419 találat a(z) áfamentes cimkére

Fuvarozás áfamentessége: miről kell megállapodni az exportőrrel? Cikk

Exportőr cég a fuvarozónak adott nyilatkozatban rögzítette, hogy az általa nyújtott fuvarozási szolgáltatás olyan értékesítéshez kapcsolódik, melynek során a fuvarozott áru – kiviteli eljárás hatálya alá vonva – elhagyja a közösség területét. A fuvarozó cég könyvelője szerint ez nem elég, az áfamentességnek az is feltétele, hogy a fuvarozási szerződés minden részletre kiterjedő legyen (szállítás útvonala, fuvareszköz rendszáma, rakomány jellemzői stb.), mert azt is igazolni kell, hogy ez tényleg fuvarozás. Szükséges a részletes szerződés az áfamentesség jogszerű alkalmazásához? – kérdezte olvasónk. Kneitner Lea okleveles nemzetközi és igazságügyi adószakértő válaszolt.

Közösségi szolgáltatás nyújtása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Szeretnénk egyéni vállalkozást indítani, kizárólag közösségi (Hollandia) szolgáltatásnyújtás történne benne. Mindkét fél rendelkezne közösségi adószámmal. Az lenne a kérdésem, hogy lehet-e áfamentesen számlázni abban az esetben, ha alanyi adómentes az egyéni vállalkozás, és mi a helyzet akkor, ha áfás? Köszönettel: Varjú Csilla

Határon átnyúló ügylet áfája Kérdés

Tisztelt szakértő! Egy magyar cég (A) ipari nagyberendezések értékesítésével foglalkozik. A megkötött szerződések alapján EU-ban honos cég (B) szállít (értékesít) magyar vásárlóinak, a szerződést kötő (A) cég az üzlet után jutalékot kap. Olyan szerződésről van szó, amelyben a szállítandó berendezés részeként egy viszonylag kisebb berendezést (A) cég megrendelésére magyar cég állít elő, amelyet (A) cég számláz (B) cég részére, de a berendezést a gyártó közvetlenül a beruházás magyarországi helyszínére szállítja (vagyis az áru nem lép át határt). A kérdés az, hogy ebben az esetben megvalósul-e a határon túli értékesítés és (A) cég számlázhat-e (B) cég részére áfamentesen? Ha igen, ezt hogyan lehet intézni úgy, hogy az ekáerrendszerbe is illeszkedjen? Feltehetőleg áfaokokból nem kell a berendezést fölöslegesen a határon oda-vissza utaztatni, mert (B) cég nem kíván magyar áfás számlát befogadni.

Termékexporthoz, -importhoz kapcsolódó fuvarozás Kérdés

Megbízók: speditőrök, szállítmányozók, akik belföldi adóalanyok. Megbízás: – Magyarországról viszünk árut EU-ban lévő kikötőig, onnan megy tovább harmadik országba (export), – harmadik országból érkező árut hozunk EU-ban lévő kikötőből Magyarországra. Mindkét esetben papíron az áru még nincs beléptetve EU-ba, Magyarországra, azaz még nincs vámkezelve. A megbízóink nem az áru tulajdonosai. [2018-ban az alábbiak szerint áfamentes számlákat állítottunk ki: – export fuvar: adómentes az Áfa tv. 102. § alapján, – import fuvar: adómentes az Áfa tv. 93. § (2) bekezdés alapján] 2019. 01. 01-jétől az exportra vonatkozó 102. § kiegészítésre került a 3. ponttal Kérdéseink: Export fuvar esetében csak olyan megbízónak számlázhatok áfamentesen, aki ténylegesen kilépteti az árut az EU-ból, azaz aki ténylegesen elszállítja? Ha az áru tulajdonosa megbíz egy szállítmányozót Magyarországon, az megbíz egy fuvarost, aki továbbadja egy alvállalkozó fuvarosnak, akkor a sor végén álló alvállalkozó fuvaros nem számlázhat áfamentesen a első fuvarosnak? Csak az első számú fuvaros a szállítmányozónak? Ki milyen áfával számláz? Az Áfa tv. "Adó alóli mentesség termék importja esetében" című fejezeténél nem láttunk ilyen jellegű módosítást. Tehát, ha a fent hivatkozott 93. § (2) bekezdése megvalósul, arról a megbízóm nyilatkozik, akkor továbbra is jogszerűen számlázunk áfamentesen?

Kisajátítás miatti kártalanítás áfája Kérdés

Tisztelt Szakértő! 01.12-én "Kisajátítás adómentessége" címen feltett kérdésemre kapott válaszban az áfa mentességre, vagy az esetleges fizetési kötelezettségre nem tértek ki, csak szja szempontból kaptam választ. A kérdés röviden így szólt: Ügyfelem úthálózat fejlesztése miatt kártalanítást kap az államtól egyrészt a földterület után mint földtulajdonos, másrészt pedig őstermelői tevékenységére tekintettel mint földhasználó. A kifizetés határozat alapján történik, számla nem kerül kiállításra. Kérdésem az lenne, hogy az ügylet kapcsán felmerülhet-e áfafizetési kötelezettség, vagy a kapott kártalanítás áfamentes bevételnek minősül? Válaszát előre is köszönöm! Tisztelettel: Erdélyi Andrea

Áfamentesség Kérdés

Az áfamentesség feltétele, hogy a szolgáltatást közvetlenül az ár exportőrjének, címzettjének nyújtsák. Jól értelmezem? Új feltételként vezeti be az áfatörvény, hogy a szolgáltatás nyújtójának közvetlen kapcsolatban kell állnia azzal a személlyel, szervezettel, amely a terméket a kiviteli eljárás alá vonja (exportőr vagy a címzett) . Az adómentesség a gyakorlatban: áfatörvény 102. § (3) bekezdés Megbízó: magyar, nem az exportőr HU(EU) – TR (harmadik országos viszonylat) export Számla: 27% áfa Megbízó: EU, nem ez exportőr HU(EU) – TR (harmadik országos viszonylat) export Számla: fordított adózás (az adót a megrendelő fizeti) Megbízó: TR, nem az exportőr HU( EU) – TR (harmadik országos viszonylat) export Számla: áfa területi hatályán kívüli (teljesítési hely: szolgáltatás igénybevevője gazdasági céllal letelepedett, 37. § általános szabály) Megbízó: magyar exportőr HU( EU) – TR (harmadik országos viszonylat) export Számla: mentes az adó alól Megbízó: EU exportőr HU( EU) – TR (harmadik országos viszonylat) export Számla: mentes az adó alól Megbízó: TR exportőr HU( EU) – TR (harmadik országos viszonylat) export Számla: áfa hatályán kívüli (teljesítési hely: szolgáltatás igénybevevője gazdasági céllal letelepedett 37. § általános szabály) Bizonyító okmány: exportokmány: 1. rovatban EU vagy EX, 2. rovatban exportőr vagy feladó (szolgáltatást igénybevevő – megbízó; fuvardíj fizető) Alvállalkozó bejövő számla: exportszolgáltatás: 27% áfa Exporthoz kapcsolódó beszállítások: 27% áfa

Ingatlan áfája Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ingatlanforgalmazó vállalkozás zártkerten, gazdasági épületet szeretne építeni, ingatlanértékesítését adókötelessé tette. A beruházások áfája így levonható. Kérdésem: ha értékesíteni szeretné első használatbavétel után két évvel magánszemély részére nem új ingatlanként, akkor áfásan vagy áfamentesen állítsa ki a számlát? Ha az ingatlan használatba vételre kerül, mennyi az illeték mértéke? Ingatlanforgalmazóként kérhet-e illetékmentességet vagy kedvezményt? Köszönettel: Németh Helga

Fuvarozás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbiakban kérném szíves állásfoglalásukat: van egy fuvarozó cég, ahol a fuvarozás (fuvarszervezés) sokféleképpen történik, de az alaphelyzet a következő: Export (harmadik országba, EU-n kívülre), ennek során: eladó (exportőr) – fuvaros – vevő (importőr). A "fuvaros" szó alatt majdnem mindig néhány szervező céget kell érteni – például: raktár, vámspedició, mindig fuvarszervező spedició (egy vagy több), fuvaros – akár több magyart és/vagy külföldit. Eddig magyar cégek áfamentesen számláztak egymásnak, mert elég volt igazolni, hogy az áru elhagyta az EU területét (vagy EX1, vagy vevő által igazolt CMR). Egy HVG-cikk alapján kiderül, hogy volt egy változás (ha közvetlenül az eladótól kapunk a megbízást, akkor nincs áfa), de a többi maradt a régiben (nincs áfa, ha van papír – EX1 vagy CMR). Találtunk egy MKFE-magyarázatot is: https://www.mkfe.hu/hu/mediamenu/hirek/aktualis-hrek/77-belfoldi-hirek/9240-%C3%A1fa-v%C3%A1ltoz%C3%A1s-2019-janu%C3%A1r-1-vel.html, és van a 2007. évi CXXVII törvény 102. § is. Kérdésünk, hogy áfásan vagy adómentesen kell kiszámláznia a szolgáltatást cégünknek? Segítségüket előre is köszönjük. Tisztelettel: Tóth Mária

Óvodai, bölcsődei ellátás áfája Kérdés

Tisztelt Szakértő! Szeretném a segítségét kérni a következő kérdésben. Egy alapítvány általános szabályok szerint számítja fel az áfát. Az alapítvány az alapító okirata szerint integrált óvodát és bölcsödét működtet, illetve fenntart egy az alapító okiratban megjelölt integrált óvoda-bölcsődét. Ennek alapján számlázhatja-e az alapítvány az óvodai és a bölcsődei ellátást áfamentesen? Segítségét előre is köszönöm!

Áfás vagy nem áfás? Kérdés

Tisztelt Szakértő! 2018-ig áfakörbe tartozó bt. 2019-re alanyi adómentességet választott. Kérdések: 1.Telefonszámla áfája: a számla kelte 2018.12.18., a teljesítési idő és a fizetési határidő 2019.01.03., elszámolási időszak 2018.11.14-2018.12.13-ig. Az áfa levonható? S lesz még egy számla, amelyben a számlázási időszak egy része 2018-ra esik. Bár ez utóbbinál már minden dátum 2019-es lesz, hajlok afelé, hogy ennek már nem vonható le az áfája. Jól gondolom? 2. S hogyan kell számláznom, amikor a telefonszámla egy részét továbbszámlázom? 3.A szakértői díjakat – a szerződés szerint – a tárgyhót követően 5 napon belül számlázom, a teljesítési idő és a fizetési határidő a tárgyhót követő 15. nap. Emiatt azt gondolom, hogy a 2018.12. havi számlákat már adómentesen kell kiállítanom. Jól gondolom? Köszönettel várom válaszát!

Áfamentes számla Kérdés

Tisztelt Szakértő! Magyar székhelyű cég megbíz magyar székhelyű fuvarozót, hogy Törökországból vámárut hozzon be, a fuvarozó magyar székhelyű fuvarozóval oldja meg a fuvarfeladatot. Kérdésem, hogy az alvállalkozó és a megbizott fuvavarozó is áfamentes számlát állít ki (a 102. § értelmében)?

Bélyegértékesítési jutalék Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kiskereskedő a postától megvásárolt bélyeget árusítja a beszerzéssel azonos áron (bélyeg értéke). Az eladáson nem keletkezik nyeresége. A kiskereskedő a posta részére állít ki számlát viszonteladói bélyegértékesítési jutalékról. A posta kizárólag úgy hajlandó befogadni a számlát, ha áfát nem tüntet fel rajta a kiskereskedő, azaz (tárgyi) áfamentes számlát állít ki. Ha a kiskereskedő áfaalany, akkor ez megfelelő eljárás? Vagy a kiskereskedőnek áfával terhelt jutalékszámlát kellene kiállítania? Köszönöm válaszát.

Egyesület az áfában és társasági adóban Kérdés

Egyesületünk alapszabályában rögzített tevékenységével kapcsolatos és cél szerinti tevékenységének megfelelő feladatra kapott felkérést egy másik egyesülettől. A pályázati keretből megvalósuló felkérés éven átnyúló, nyolc programból álló programsorozatra épül. Ezeken a rendezvényeken a felkérő egyesület, egyesületünk és egy harmadik egyesület közösen szervez beszélgetőköröket, konfliktuskezelő foglalkozásokat és olyan szemléletformáló előadásokat, amelyek célközönsége és témája megfelel egyesületünk alapszabály szerinti tevékenységének. Amennyiben egyesületünk számlát állít ki olyan költségeiről, amelyek a rendezvények anyag- és eszközköltségeit, technikai feltételeit, a rendezvény szervezésének díját, önkéntesek beszervezését, igénybevett szakértői szolgáltatást, alapanyagokat az étkeztetéshez tartalmazza – a következő kérdések merülnek fel: 1. Áfa: jelenleg egyesületünk alanyi mentes áfa státuszú. Ezen számla kiállításával eléri a jelenleg érvényes 8 millió forintos értékhatárt. kérdés, hogy az áfatörvény 85. § értelmében definiálható-e a tevékenység áfamentes tevékenységnek, illetve egyesületünk közszolgáltatónak – egyben a számlát a 8 millió forintos értékhatár számításában figyelembe kell-e venni? 2. Társasági adó tekintetében a számla kibocsátásával elért bevétele megfelel-e az alaptevékenység fogalmának, és ez alapján mentesül a társasági adó megfizetése alól vagy vállalkozási bevétel alapján kezelendő, a közhasznú vállalkozási bevétel számítási módjai szerint.

Exporthoz kapcsolódó szolgáltatás áfája Kérdés

Tisztelt Adószakértő! Az áfatörvény 102. §-a 2019. 01. 01. hatállyal kiegészül a (3) bekezdéssel. Ezzel kapcsolatban a következő kérdésünk van. Szállítmányozó (A), egy másik szállítmányozó (B) részére végez export termékhez kapcsolódó szolgáltatást, azaz megszervezi az export termék tengerentúlra, EU-n kívülre történő szállítását. A 102. § (3) bekezdés szerint a mentesség alkalmazásának feltétele, hogy a szolgáltatást közvetlenül azon szervezet részére nyújtsák, amely a termékkel az ott leírt tényállást megvalósítja. Ebben az esetben azonban szállítmányozó (A) állít ki számlát a szolgáltatásáról szállítmányozó (B) részére, szállítmányozó (A) a szolgáltatást nem közvetlenül az exportot megvalósító szervezet részére nyújtja). Ez akkor azt jelenti, hogy meg kell bontani a fuvardíjat: 1. a magyar határáig felmerült költségekről 27 százalékos áfával, a Magyaroszágon kívüli fuvardíjat áfamentesen kell számlázni, vagy 2.) az EU határáig felmerült költségekről 27 százalékos áfával, az EU-n kívüli fuvardíjat áfamentesen kell számlázni. Kérjük szíves válaszát: amennyiben helyes az álláspontunk a fuvardíj megosztásáról, az 1. vagy 2. számlázás a helyes? Köszönjük

Gépjármű-kereskedelem – áfa, kata Kérdés

Tisztelt Szakértő! 4519 Egyéb gépjármű kiskereskedelme - ÖVTJ kóddal szeretnének katás egyéni vállalkozást alapítani. Úgy kalkulálják, hogy az eladni kivánt kocsik összes eladási ára éves szinten 12 millió forint alatt lenne, így áfamentes tevékenységként szeretnék végezni. A használt gépjárműveket külföldi magánszemélyektől vásárolnák, és belföldi magánszemélyek részére értékesítenék. Ennél a tevékenységnél (használtautó-kereskedelem) választható így a 12 millió forint alatt az áfamentesség katás egyéni vállalkozásnál? Van áfa tekintetében valami bejelenteni való?

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST / VIDEÓAJÁNLÓ

Kérdések és válaszok

Egyéni vállalkozó bérhizlalás II.

Szarvas Imréné

könyvvizsgáló, adószakértő, könyvelő

Művégtag költségeinek átvállalása

Lepsényi Mária

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2022 május
H K Sze Cs P Sz V
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
hirdetÉs