Csed/gyed/gyes kalkulátor 2023

Készítette: Adózóna.hu
Aktuális időállapot: Mi ez?
Segíthetünk?

A jobb ügyfélélmény érdekében azt tanácsoljuk, hogy kalkulátorainkat asztali számítógépen használják!

Megnevezés

 

 

Szülési szabadság kezdete

Gyermek születésének időpontja

Gyes összegét és Gyed időtartamát befolyásoló körülmény

Ellátás alapjául szolgáló naptári napi összeg

Forint

Megnevezés

 

 

 

 

Csecsemő gondozási díj

-tól

-ig

Gyemekgondozási díj

-tól

-ig

Gyermekgondozási segély

-tól

-ig

Hónap

Juttatások

Levonások

Nettó
összeg

Csed

Gyed

Gyes

Szja

Nyugdíj

 

Forint

A kalkulátor a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj és a gyermekgondozást segítő ellátás bruttó és nettó összegeit és ellátásra való jogosultsági időszakokat számolja ki.

A kalkulátor a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj és a gyermekgondozást segítő ellátás bruttó és nettó összegeit és ellátásra való jogosultsági időszakokat számolja ki.
Csed-re (csecsemőgondozási díjra) jogosult, aki a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt.
Gyed-re (gyermekgondozási díjra) az a biztosított magánszemély jogosult, aki a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt. 

A Csed legfeljebb az igénylés első napjától számított 168. napig jár. Gyed-re való jogosultság időtartama már nem függ a jogosultságot megelőző két éven belül szerzett biztosításban töltött napok számától, azaz ettől függetlenül a gyermek 2. életévének betöltéséig jár, ikergyermekek esetén további egy évig megfelelő időtartamára jár. 
A Csed összege a naptári napi alap/naptári napi jövedelem 100 százaléka, míg a Gyed összege a naptári napi alap/naptári napi jövedelem 70 százaléka de a Gyed legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének a 70 százaléka lehet, ami 2023-ben 324.800 forint/hó.

A kalkulátor a 2023. évben hatályos szabályok alapján számítja ki több évre vonatkozó ellátás összegét.

Csecsemőgondozási díj

Csecsemőgondozási díjra jogosult, aki a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és

– a biztosítás tartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül, vagy
– a biztosítás megszűnését követően negyvenkét napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő huszonnyolc napon belül szül.

A pontos számításhoz kérjük, hogy írja be az ellátás alapjául szolgáló naptári napi összeget. Ezt az összeget a honlapunkon levő táppénzkalkulátor segítségével számolhatja ki.

Ha a naptári napi alap nem állapítható meg a 180, illetve ennek hiányában 120 naptári napi NAV felé bevallott jövedelme alapján, akkor a naptári napi alap a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad része az alábbiak figyelembevételével:

Ha a biztosított naptári napi jövedelme a minimálbér kétszeresének harmincad részét nem éri el, a csecsemőgondozási díj összegének megállapításánál a biztosított tényleges jövedelmét kell figyelembe venni. Tényleges jövedelem hiányában a szerződés szerinti jövedelmet kell figyelembe venni, azzal, hogy a naptári napi alap a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad részét nem haladhatja meg. 

 

 

Gyermekgondozási díj

Gyermekgondozási díj jár az 1997. évi LXXXIII. törvény 42/D. § és 42/G. §-a alapján

– a biztosított szülőnek, és nagyszülőnek, ha a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és a gyermeket saját háztartásában neveli, illetve

– az anyának, valamint az 1997. évi LXXXIII. törvény 40. § (4) bekezdésében meghatározott személynek, aki részére csecsemőgondozási díjat állapítottak meg és a biztosítási jogviszonya a csecsemőgondozási díjra való jogosultságának időtartama alatt megszűnt, feltéve hogy a csecsemőgondozási díjra való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett és a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és a gyermeket saját háztartásában neveli.

A gyermekgondozási díj számítása megegyezik a táppénzkalkulátorban foglalt táppénzszámítással.
Kedvezményszabály:
júliustól a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozási díj számításánál újabb kedvezményszabály is alkalmazható. Akkor alkalmazható ez a kedvezményszabály, ha a második (illetve további) gyermek az előző gyermek után járó Gyed vagy Gyes ellátása alatt, vagy annak lejártát követő 1 éven belül születik.
Abban az esetben, ha az előzőleg megállapított csecsemőgondozási díj naptári napi alapja magasabb összegű, akkor az alapján kell a most született gyerek után járó csecsemőgondozási díjat, illetve gyermekgondozási díjat megállapítani.
A kedvezményszabály csak akkor alkalmazható, ha a korábban született gyermekre megállapított csecsemőgondozási díj (terhességi-gyermekágyi segély) alapja kizárólag az aktuális foglalkoztatónál elért jövedelem figyelembevételével került megállapításra.


Gyermekgondozást segítő ellátás (GYES)

Gyermekgondozást segítő ellátás
– a gyermek 3. életévének betöltéséig,
– ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig,
– tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig jár.

2023. évben a gyermekgondozást segítő ellátás havi összege 28 500 forint marad, töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár. A gyermekgondozást segítő ellátás havi összege ikergyermekek esetén:

– 2 gyermek esetén 57 000 forint,
– 3 gyermek esetén 85 500 forint,
– 4 gyermek esetén 114 000 forint.

Csecsemőgondozási díj
Nem jár csecsemőgondozási díj a biztosítottnak, ha bármilyen jogviszonyban – ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenységet – keresőtevékenységet folytat. A gyermekvállalással természetes módon együtt jár, hogy átmeneti időre az anya nem tudja a munkáját ellátni, a csed a kieső jövedelmet pótolja. Csed annak jár, aki a szülést megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és – a biztosítás tartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül szül, vagy – a biztosítás megszűnését követően negyvenkét napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő huszonnyolc napon belül szül. A csedre való jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe be kell számítani: – a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz, csecsemőgondozási díj, örökbefogadói díj, gyermekgondozási díj – kivéve az 1997. évi LXXXIII. törvény 42/E § alapján megállapított gyermekgondozási díj – folyósításának az idejét, – közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejéből 180 napot, – rehabilitációs ellátás folyósításának idejét. A csecsemőgondozási díj a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra jár. Mértéke naptári napi alap 100 százaléka.

Gyermekgondozási díj
Gyermekgondozási díjra jogosult az a biztosított szülő, aki a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, illetve a csecsemőgondozási díjban (csedben) részesült anya, akinek a biztosítási jogviszonya a csecsemőgondozási díj igénybevételének időtartama alatt megszűnt, feltéve, hogy a csecsemőgondozási díjra való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett és a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és a gyermeket saját háztartásában neveli. A gyermekgondozási díjra történő jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe be kell számítani – a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz idejét, – a köznevelési intézmény, a szakképző intézmény vagy a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideig folytatott tanulmány idejéből 180 napot, –rehabilitációs ellátás folyósításának idejét. A gyermekgondozási díj legkorábban a csecsemőgondozási díj, illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól a gyermek 2. életévének betöltéséig jár. Ikergyermekek esetén a gyermekgondozási díj a gyermekek 3. életévének betöltéséig jár, ha az ikergyermekek 2013. december 31-e után születtek. A gyermekgondozási díj a naptári napi átlagkereset 70 százaléka, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka. 2023. évben 324.800 forint /hó. Megjegyzés: A kalkulátor nem számolja a nevelőszülői gyermekgondozási díjat.

Gyermekgondozást segítő ellátás
Gyermekgondozást segítő ellátásra jogosult a szülő, a nevelőszülő, a gyám a saját háztartásában nevelt a) gyermek 3. életévének betöltéséig, b) ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, c) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig. A gyermekgondozást segítő ellátást a gyermekkel közös háztartásban élő szülők bármelyike igénybe veheti. A gyermekgondozást segítő ellátást havi összege megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével – ami 2022-ben is 28 500 forint –, töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár. A gyermekgondozást segítő ellátás havi összege ikergyermekek esetén azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2 gyermek esetén 200 százalékával, 3 gyermek esetén 300 százalékával, 4 gyermek esetén 400 százalékával, 5 gyermek esetén 500 százalékával, 6 gyermek esetén 600 százalékával.

Az Adózóna kalkulátorok célja, hogy gyors segítséget nyújtsanak a mindennapi munka során gyakran felmerülő számítási kérdésekben.

A kalkulátorok általános helyzeteket vesznek alapul, ezért tájékoztató jellegűek. A speciális esetek általánostól eltérő körülményeit nem tudják figyelembe venni, ezért a számított értékek egyes esetekben minimális eltérést mutathatnak a minden körülménnyel kalkuláló számításokhoz képest.

A kalkulátorok használata ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Ha már regisztrált felhasználónk, kérjük, jelentkezzen be, ellenkező esetben regisztráljon most.

 

Előfizetői funkciók:

A kalkulátorok számításait előfizetőink elmenthetik és továbbküldhetik, ami lehetővé teszi, hogy a különböző számítási variációkat üzleti partnerek illetve döntéshozók felé továbbítsák, azokat összevessék, archiválják.

Előfizetőink használhatják a kalkulátorokat korábbi időállapotokban is.

 

Számítás:

A kalkulátor az Ön által bevitt adatokkal számol.

Az adatokat a szürke alapú mezőkbe tudja bevinni egész számokra kerekítve. Az értékeket a sorok végén szereplő mértékegységekben kell megadnia.

A narancssárga alapú mezők nem kattinthatók, nem tölthetők vagy változtathatók, ezeknek az értékeit automatikusan fogja megadni a kalkulátor.

Ha beírt minden szükséges adatot, és kiválasztott minden szükséges változót, kattintson a „Számol” gombra. Ekkor a gomb alatt lenyíló mezőkben megjelennek a kalkulátor által számított értékek.

Egyes kalkulátoraink előszámításokat is végeznek, amelynek alapján Önnek további beállításokra van lehetősége. Ebben az esetben a számítás menete a következő:

  1. Adja meg az alapadatokat és/vagy változókat
  2. Kattintson az első „Számol” gombra
  3. Adja meg a további adatokat és/vagy változókat
  4. Kattintson a következő „Számol” gombra

 

Eredmény mentése és továbbküldése:

  1. Kattintson a számítások alatt található „Eredmény mentése” gombra.

A kalkulátorok eredményeit csak Adózóna előfizetők tudják elmenteni, és igény szerint továbbküldeni.

Ha Ön még nem előfizetőnk, de szeretné kipróbálni az „Eredmény mentése” funkciót, akkor regisztrálhat a 14 napos próbaolvasásra. Ennek megrendelésekor kérem, vegye figyelembe, hogy egy email címről csak egyszer élhet a 14 napos próba lehetőségével.

Az „Eredmény mentése” gombra kattintva a továbbiakban a felugró „Mentés” és „Mégse” gombokkal tud továbbnavigálni:

  1. A „Mégse” gombbal mentés nélkül tud visszalépni a kalkulátorhoz.
  2. A „Mentés” gombra kattintva a kalkulációt elmenti az Adózóna oldalon, amelyet az ekkor megjelenő „Mentett eredményeim” mezőből a későbbiekben is elő tud hívni. A számítások az adott kalkulátornál tekinthetők meg a következő formátumban: EKHO kalkulátor 2013 (2014.04.24., 16:31).

Kérjük, amennyiben több számítást szeretne menteni egy kalkulátornál, akkor azoknak válasszon eltérő elnevezést, mert azonos néven nem menthető több kalkulátor.

  1. Amennyiben később szeretné újra megnézni az itt elmentett eredményeket, kattintson a érintett sorban a „visszatölt” gombra, ekkor az adatok ismét megtekinthetőek lesznek a kalkulátorban.

A mentett eredmények visszatöltésekor győződjön meg róla, hogy a mentésnek megfelelő időállapotú kalkulátor verzión áll az oldalon, mert a mentett eredmények csak az akkori kalkulátor verziókba tölthetők vissza megfelelően. (Ld. következő pontot is.)

  1. A mentett számítás sorában lévő „töröl” gombbal törli a listából a mentett számítást.
  2. Ha a számítást el szeretné küldeni a levelezőfiókjába, akkor kattintson a mentett kalkulátor mellett a továbbküldés ikonjára (levél). A felugró ablakba automatikusan betöltődnek az e-mail küldéséhez szükséges adatok, amelyeket tetszés szerint módosíthat. A kalkulátor a küldemény csatolmánya lesz.

 

Korábbi időállapotok használata:

Előfizetőink számára egyes kalkulátorok elérhetők korábbi időállapotokban is. Ennek az az előnye, hogy akár korábbi évek előírásainak megfelelően is el tudják készíteni a kívánt számításokat.

Ahhoz, hogy korábbi időállapotban tudjon számítást végezni, válassza ki a kalkulátor címe alatt jobbra található „Aktuális időállapot:” legördülő menüből azt az időállapotot, amelyet használni szeretne, majd a szokott módon írja be a szükséges adatokat, és végezze el a számítást.

Az egyes kalkulátorok mellett csak abban az esetben érhetők el korábbi időállapotok, amennyiben az létezett az Adozona.hu oldalon már korábbi állapotában is.
A kalkulátoroknak akkor nincsenek korábbi időállapotai, ha a kalkulátornak nem volt korábbi verziója, vagy időközben olyan mértékű szerkezeti változáson esett át, hogy a két kalkulátor eredményei már nehezen lennének összehasonlíthatók.

Hibajelentés:

Ha a kalkulátor működésében vagy számításában hibát észlel, lehetősége van arra, hogy erről hibaüzenetben értesítsen bennünket.

A „Hibajelentés” funkció csak abban az esetben működik, ha az Ön gépén van beállítva alapértelmezett levelező fiók. Ha a „Hibajelentés” gombra kattint, felugró ablakba automatikusan betöltődnek az e-mail küldéséhez szükséges adatok, amelyeket tetszés szerint módosíthat. Az üzenetében kérjük, írja le, hogy milyen hibát talált a kalkulátor működésében, hogy azt a lehető leggyorsabban ellenőrizhessük. Az üzenet elküldése után szerkesztőségünk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.

Ha nincs beállítva a gépén alapértelmezett levelező, az automatikus Hibajelentés funkció nem fog működni. Észrevételeit a kalkulátor működésével kapcsolatban természetesen így is várjuk, amelyeket ebben az esetben kérjük, az [email protected] címre küldjön el. Levelében jelezze, hogy mely kalkulátorral és milyen jellegű hibát tapasztalt. Segítségét köszönjük!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR!
Ezért érdemes előfizetni!
Ajánlat
Ajánló
Kalkulátorok
További kalkulátorok »