Végkielégítés kalkulátor 2023

Készítette: Adózóna.hu
Aktuális időállapot: Mi ez?
Segíthetünk?

A jobb ügyfélélmény érdekében azt tanácsoljuk, hogy kalkulátorainkat asztali számítógépen használják!

Alapadatok

Megnevezés

Érték

M.e.

A munkavállaló a felmondás közlésének vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül?

(öregségi nyugellátásban részesül)

A felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása vagy a nem egészségi okkal összefüggő képessége?

Határozott idejű munkaviszony?

Munkavállaló születési dátuma

Munkaviszony kezdete

Felmondás közlésének napja

Felmondás közlésének napján a munkavállaló keresőképtelen

Keresőképtelenség utolsó napja

Határozott idő vége

30 napot meghaladó munkabérrel el nem látott időszak

(CSED, GYED, GYES, GYÁP idejét ne tüntesse fel)

Amennyiben többszöri 30 napot meghaladó távollét fordult elő az adott típusból, kérjük összesítve tüntesse fel.

Megnevezés

Érték

M.e.

Fizetés nélküli szabadság

naptári nap

30 napot meghaladó táppénz

(saját betegség, üzemi/úti baleset)

naptári nap

Önkéntes tartalékos katonai szolgálat 3 hónapot meghaladó ideje

naptári nap

Béradatok

Megnevezés

Érték

M.e.

Milyen adatok állnak rendelkezésére?

Bérezés módja

Besorolási bér

Ft

Pótlékátalány havi összege

Ft

Esedékesség időpontját megelőző utolsó 6 hónapra kifizetett teljesítménybér

Ft

Esedékesség időpontját megelőző utolsó 6 hónapra kifizetett bérpótlék

Ft

Távolléti díj napi összege

Ft

Megnevezés

Érték

M.e.

Felmondási idő

naptári nap

Ebből munkavégzés alóli mentesítés

naptári nap

Felmondási idő kezdete

Felmondási idő vége

Megnevezés

Érték

M.e.

Munkaviszony vége

Munkaviszony hossza években

év

Kieső idő

Megnevezés

Érték

M.e.

Végkielégítésre jogosító idő

év

Végkielégítés mértéke

hónap

Emelt összegű végkielégítés mértéke

hónap

Irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének napja

A munkaviszony a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző 5 éven belül szűnik meg?

Megnevezés

Érték

M.e.

Végkielégítés bruttó összege

Ft

A végkielégítés és felmondási idő kalkulátor munkáltatói felmondás, vagy munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetén a jogviszonyra és a felmondásra vonatkozó adatok megadásával kiszámolja a felmondási idő hosszát, és a végkielégítés kalkulált összegét. Kérjük, hogy csak a sárgával jelölt cellákba írjon/válasszon ki adatot a helyes működés érdekében.

Végkielégítés és felmondási idő kalkulátor 2023 – Használati útmutató és fogalomtár

Az első blokkban a munkaviszonyra vonatkozó információkat kell kiválasztani, melyek a végkielégítés jogosultságot befolyásolják

A második blokkban a jogviszony megszűnésére vonatkozó adatokat kell megadni.

A tábla a munkavállaló életkorából kalkulálja az emelt mértékű végkielégítésre jogosultságot, illetve figyelembe veszi és a keresőképtelen állomány hatásait a felmondásra.

A negyedik blokkban kell feltüntetni a kieső időket, melyek nem vehetők figyelembe a végkielégítés és a felmondási idő számításánál. 30 napot meghaladó munkabérrel el nem látott időszakokat kell feltüntetni, tekintettel arra, hogy CSED, GYED, GYES, GYÁP, valamint a 3 hónapnál rövidebb önkéntes katonai szolgálat ideje nem kerüljön beírásra. Amennyiben többszöri 30 napot meghaladó távollét fordult elő az adott típusból, összesítve kell feltüntetni.

Az ötödik blokkban a végkielégítés számításhoz szükséges bér adatokat kell feltüntetni. Amennyiben ismert a jogviszony végén érvényes távolléti díj összege, úgy a tényleges jogosult összeg kiszámolható. A távolléti díjba az Mt. 151.§-ban foglalt feltételek teljesülése csak a vasárnapi pótlékot, a műszakpótlékot, az éjszakai pótlékot, a készenlét, illetve az ügyelet tartamára kifizetett bérpótlékot kell figyelembe venni. Amennyiben csak a bruttó bér adatok állnak rendelkezésre, úgy közelítő értéket számol a program a végkielégítés összegeként. A bérelemekből történő kalkuláció esetén megkülönböztetjük a havi és órabéres bérezési formát. Így mindkét bérezési móddal számol a program. A végkielégítés vonatkozási ideje minden esetben a jogviszony .

A munkavállalót munkáltatói felmondás és munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetén, továbbá abban az esetben, ha a munkaviszony oly módon szűnik meg, hogy az új munkáltató nem tartozik az Mt. hatálya alá, végkielégítés illeti meg.

A végkielégítés mértéke
• legalább három év esetén egyhavi, • legalább öt év esetén kéthavi, • legalább tíz év esetén háromhavi, • legalább tizenöt év esetén négyhavi, • legalább húsz év esetén öthavi, • legalább huszonöt év esetén hathavi Amennyiben a munkaviszony a fenti módok valamelyikén a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül szűnik meg a végkielégítés mértéke emelkedik: • legalább három év esetén egyhavi, • legalább tíz év esetén kéthavi, • legalább húsz év esetén háromhavi távolléti díj összegével emelkedik.

Nem jár végkielégítés
• a felmondás közlésének vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének időpontjában a munkavállaló nyugdíjasnak minősül A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 294. §(1) bekezdés g) pontja szerint nyugdíjasnak minősül, aki o az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik (öregségi nyugdíjra való jogosultság), o az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjban részesül, o a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban) részesül, o egyházi jogi személytől egyházi, felekezeti nyugdíjban részesül, o öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül, o növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül, vagy o rokkantsági ellátásban részesül. • a felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása vagy a nem egészségi okkal összefüggő képessége A végkielégítésre való jogosultság szempontjából nem kell figyelembe venni azt az egybefüggően legalább harminc napot meghaladó tartamot, amelyre a munkavállalót munkabér nem illette meg. Ilyen távollétek például: • 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság időtartama, kivéve gyermek ápolása, gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (GYED, GYES, GYET, GYÁP, ellátásra nem jogosító idő) • Tartós keresőképtelenség (saját betegségre tekintettel, üzemi/úti baleseti ellátások, ellátásra nem jogosító keresőképtelenség): Azaz olyan esetben, amikor a munkavállaló táppénzben részesül, párhuzamosan munkabér nem fizethető ki részére, tehát az érintett időszak nem minősül jogszerző időnek. A fenti szabályozásból az következik, hogy keresőképtelenség teljes tartamából, ha az egybefüggő napok betegszabadsággal kezdődtek, abban az esetben 15 + 30 nap vehető figyelembe. A 15 napra a munkavállaló kapott munkabért (távolléti díj 70 százalékát), a következő 30 nap pedig a táppénzes időszak. Ha pedig táppénzzel kezdődtek az egybefüggő napok, abban az esetben már a 31. nap sem számítható bele. • Ápolási díj 30 napot meghaladó ideje • Tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság három hónapot meghaladó tartama • Szabadságvesztés 30 napot meghaladó ideje Végkielégítés szempontjából nem minősül kieső időnek: • a szülési szabadság • a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság három hónapot meg nem haladó tartamát

A felmondási idő harminc nap
A munkáltató felmondása esetén a felmondási idő a munkáltatónál munkaviszonyban töltött idő függvényében meghosszabbodik. • három év után öt nappal, • öt év után tizenöt nappal, • nyolc év után húsz nappal, • tíz év után huszonöt nappal, • tizenöt év után harminc nappal, • tizennyolc év után negyven nappal, • húsz év után hatvan nappal A felmondási idő a felmondás közlését követő napon kezdődik. Kivétel: • a betegség miatti keresőképtelenség esetén a keresőképessé válás napjától, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követő egy év után • a beteg gyermek ápolása címén fennálló keresőképtelenség esetén a keresőképessé válás napjától • a hozzátartozó otthoni gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság megszüntetésének napjától

Ehhez a kalkulátorhoz nem tartozik kapcsolódó anyag.

Az Adózóna kalkulátorok célja, hogy gyors segítséget nyújtsanak a mindennapi munka során gyakran felmerülő számítási kérdésekben.

A kalkulátorok általános helyzeteket vesznek alapul, ezért tájékoztató jellegűek. A speciális esetek általánostól eltérő körülményeit nem tudják figyelembe venni, ezért a számított értékek egyes esetekben minimális eltérést mutathatnak a minden körülménnyel kalkuláló számításokhoz képest.

A kalkulátorok használata ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Ha már regisztrált felhasználónk, kérjük, jelentkezzen be, ellenkező esetben regisztráljon most.

 

Előfizetői funkciók:

A kalkulátorok számításait előfizetőink elmenthetik és továbbküldhetik, ami lehetővé teszi, hogy a különböző számítási variációkat üzleti partnerek illetve döntéshozók felé továbbítsák, azokat összevessék, archiválják.

Előfizetőink használhatják a kalkulátorokat korábbi időállapotokban is.

 

Számítás:

A kalkulátor az Ön által bevitt adatokkal számol.

Az adatokat a szürke alapú mezőkbe tudja bevinni egész számokra kerekítve. Az értékeket a sorok végén szereplő mértékegységekben kell megadnia.

A narancssárga alapú mezők nem kattinthatók, nem tölthetők vagy változtathatók, ezeknek az értékeit automatikusan fogja megadni a kalkulátor.

Ha beírt minden szükséges adatot, és kiválasztott minden szükséges változót, kattintson a „Számol” gombra. Ekkor a gomb alatt lenyíló mezőkben megjelennek a kalkulátor által számított értékek.

Egyes kalkulátoraink előszámításokat is végeznek, amelynek alapján Önnek további beállításokra van lehetősége. Ebben az esetben a számítás menete a következő:

  1. Adja meg az alapadatokat és/vagy változókat
  2. Kattintson az első „Számol” gombra
  3. Adja meg a további adatokat és/vagy változókat
  4. Kattintson a következő „Számol” gombra

 

Eredmény mentése és továbbküldése:

  1. Kattintson a számítások alatt található „Eredmény mentése” gombra.

A kalkulátorok eredményeit csak Adózóna előfizetők tudják elmenteni, és igény szerint továbbküldeni.

Ha Ön még nem előfizetőnk, de szeretné kipróbálni az „Eredmény mentése” funkciót, akkor regisztrálhat a 14 napos próbaolvasásra. Ennek megrendelésekor kérem, vegye figyelembe, hogy egy email címről csak egyszer élhet a 14 napos próba lehetőségével.

Az „Eredmény mentése” gombra kattintva a továbbiakban a felugró „Mentés” és „Mégse” gombokkal tud továbbnavigálni:

  1. A „Mégse” gombbal mentés nélkül tud visszalépni a kalkulátorhoz.
  2. A „Mentés” gombra kattintva a kalkulációt elmenti az Adózóna oldalon, amelyet az ekkor megjelenő „Mentett eredményeim” mezőből a későbbiekben is elő tud hívni. A számítások az adott kalkulátornál tekinthetők meg a következő formátumban: EKHO kalkulátor 2013 (2014.04.24., 16:31).

Kérjük, amennyiben több számítást szeretne menteni egy kalkulátornál, akkor azoknak válasszon eltérő elnevezést, mert azonos néven nem menthető több kalkulátor.

  1. Amennyiben később szeretné újra megnézni az itt elmentett eredményeket, kattintson a érintett sorban a „visszatölt” gombra, ekkor az adatok ismét megtekinthetőek lesznek a kalkulátorban.

A mentett eredmények visszatöltésekor győződjön meg róla, hogy a mentésnek megfelelő időállapotú kalkulátor verzión áll az oldalon, mert a mentett eredmények csak az akkori kalkulátor verziókba tölthetők vissza megfelelően. (Ld. következő pontot is.)

  1. A mentett számítás sorában lévő „töröl” gombbal törli a listából a mentett számítást.
  2. Ha a számítást el szeretné küldeni a levelezőfiókjába, akkor kattintson a mentett kalkulátor mellett a továbbküldés ikonjára (levél). A felugró ablakba automatikusan betöltődnek az e-mail küldéséhez szükséges adatok, amelyeket tetszés szerint módosíthat. A kalkulátor a küldemény csatolmánya lesz.

 

Korábbi időállapotok használata:

Előfizetőink számára egyes kalkulátorok elérhetők korábbi időállapotokban is. Ennek az az előnye, hogy akár korábbi évek előírásainak megfelelően is el tudják készíteni a kívánt számításokat.

Ahhoz, hogy korábbi időállapotban tudjon számítást végezni, válassza ki a kalkulátor címe alatt jobbra található „Aktuális időállapot:” legördülő menüből azt az időállapotot, amelyet használni szeretne, majd a szokott módon írja be a szükséges adatokat, és végezze el a számítást.

Az egyes kalkulátorok mellett csak abban az esetben érhetők el korábbi időállapotok, amennyiben az létezett az Adozona.hu oldalon már korábbi állapotában is.
A kalkulátoroknak akkor nincsenek korábbi időállapotai, ha a kalkulátornak nem volt korábbi verziója, vagy időközben olyan mértékű szerkezeti változáson esett át, hogy a két kalkulátor eredményei már nehezen lennének összehasonlíthatók.

Hibajelentés:

Ha a kalkulátor működésében vagy számításában hibát észlel, lehetősége van arra, hogy erről hibaüzenetben értesítsen bennünket.

A „Hibajelentés” funkció csak abban az esetben működik, ha az Ön gépén van beállítva alapértelmezett levelező fiók. Ha a „Hibajelentés” gombra kattint, felugró ablakba automatikusan betöltődnek az e-mail küldéséhez szükséges adatok, amelyeket tetszés szerint módosíthat. Az üzenetében kérjük, írja le, hogy milyen hibát talált a kalkulátor működésében, hogy azt a lehető leggyorsabban ellenőrizhessük. Az üzenet elküldése után szerkesztőségünk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.

Ha nincs beállítva a gépén alapértelmezett levelező, az automatikus Hibajelentés funkció nem fog működni. Észrevételeit a kalkulátor működésével kapcsolatban természetesen így is várjuk, amelyeket ebben az esetben kérjük, az [email protected] címre küldjön el. Levelében jelezze, hogy mely kalkulátorral és milyen jellegű hibát tapasztalt. Segítségét köszönjük!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR!
Ezért érdemes előfizetni!
Ajánlat
Ajánló
Kalkulátorok
További kalkulátorok »