Megbízási díj kalkulátor 2023

Készítette: Adózóna.hu
Aktuális időállapot: Mi ez?
Segíthetünk?

A jobb ügyfélélmény érdekében azt tanácsoljuk, hogy kalkulátorainkat asztali számítógépen használják!

Megnevezés

Érték

M.e.

Megbízási díj kifizetésének éve

Megbízás kezdete

Megbízás vége

Nyugdíjas?

Bruttó megbízási díj (bevétel)

Ft

Költséghányad megadása

Költséghányad mértéke

Nem lehet nagyobb 50%-nál.

Nem lehet nagyobb 50%-nál.

%

Tételes költségtérítés összege

Nem haladhatja meg a bevétel 50%-át.

Nem haladhatja meg a bevétel 50%-át.

Ft

Megnevezés

Érték

M.e.

Költséghányad

Ft

Megbízási díj alap (jövedelem)

Ft

Egyéni közterhek

SZJA

Ft

TB járulék

Ft

Nettó megbízási díj

Ft

Munkáltatói közterhek

Szociális hozzájárulási adó

Ft

Szakképzési hozzájárulás

Ft

Munkáltatói költség összesen

Ft

A megbízási díj kalkulátor kiszámolja a megbízási díj után, a megbízó és megbízott által fizetendő kötelezettségek összegét különböző költséghányadokat alkalmazva, nyugdíjas és nem nyugdíjas magánszemélyre vonatkozóan egyaránt. A megbízási díj kalkulátor használható a 2021., 2022. és 2023. évre is, az évet ki kell választani.

A megbízási díj kalkulátor használható a 2021., 2022. és 2023. évre is, az évet ki kell választani.
A tábla második füle egy segédtáblára mutat, ahol az adott év adatai szerepelnek.
(minimálbér, járulék mértékek)
Ahhoz, hogy tudjuk, az adott megbízási díj hogyan kalkulálandó, az első megadandó adat, hogy a megbízás milyen időtartamra vonatkozik.
A megbízási kezdete/vége megadásával számolja a program az időszakot.
Ha az időszak egy teljes tárgyhónapot érint, akkor a megbízási díj biztosítottságának elbírálása miatt 30 nappal számol.
Ha a megbízási időszak nem teljes tárgyhónap lefedésű, abban az esetben a tényleges naptári napok számával számol
A második adat, hogy a megbízott személy saját jogú nyugdíjas-e.
Ha a megbízott saját jogú nyugdíjas, akkor nem kell egyéni köztehernél figyelembe venni a társadalombiztosítási járulékot. Munkáltatói köztehernél 2022-ben és 2023-ban a szociális hozzájárulási adót, 2021-ben a szociális hozzájárulási adót és a szakképzési hozzájárulást.
Harmadik megadandó adat a költségtérítés
Lehetőségek: nincs költségtérítés, vagy van költségtérítés.
Ha van költségtérítés akkor annak %-os mértéke vagy tételes költségtérítés összege beírandó a megfelelő cellába.
Az Excelben feltételes formázással van érzékeltetve, hogy ha nincs költségelszámolás, ne jelenjen meg a költségtérítési összeg beírásának lehetősége.
Csak egyféle költség típus választható: % vagy Ft összeg. (Ez is feltételes formázásként van érzékeltetve a táblában)
A negyedik megadandó adat a bruttó megbízási díj: Bruttó megbízási díj (BEVÉTEL)

A tábla többi eleme képletezve van, számol.
Megbízási díj alap (jövedelem): a bruttó mínusz költség
Szja-előleg: minden esetben számol, mértéke 15%, alapja a Megbízási díj alap (jövedelem)
TB járulék: abban az esetben számol, ha biztosított. Ha saját jogú nyugdíjas vagy nem biztosított, nem számol. Alapja a Megbízási díj alap (jövedelem). Mértéke 18,5%
Nettó megbízási díj: Bruttó megbízási díj (BEVÉTEL) mínusz szja-előleg, és TB járulék
Szocho: alapja a Megbízási díj alap (jövedelem). Mértéke segédtáblában lévő adat: 2021:15,5%, 2022:13%, 2023:13%

Szakképzési: 2021 évválasztáskor számol, alapja Megbízási díj alap (jövedelem). Mérték 1,5%

Törvényi háttér:
2019. évi CXXII. törvény [ Tbj.]

4. §
11. Kiegészítő tevékenységet folytató személy: a 6. § szerinti biztosítási kötelezettség alá eső jogviszonyban kereső tevékenységet folytató saját jogú nyugdíjas személy, továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és egyéni vagy társas vállalkozónak minősül, akkor is, ha a saját jogú vagy a hozzátartozói nyugellátás folyósítása szünetel.
13. Megbízási jogviszony, munkaviszony: a magyar jog hatálya alá tartozó megbízási jogviszony és munkaviszony, továbbá a külföldi jog hatálya alá tartozó olyan megbízási jogviszony és munkaviszony, amely alapján a munkát Magyarország vagy a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló közösségi rendelet hatálya alá tartozó másik tagállam, vagy Magyarország által kötött kétoldalú szociális biztonságról szóló egyezményben részes másik állam területén végzik.

6. § (1) E törvény alapján biztosított a kiegészítő tevékenységet folytató személynek nem minősülő
f) díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében (megbízási szerződés alapján, egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyban) személyesen munkát végző személy - a törvényben meghatározott közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy kivételével - ha az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát, vagy naptári napokra annak harmincad részét, * 
27. § (1) Járulékalapot képező jövedelem
a) az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőleg-alap számításnál figyelembe vett jövedelem, a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére levont (befizetett) tagdíj, a szakképzési munkaszerződés alapján ténylegesen kifizetett pénzbeli juttatás, a felszolgálási díj, az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony alapján fizetett ösztöndíj,

1995. évi CXVII. törvény [ Szja tv. ]
Az önálló tevékenységből származó jövedelem

Ehhez a kalkulátorhoz nincs fogalommagyarázó rendelve.

Ehhez a kalkulátorhoz nem tartozik kapcsolódó anyag.

Az Adózóna kalkulátorok célja, hogy gyors segítséget nyújtsanak a mindennapi munka során gyakran felmerülő számítási kérdésekben.

A kalkulátorok általános helyzeteket vesznek alapul, ezért tájékoztató jellegűek. A speciális esetek általánostól eltérő körülményeit nem tudják figyelembe venni, ezért a számított értékek egyes esetekben minimális eltérést mutathatnak a minden körülménnyel kalkuláló számításokhoz képest.

A kalkulátorok használata ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Ha már regisztrált felhasználónk, kérjük, jelentkezzen be, ellenkező esetben regisztráljon most.

 

Előfizetői funkciók:

A kalkulátorok számításait előfizetőink elmenthetik és továbbküldhetik, ami lehetővé teszi, hogy a különböző számítási variációkat üzleti partnerek illetve döntéshozók felé továbbítsák, azokat összevessék, archiválják.

Előfizetőink használhatják a kalkulátorokat korábbi időállapotokban is.

 

Számítás:

A kalkulátor az Ön által bevitt adatokkal számol.

Az adatokat a szürke alapú mezőkbe tudja bevinni egész számokra kerekítve. Az értékeket a sorok végén szereplő mértékegységekben kell megadnia.

A narancssárga alapú mezők nem kattinthatók, nem tölthetők vagy változtathatók, ezeknek az értékeit automatikusan fogja megadni a kalkulátor.

Ha beírt minden szükséges adatot, és kiválasztott minden szükséges változót, kattintson a „Számol” gombra. Ekkor a gomb alatt lenyíló mezőkben megjelennek a kalkulátor által számított értékek.

Egyes kalkulátoraink előszámításokat is végeznek, amelynek alapján Önnek további beállításokra van lehetősége. Ebben az esetben a számítás menete a következő:

  1. Adja meg az alapadatokat és/vagy változókat
  2. Kattintson az első „Számol” gombra
  3. Adja meg a további adatokat és/vagy változókat
  4. Kattintson a következő „Számol” gombra

 

Eredmény mentése és továbbküldése:

  1. Kattintson a számítások alatt található „Eredmény mentése” gombra.

A kalkulátorok eredményeit csak Adózóna előfizetők tudják elmenteni, és igény szerint továbbküldeni.

Ha Ön még nem előfizetőnk, de szeretné kipróbálni az „Eredmény mentése” funkciót, akkor regisztrálhat a 14 napos próbaolvasásra. Ennek megrendelésekor kérem, vegye figyelembe, hogy egy email címről csak egyszer élhet a 14 napos próba lehetőségével.

Az „Eredmény mentése” gombra kattintva a továbbiakban a felugró „Mentés” és „Mégse” gombokkal tud továbbnavigálni:

  1. A „Mégse” gombbal mentés nélkül tud visszalépni a kalkulátorhoz.
  2. A „Mentés” gombra kattintva a kalkulációt elmenti az Adózóna oldalon, amelyet az ekkor megjelenő „Mentett eredményeim” mezőből a későbbiekben is elő tud hívni. A számítások az adott kalkulátornál tekinthetők meg a következő formátumban: EKHO kalkulátor 2013 (2014.04.24., 16:31).

Kérjük, amennyiben több számítást szeretne menteni egy kalkulátornál, akkor azoknak válasszon eltérő elnevezést, mert azonos néven nem menthető több kalkulátor.

  1. Amennyiben később szeretné újra megnézni az itt elmentett eredményeket, kattintson a érintett sorban a „visszatölt” gombra, ekkor az adatok ismét megtekinthetőek lesznek a kalkulátorban.

A mentett eredmények visszatöltésekor győződjön meg róla, hogy a mentésnek megfelelő időállapotú kalkulátor verzión áll az oldalon, mert a mentett eredmények csak az akkori kalkulátor verziókba tölthetők vissza megfelelően. (Ld. következő pontot is.)

  1. A mentett számítás sorában lévő „töröl” gombbal törli a listából a mentett számítást.
  2. Ha a számítást el szeretné küldeni a levelezőfiókjába, akkor kattintson a mentett kalkulátor mellett a továbbküldés ikonjára (levél). A felugró ablakba automatikusan betöltődnek az e-mail küldéséhez szükséges adatok, amelyeket tetszés szerint módosíthat. A kalkulátor a küldemény csatolmánya lesz.

 

Korábbi időállapotok használata:

Előfizetőink számára egyes kalkulátorok elérhetők korábbi időállapotokban is. Ennek az az előnye, hogy akár korábbi évek előírásainak megfelelően is el tudják készíteni a kívánt számításokat.

Ahhoz, hogy korábbi időállapotban tudjon számítást végezni, válassza ki a kalkulátor címe alatt jobbra található „Aktuális időállapot:” legördülő menüből azt az időállapotot, amelyet használni szeretne, majd a szokott módon írja be a szükséges adatokat, és végezze el a számítást.

Az egyes kalkulátorok mellett csak abban az esetben érhetők el korábbi időállapotok, amennyiben az létezett az Adozona.hu oldalon már korábbi állapotában is.
A kalkulátoroknak akkor nincsenek korábbi időállapotai, ha a kalkulátornak nem volt korábbi verziója, vagy időközben olyan mértékű szerkezeti változáson esett át, hogy a két kalkulátor eredményei már nehezen lennének összehasonlíthatók.

Hibajelentés:

Ha a kalkulátor működésében vagy számításában hibát észlel, lehetősége van arra, hogy erről hibaüzenetben értesítsen bennünket.

A „Hibajelentés” funkció csak abban az esetben működik, ha az Ön gépén van beállítva alapértelmezett levelező fiók. Ha a „Hibajelentés” gombra kattint, felugró ablakba automatikusan betöltődnek az e-mail küldéséhez szükséges adatok, amelyeket tetszés szerint módosíthat. Az üzenetében kérjük, írja le, hogy milyen hibát talált a kalkulátor működésében, hogy azt a lehető leggyorsabban ellenőrizhessük. Az üzenet elküldése után szerkesztőségünk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.

Ha nincs beállítva a gépén alapértelmezett levelező, az automatikus Hibajelentés funkció nem fog működni. Észrevételeit a kalkulátor működésével kapcsolatban természetesen így is várjuk, amelyeket ebben az esetben kérjük, az [email protected] címre küldjön el. Levelében jelezze, hogy mely kalkulátorral és milyen jellegű hibát tapasztalt. Segítségét köszönjük!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR!
Ezért érdemes előfizetni!
Ajánlat
Ajánló
Kalkulátorok
További kalkulátorok »