzióként nyilvántartott ingatlant. A kft. elsősorban munkásszállóként kívánja működtetni, kiadni a szobákat, folyamatos, éves szerződéssel. Szükséges-e átminősíteni az ingatlant, illetve melyik esetben – ha panzióként működik az ingatlan, vagy ha munkásszállóként működik – érvényesül a kedvezményes 18 százalékos adókulcs, illetve ez esetben is szükséges-e bejelentkezni a NAV-nál az ingatlan-bérbeadás áfakötelessé tételére, vagy ez esetben automatikusan áfaköteles, amennyiben a kft. nem alanyi mentesként alakul? A lakók (elszállásolt munkások) konyhai használatot is kapnának az alapvető szoba+mosdó ellátás mellett. Válaszát előre is köszönöm!

Áfamentes szolgáltatás továbbterhelése közösségen belül Kérdés

Tisztelt Szakértő! Magyarországi társaság EU közösségi adószámmal rendelkező romániai alvállalkozó társaság felé változatlan formában továbbterhel költségeket. Az egyik továbbterhelendő költség áfamentes magyarországi szállásköltség. Kérdésem: a magyar cég részéről helyes-e az áfamentes kimenő számla kiállítása, mint közvetített szolgáltatás? Amennyiben igen, az áfabevallásban ezt a "mentes" szolgáltatást melyik soron kell szerepeltetnie? Kell-e A60-as bevallást készítenie? Vagy az ügylet közösségen belüli normál értékesítések közé tartozik helyesen? Sajnos a jogszabályok alapos átnézésével sem találtam választ. Válaszukat előre is köszönöm.

Közösségi szolgáltatás igénybe vétel áfamentes alanyok között Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy szlovák és egy magyar szervezet (előbbi színház, utóbbi közalapítvány, amely vállalkozási tevékenységet nem folytat). Mindkét szervezet a saját országában alanyi áfamentességet választott. A szlovák szervezet Magyarországon előadott színdarabot számláz a közalapítványnak. A szlovák szervezet áfa nélkül számláz ugyan, de nem közösségi szolgáltatásnyújtás jogcímén, hanem azért, mert belföldi (szlovák áfamentes) értékesítésnek tekinti. A kérdésem az lenne, hogy megfelelő-e ez a gyakorlat, mert én azt gondoltam, hogy közösségi szolgáltatásnyújtás történik, magyarországi teljesítési hellyel, közösségi adószámot kellene kérni és áfafizetési kötelezettség is keletkezik. A színház belföldi partnerei szerint megfelelő a kialakult gyakorlat, mert az art. 22. § (5) és a NAV információs füzete alapján, akkor kell közösségi adószámot kérni, ha "Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalanynak szolgáltatást nyújt, illetőleg tőle szolgáltatást vesz igénybe." "Abban az esetben, ha az alanyi adómentes úgy vesz igénybe szolgáltatást külföldi adóalanytól, hogy az igénybe vett szolgáltatás teljesítési helye – az Áfa tv. 37-49. §-ainak megfelelő alkalmazásával – belföldre esik, akkor szintén nem járhat el alanyi adómentes minőségében." Az értelmezésbeli különbség abból adódik, hogy válaszuk szerint a szlovák fél nem áfaalany és ennek megfelelően számláz. Ez az indoklás szerintem rossz, de már nem tudom mi a helyes.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Cégautó értékesítése

dr. Bartha László

adójogi szakjogász

Ingatlan áfa

dr. Bartha László

adójogi szakjogász

Lakásingatlan-hányadok értékesítése

dr. Bartha László

adójogi szakjogász

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2022 augusztus
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
hirdetÉs