Megbízási díj kalkulátor 2024

Készítette: Adózóna.hu
Aktuális időállapot: Mi ez?
Segíthetünk?

A jobb ügyfélélmény érdekében azt tanácsoljuk, hogy kalkulátorainkat asztali számítógépen használják!

Megnevezés

Érték

M.e.

Megbízási díj kifizetésének hónapja:

Megbízás kezdete

Megbízás vége

Nyugdíjas?

Bruttó megbízási díj (bevétel)

Ft

Költségelszámolás

Költséghányad

%

Tételes költség

Nem lehet nagyobb 50%-nál.

Nem lehet nagyobb 50%-nál.

Csak egyik mező tölthető ki.

%

Tételes költség összege

Nem haladhatja meg a bevétel 50%-át.

Nem haladhatja meg a bevétel 50%-át.

Csak egyik mező tölthető ki.

Ft

Megnevezés

Érték

M.e.

Költség

Ft

Megbízási díj alap (jövedelem)

Ft

Egyéni közterhek

SZJA

Ft

TB járulék

Ft

Nettó megbízási díj

Ft

Foglalkoztatói közterhek

Szociális hozzájárulási adó

Ft

Szakképzési hozzájárulás

Ft

Foglalkoztatói összes teher

Ft

A megbízási díj kalkulátor a 2021.-2024. években történt kifizetésekre vonatkozóan megállapítja, hogy az önálló tevékenységből szerzett jövedelem alapján a megbízott biztosított lesz a Tbj. alapján. Ennek függvényében, kedvezmények figyelembevétele nélkül, kiszámolja a fizetendő személyi jövedelemadó, TB járulék, illetve foglalkoztatót terhelő közteher összegét, valamint megadja a nettó fizetendő megbízási díjat.

A megbízási díj kalkulátor a 2021.-2024. években történt kifizetésekre vonatkozóan megállapítja, hogy az önálló tevékenységből szerzett jövedelem alapján a megbízott biztosított lesz a Tbj. alapján. Ennek függvényében, kedvezmények figyelembevétele nélkül, kiszámolja a fizetendő személyi jövedelemadó, TB járulék, illetve foglalkoztatót terhelő közteher összegét, valamint megadja a nettó fizetendő megbízási díjat. 

 

A megbízási díj kalkulátor használata során az adatok helyes bevitele biztosít pontos eredményt. 

 

Megbízási díj kifizetésének hónapja mezőben meg kell adni azt a hónapot, amelyben a megbízási díj összege kifizetésre kerül. A megadott hónapnak a közteher mértékek meghatározásában van szerepe.  

 

Megbízás kezdete és vége mezőkben azt az időszakot kell feltüntetni, amelyre vonatkozóan az adott kifizetés történik.  

 

A következő mezőben igen/nem választással jelölni kell, hogy a megbízott Nyugdíjas-e, mivel a nyugdíjas megbízott kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, így őt nem terheli járulék fizetési kötelezettség, illetve foglalkoztatói terhet sem kell megállapítani. (Tbj. 6.§) 

 

Bruttó megbízási díj (BEVÉTEL) mezőben kell feltüntetni az összeget, amely elszámolásra kerül a megadott hónapban a korábban jelzett időszakra vonatkozóan. 

 

Költséghányad (igen/nem) mezőben nyilatkozni kell arról, hogy a megbízott él-e a költségelszámolás lehetőségével. Az önálló tevékenységből származó jövedelem megállapításánál a magánszemélyeknek lehetősége van a költségei elszámolásáról nyilatkozni. A bevétel teljes összegéből e nyilatkozott költség nem kerül jövedelmeként figyelembevételre.  

Nem választása esetén a bevétel teljes összege jövedelemnek minősül.  

Költséghányad választása esetén a bevételből igazolás – számlák, bizonylatok – nélkül levonható 10 százalék költséghányad került érvényesítésre, és a bevétel 90 százalék-a lesz a jövedelem. 

Tételes választása esetén az önálló tevékenységgel összefüggésben, a bevétel megszerzése érdekében felmerült, szabályszerűen igazolt kiadást lehet elszámolni, vagy az olyan átalány – vélelmezett – költségeket, amelyet az Szja tv. a kiadás tényleges felmerülésétől függetlenül elismer (pl. a személygépkocsi-normaköltség). Megadható összegszerűen vagy százalékos mértékben, de csak egyféle költségelszámolás sor választható: százalék vagy Ft összeg. 

Fontos, A megjelölt költség nem haladhatja meg a bevétel 50 százalékát. 

 

A megadott információk alapján a kalkulátor kiszámolja a Megbízási díj alap (jövedelem) összegét (bruttó juttatás költségekkel csökkentett összegesösszeg, azaz BEVÉTEL – KÖLTSÉG = JÖVEDELEM). Megállapítja, hogy a jövedelem és a nyugdíjas státusz alapján a megbízott biztosított-e.  

Amennyiben a megbízott nem nyugdíjas és a jövedelem egy napi arányos összege eléri-e a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér 30 százalékának harmincad részét a megbízott biztosítottá válik, és járulékfizetési kötelezettsége keletkezik.  

(Ha az időszak egy teljes tárgyhónapot érint, akkor a jövedelem 30 napra arányos részével, míg, ha a megbízási időszak nem fed le egy teljes hónapot, vagy annál hosszabb időszakra vonatkozik, akkor a tényleges naptári napok számával számolja ki az egy napra eső jövedelmet.) 

Ezen adatok ismeretében a kalkulátor meghatározza a jövedelem után a megbízott által fizetendő szja, TB járulék összegét, és az levonásuk után fizetendő nettó megbízási díj összegét. 

Megállapítja a foglalkoztató által fizetendő szociális hozzájárulási adó összegét. Szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség csak akkor kerül megállapításra, ha a kalkuláció 2021. évet, érint. 2022. január elsejétől ez a tétel kikerült a fizetendő közterhek sorából. 

Megbízási jogviszony
A megbízás munkavégzésre irányuló egyéb (szerződéses) jogviszony, amelynek alapján a megbízott a megbízó által rábízott feladat ellátására, a megbízó a megbízási díj megfizetésére köteles.

Biztosított megbízási jogviszonyban
A kiegészítő tevékenységet folytató személynek nem minősülő, díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében személyesen munkát végző személy, amennyiben az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát, vagy naptári napokra annak harmincad részét.

Biztosított
A biztosítottak a társadalombiztosítás valamennyi ellátására jogosultságot szerezhetnek, így lehetőségük van a természetbeni ellátásokon túl a pénzbeli ellátások igénybevételére is. A biztosítás az alapul szolgáló jogviszony kezdetétől annak megszűnéséig áll fenn, tehát, amíg a lentebb felsorolt alapjogviszonyban áll valaki, úgy a társadalombiztosítás szempontjából biztosítottnak tekintendő. Egyes esetekben azonban az ellátások teljes körére jogosultságot nyújtó biztosítási kötelezettség létrejöttéhez az alapul szolgáló jogviszonyon felül (pl: szövetkezeti tagság, mezőgazdasági őstermelő) további jövedelmi, vagy egyéb feltételek is szükségesek.

Kiegészítő tevékenységet folytató személy
Biztosítási kötelezettség alá eső jogviszonyban kereső tevékenységet folytató saját jogú nyugdíjas személy, továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és egyéni vagy társas vállalkozónak minősül, akkor is, ha a saját jogú vagy a hozzátartozói nyugellátás folyósítása szünetel.

Bevétel
Önálló tevékenységből származó bevételnek számít a tevékenységgel összefüggésben megszerzett valamennyi bevétel. Ilyen például a megbízásért kapott díjazás és a tevékenységgel összefüggésben kapott költségtérítés összege is.

Jövedelem
Egyes bevételeket a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni. Az önálló tevékenységből származó jövedelem megállapításánál a magánszemélyek két módszer közül választhatnak: tételes költségelszámolás, 10 százalék költséghányad.

Költséghányad
A bevételből igazolás – számlák, bizonylatok – nélkül levonható 10 százalék a költséghányad, és a bevétel 90 százaléka lesz a jövedelem. A 10 százalék költséghányad választása esetén a magánszemély az adóévben megszerzett bevételeinek/költségtérítéseinek egyikére sem alkalmazhatja a tételes költségelszámolást. Ez azt jelenti, hogy a költségtérítés 90 százaléka is jövedelemnek számít, mivel ebből a bevételből is csak a 10 százalék költséghányadot lehet levonni.

Tételes költségelszámolás
Költségként csak az önálló tevékenységgel összefüggésben, a bevétel megszerzése érdekében a naptári évben felmerült – kifizetett –, szabályszerűen igazolt kiadást lehet elszámolni. Kivétel az olyan átalány – vélelmezett – költség, amelyet az Szja tv. a kiadás tényleges felmerülésétől függetlenül elismer. Ilyen költség például a személygépkocsi-normaköltség. A megjelölt költség nem haladhatja meg a bevétel 50 százalékát. Ettől függetlenül a magánszemély a bevallásában a bevétel teljes összegéig elszámolhatja az Szja tv. szerint elismert és megfelelően igazolt költségeit. A tevékenységgel összefüggő költségtérítés kifizetésénél a magánszemély nyilatkozata alapján akár 100 százalék költséget is figyelembe vehet a kifizető.

Járulékalapot képező jövedelem
Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőleg-alap számításnál figyelembe vett jövedelem.

Az Adózóna kalkulátorok célja, hogy gyors segítséget nyújtsanak a mindennapi munka során gyakran felmerülő számítási kérdésekben.

A kalkulátorok általános helyzeteket vesznek alapul, ezért tájékoztató jellegűek. A speciális esetek általánostól eltérő körülményeit nem tudják figyelembe venni, ezért a számított értékek egyes esetekben minimális eltérést mutathatnak a minden körülménnyel kalkuláló számításokhoz képest.

A kalkulátorok használata ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Ha már regisztrált felhasználónk, kérjük, jelentkezzen be, ellenkező esetben regisztráljon most.

 

Előfizetői funkciók:

A kalkulátorok számításait előfizetőink elmenthetik és továbbküldhetik, ami lehetővé teszi, hogy a különböző számítási variációkat üzleti partnerek illetve döntéshozók felé továbbítsák, azokat összevessék, archiválják.

Előfizetőink használhatják a kalkulátorokat korábbi időállapotokban is.

 

Számítás:

A kalkulátor az Ön által bevitt adatokkal számol.

Az adatokat a szürke alapú mezőkbe tudja bevinni egész számokra kerekítve. Az értékeket a sorok végén szereplő mértékegységekben kell megadnia.

A narancssárga alapú mezők nem kattinthatók, nem tölthetők vagy változtathatók, ezeknek az értékeit automatikusan fogja megadni a kalkulátor.

Ha beírt minden szükséges adatot, és kiválasztott minden szükséges változót, kattintson a „Számol” gombra. Ekkor a gomb alatt lenyíló mezőkben megjelennek a kalkulátor által számított értékek.

Egyes kalkulátoraink előszámításokat is végeznek, amelynek alapján Önnek további beállításokra van lehetősége. Ebben az esetben a számítás menete a következő:

  1. Adja meg az alapadatokat és/vagy változókat
  2. Kattintson az első „Számol” gombra
  3. Adja meg a további adatokat és/vagy változókat
  4. Kattintson a következő „Számol” gombra

 

Eredmény mentése és továbbküldése:

  1. Kattintson a számítások alatt található „Eredmény mentése” gombra.

A kalkulátorok eredményeit csak Adózóna előfizetők tudják elmenteni, és igény szerint továbbküldeni.

Ha Ön még nem előfizetőnk, de szeretné kipróbálni az „Eredmény mentése” funkciót, akkor regisztrálhat a 14 napos próbaolvasásra. Ennek megrendelésekor kérem, vegye figyelembe, hogy egy email címről csak egyszer élhet a 14 napos próba lehetőségével.

Az „Eredmény mentése” gombra kattintva a továbbiakban a felugró „Mentés” és „Mégse” gombokkal tud továbbnavigálni:

  1. A „Mégse” gombbal mentés nélkül tud visszalépni a kalkulátorhoz.
  2. A „Mentés” gombra kattintva a kalkulációt elmenti az Adózóna oldalon, amelyet az ekkor megjelenő „Mentett eredményeim” mezőből a későbbiekben is elő tud hívni. A számítások az adott kalkulátornál tekinthetők meg a következő formátumban: EKHO kalkulátor 2013 (2014.04.24., 16:31).

Kérjük, amennyiben több számítást szeretne menteni egy kalkulátornál, akkor azoknak válasszon eltérő elnevezést, mert azonos néven nem menthető több kalkulátor.

  1. Amennyiben később szeretné újra megnézni az itt elmentett eredményeket, kattintson a érintett sorban a „visszatölt” gombra, ekkor az adatok ismét megtekinthetőek lesznek a kalkulátorban.

A mentett eredmények visszatöltésekor győződjön meg róla, hogy a mentésnek megfelelő időállapotú kalkulátor verzión áll az oldalon, mert a mentett eredmények csak az akkori kalkulátor verziókba tölthetők vissza megfelelően. (Ld. következő pontot is.)

  1. A mentett számítás sorában lévő „töröl” gombbal törli a listából a mentett számítást.
  2. Ha a számítást el szeretné küldeni a levelezőfiókjába, akkor kattintson a mentett kalkulátor mellett a továbbküldés ikonjára (levél). A felugró ablakba automatikusan betöltődnek az e-mail küldéséhez szükséges adatok, amelyeket tetszés szerint módosíthat. A kalkulátor a küldemény csatolmánya lesz.

 

Korábbi időállapotok használata:

Előfizetőink számára egyes kalkulátorok elérhetők korábbi időállapotokban is. Ennek az az előnye, hogy akár korábbi évek előírásainak megfelelően is el tudják készíteni a kívánt számításokat.

Ahhoz, hogy korábbi időállapotban tudjon számítást végezni, válassza ki a kalkulátor címe alatt jobbra található „Aktuális időállapot:” legördülő menüből azt az időállapotot, amelyet használni szeretne, majd a szokott módon írja be a szükséges adatokat, és végezze el a számítást.

Az egyes kalkulátorok mellett csak abban az esetben érhetők el korábbi időállapotok, amennyiben az létezett az Adozona.hu oldalon már korábbi állapotában is.
A kalkulátoroknak akkor nincsenek korábbi időállapotai, ha a kalkulátornak nem volt korábbi verziója, vagy időközben olyan mértékű szerkezeti változáson esett át, hogy a két kalkulátor eredményei már nehezen lennének összehasonlíthatók.

Hibajelentés:

Ha a kalkulátor működésében vagy számításában hibát észlel, lehetősége van arra, hogy erről hibaüzenetben értesítsen bennünket.

A „Hibajelentés” funkció csak abban az esetben működik, ha az Ön gépén van beállítva alapértelmezett levelező fiók. Ha a „Hibajelentés” gombra kattint, felugró ablakba automatikusan betöltődnek az e-mail küldéséhez szükséges adatok, amelyeket tetszés szerint módosíthat. Az üzenetében kérjük, írja le, hogy milyen hibát talált a kalkulátor működésében, hogy azt a lehető leggyorsabban ellenőrizhessük. Az üzenet elküldése után szerkesztőségünk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.

Ha nincs beállítva a gépén alapértelmezett levelező, az automatikus Hibajelentés funkció nem fog működni. Észrevételeit a kalkulátor működésével kapcsolatban természetesen így is várjuk, amelyeket ebben az esetben kérjük, az [email protected] címre küldjön el. Levelében jelezze, hogy mely kalkulátorral és milyen jellegű hibát tapasztalt. Segítségét köszönjük!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR!
Ezért érdemes előfizetni!
Ajánlat
Ajánló
Kalkulátorok
További kalkulátorok »