743 találat a(z) áfabevallás cimkére

Magánszemély rövidtávú lakáskiadási tevékenysége Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi témában kérem szíves segítségét. Adószámmal rendelkező magánszemély rövidtávú lakáskiadási tevékenységet folytat. Éves bevétele 8 millió forint alatt van, emiatt áfa szempontjából alanyi adómentességet választott. Bérlői minden esetben külföldi magánszemélyek, akiket a booking és az airbnb nemzetközi portálokon keresztül szerez. A napokban olyan információt kapott nevezett bérbeadó magánszemély, hogy hiába alanyi mentes adózó, akkor is áfa fizetésére kötelezett! A gyakorlatban ez azt jelenti hogy az áfabevallás előzetesen felszámított és fizetendő oldalára is (természetesen a megfelelő sorban) bevalljuk, valamint beküldjük az A60-as bevallást, és valójában áfabefizetés nem történik? Vagy szó szerint arról van szó, hogy a magánszemély a bevétele után 27 százalék áfát köteles befizetni a NAV áfabeszedési számlára? Ugyanis konkrétan ezt mondták előbbi bérbeadó magánszemélynek amely információval egyidejűleg közösségi adószám kiváltására utasították. Válaszát előre is megköszönve, tisztelettel.

Különbözeti áfa Kérdés

Tisztelt Szakértő! Különbözeti áfa alá tartozó tevékenységet folytató régiségkereskedő 100 ezer forint feletti összegű készpénzes számlát állított ki. Az áfabevallásnál van-e valamilyen különös tennivaló? Segítségét köszönöm: Ildi

Éves áfa Kérdés

Éves áfabevalló 70 ezer forint átvihető követelést vallott be a 2017. évre. A mérlegkészítéskor kiderült, hogy 16 000 eFt + 4 320 eFt áfa értékű igénybe vett szolgáltatás számláját nem vallotta be. Éves önellenőrzést készítek, de ebben nem lehet visszaigényelni a 4 390 eFt áfát, mert az eredeti bevallásban átvihető követelés volt szerepeltetve. Ez egyszeri eset volt, nem várható lényeges forgalom. Mikor tudom visszaigényelni az összeget? Továbbra is csak a 2018-ra beadandó éves áfabevallásban, mert nem változik meg az éves bevallói státusz? Köszönöm.

Őstermelő áfa Kérdés

Őstermelő értékesítés esetén jogosult a kompenzációs felárra, felvásárlási jegyet kap. Kérdésem: az áfabevallásában szerepeltetni kell-e ezt, és melyik soron? Köszönöm a választ.

Alanyi mentes áfabevallása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Alanyi mentes kft. 2018.05.02-án bruttó 230 ezer forint értékben eladja (áfásan) a tárgyi eszközeit. 2018.05.03-án végelszámolásról dönt a taggyűlés. Kérdésem lenne, hogy a 05.02-án kiállított számlákat melyik időszakban kell az áfabevallásban bevallani? A végelszámolási teendőket mennyire befolyásolja ez? Köszönettel: Szabó Anita

Értékhatár elérése – áfa Kérdés

Tisztelt Szakértő! Segítségét kérném abban, hogy ha az alanyi áfa mentes egyéni vállalkozó eléri egyik áprilisi számlájával a 8 millió forintot, mikor és milyen gyakorisággal kell neki áfabevallást beadnia? Válaszát előre is köszönöm!

Közösségi beszerzés – számla helyesbítése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Közösségi beszerzésről kiállított számláját helyesbítette az eladó, aminek a következtében nőtt az adóalap. A 2017. 12. havi számláját helyesbítette 2018. 04. hóban. Ebben az esetben önellenőrizni kell a 2017. 12. hónapot, és be kell állítani a fizetendő és levonható áfába is a helyesbítő számla alapjának az áfáját? Köszönöm a választ.

Közösségi szolgáltatás igénybevétele Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérdésem a következő: a 2017.12. havi bevallásból kimaradt a bevallás benyújtásáig személyes rendelkezésre álló közösségi szolgáltatás igénybevételéről szóló számla. Ebben az esetben a 2017.12. havi áfabevallást önellenőrizni kell, és be kell állítani a közösségi szolgáltatás fizetendő és levonható áfáját egyidejűleg? Köszönettel a választ.

Iskola – áfaarányosítás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy iskola áfabevallásával kapcsolatban kérném a segítségét. Az iskola havi áfás, minden hónapban kap támogatást, az étkezési befizetésekből származik áfás bevétele, illetve minden hónapban áfamentesen bérbead. A megrendelt ételek áfáját levonásba helyeztük, viszont a többi költségszámlát nem, mivel azt a támogatásból finanszírozzák. Az alábbi számítást végeztük el: Étkezésből befolyt bevétel: 1 126 061 Ft Bérbeadásból származó bevétel: 85 000 Ft Támogatásból származó bevétele: 16 956 962 Ft Arányosítandó áfa: 771 953 Ft Arányosítás után levonható áfa: 48 071 Ft Le nem vonható áfa: 723 882 Ft Levonható áfa összesen: 48 071 Ft Fizetendő áfa: 304 039 Ft. Befizetendő áfája 257 ezer Ft lett. Helyesen gondoljuk, hogy arányosítanunk kell az áfát? Amennyiben igen, a számítási módszerünk helyes? Válaszát előre is köszönöm.

Külföldön végzett szolgáltatás számlázása alanyi adómentes adózó esetén Kérdés

Tisztelt Adószakértő! Magyarországon bejegyzett és székhellyel rendelkező, alanyi adómentes katás bt. Belgiumban táncművészeti tevékenységet fog végezni. Erről számlát fog kiállítani Belgiumban bejegyzett, áfamentes közhasznú társaságnak, euróban (kb. 300 000 forintnak megfelelő összegben). Abban kérném segítségét, hogy: - a számlát a magyar cég áfamentesen állíthatja-e ki; - a számlázás miatt kell-e neki uniós adószámot kiváltania; - kell-e 1865-ös áfabevallást és 18A60-as bevallást benyújtania? A bt. eddig csak magyar partnernek számlázott. Előre is köszönöm segítségét.

Figyelési időn belüli ingatlan értékesítés – áfa Kérdés

Egy kft. 2006. 09. hóban vett egy ingatlant, az áfát levonásba helyezte. 2006. és 2007. évben beruházásokat végzett az ingatlanon, az áfát levonta. 2008. évtől minden évben végzett beruházásokat az ingatlanon 2017. évig, az áfát levonta. 2018. 05. hóban az ingatlant a kft. szeretné eladni. Ingatlan értékesítésére a kft. nem élt az áfatörvény 88. §-a szerinti adókötelezettség választásával. Jól értelmezem-e? 1/a. Ha az ingatlan vevője áfaalany cég, az eladó áfamentes számlát ad a vevőnek. A 2006. és 2007. évek ingatlan beruházásai áfa-figyelési ideje (120 hónap) ami már eltelt, ezért erre az időszakra a kft.-nek nincs arányosított áfa-bevallási, befizetési kötelezettsége a figyelési időn belüli értékesítés miatt? A 2008–2017. évek beruházásai áfa-figyelési ideje 240 hónap, ezért a még hátralévő hónapokra jutó arányosított áfát a kft.-nek be kell vallania és fizetnie? 2/a. Ha az eladó a NAV felé áfakötelessé teszi ingatlan eladását, a vevő áfaalany cég, az eladó az áfatörvény 142. § szerint fordított áfás számlát ír. Ilyenkor is van a figyelési idő hátralévő hónapjaira jutó arányosított áfa befizetése? 1/b. Ha vevő magánszemély, az eladó áfamentes számlát ad a vevőnek, de van a figyelési időn belüli eladás miatt arányosított áfa-befizetése a kft.-nek? 2/b. Ha vevő magánszemély az eladó 27 százalékos áfát számol fel a vevőnek, amit be kell vallania, fizetnie? Ilyenkor is van a figyelési időn belüli eladás miatt arányosított áfa-befizetése eladónak a figyelési időn belüli eladás miatt hátralévő időre?

Exportértékesítés teljesítése, áfabevallás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Korábbi kérdésemmel kapcsolatban szeretném kérdésemet feltenni.Egy kft. szarvasmarhákat értékesített Szerbiába. A vevő előleget fizetett, melyről kiállítottuk az előlegszámlát. Az Önök válasza szerint az áfabevallás 1., illetve 46. sorában kell ezt az előleget szerepeltetni. A következő következő bevallási időszakban megtörténik a teljesítés, azaz megtörténik a vámkezelés, és ténylegesen elhagyja a termék a közösség területét. Ezt válaszuk szerint az 1., illetve a 37. sorban kell az áfabevallásban szerepeltetni. A végszámla értéke viszont nulla forint az előleg levonása után. A végszámlában levont előleget ebben az esetben nem kell feltüntetni az áfabevallásban? Köszönöm a választ.

Visszáru áfa szemszögéből (számlakiállító) Kérdés

Tisztelt Adózóna! Társaságunk a partnerekkel kötött megállapodások értelmében a korábban értékesített termékkel eladott göngyöleget, illetve a korábban értékesített termékek (élelmiszer) szavatossági idő lejárthoz közeli termékeket visszaveszi a korábban értékesített ár teljes összegével. Korábbi NAV állásfoglalás szerint a visszáru önálló jogügyletként kell kezelni,azaz egy új termék értékesítésnek minősül. 1. Kérdés - Göngyöleg visszáruzása: Mínuszos számla kerül kiállításra,göngyöleg termékek szerepelnek negatív mennyiséggel és összeggel a számlán. Számla teljesítése: 03.21. (visszavétel napja) Számla kelte: 04.06.; Fizetési határidő: 05.10. Ez esetben számla kiállítói oldalról a márciusi áfabevallásban kell szerepeltetni? 2.Kérdés:Termékvisszavétel (nem reklamáció vagy vásárlástól való elállás miatt, hanem a visszáru-megállapodás miatt) Termék értékesítése: 2017.01.10. Termék visszajuttatása:2017.10.19., Egységár:100 Ft Így szintén mínuszos számla került kiállításra a korábban eladott termékről, melyet 100 Ft-os egységáron visszavásárolunk. Mínuszos "visszáruszámla" teljesítése:2017.10.19.; Kelte: 2017.11.02.; Fizetési határidő: 2017.12.01. Ebben az esetben október hónapban kerül bevallásra fizetendő adót csökkentő tételként a számlakiállítói oldalon? Fontos, hogy nem a partner számlázza nekünk vissza a terméket, hanem mi állítunk ki mínuszos számlát. Tehát önálló jogügyletként újbóli termékértékesítésnek minősül, azaz a számla teljesítési időpontjában került bevallásra az áfa?

Exportértékesítés előlege Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. szarvasmarhákat értékesített Szerbiába. A vevő előleget fizetett, melyről kiállítottuk az előlegszámlát. Az áfabevallás 1. sorában kell-e szerepeltetni mint előleget? Ezt követően – mivel előleg – gondolom, hogy a 46. sorba is be kell írni. A másik kérdésem, hogy ha a következő bevallási időszakban megtörténik a teljesítés, azaz megtörténik a vámkezelés, és ténylegesen elhagyja a termék a közösség területét, azt melyik sorban kell bevallani az áfabevallásban? A végszámla értéke nulla forint az előleg levonása után. A végszámlában levont előleget szintén kell valahol szerepeltetni? Köszönöm a választ.

Összesítő nyilatkozat – gyakoriságváltás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az általam könyvelt cég szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, a kockázatibiztosíték-nyújtási kötelezettség alóli mentesség miatt fontos, hogy benne is maradjon. Most derült ki, hogy a közösségen belüli termékbeszerzés tekintetében már februárban átléptük az 50 ezer eurós értékhatárt, így negyedéves bevallásról havi gyakoriságra kellett volna váltanunk márciustól. Kérdésem az, mire számíthatunk, ha a március 20-ai esedékességű 18A60-as bevallást pótlólagosan adjuk be (január-február hónapot)? A következő KOMA felülvizsgálat májusban lesz, és ha akkor vizsgálják meg, hogy eleget tettünk-e az előző hónap utolsó napjáig a bevallási kötelezettségeknek, akkor ez elvileg rendben van. Kérdés, hogy a késett bevallás mennyire befolyásolja a KOMA-ban való szereplésünket? Válaszukat előre is köszönöm szépen! Üdvözlettel: Kaszab Éva

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Egyesületi tagdíj fizetésének átvállalása

Surányi Imréné

okleveles közgazda

Tag járulékfizetése

dr. Radics Zsuzsanna

tb-szakértő, jogász

Kiegészítő társas vállalkozói kivét

dr. Radics Zsuzsanna

tb-szakértő, jogász

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 január
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
hirdetÉs

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close