Csed/gyed/gyes kalkulátor 2024

Készítette: Adózóna.hu
Aktuális időállapot: Mi ez?
Segíthetünk?

A jobb ügyfélélmény érdekében azt tanácsoljuk, hogy kalkulátorainkat asztali számítógépen használják!

Megnevezés

 

 

Szülési szabadság kezdete

Gyermek születésének időpontja

Gyes összegét és Gyed időtartamát befolyásoló körülmény

Ellátás alapjául szolgáló naptári napi összeg

Forint

Megnevezés

 

 

 

 

Csecsemő gondozási díj

-tól

-ig

Gyemekgondozási díj

-tól

-ig

Gyermekgondozási segély

-tól

-ig

Hónap

Juttatások

Levonások

Nettó
összeg

Csed

Gyed

Gyes

Szja

Nyugdíj

 

Forint

A kalkulátor a csecsemőgondozási díj (Csed), a gyermekgondozási díj (Gyed) és a gyermekgondozást segítő ellátás (Gyes) jogosultság időszakait, valamint az ellátások több évre vonatkozóan bruttó és kedvezmény nélkül számított nettó összegeit számolja ki.

A kalkulátor használata során az adatok helyes bevitele biztosít pontos eredményt. 

 

A Szülési szabadság kezdete mezőben a Csecsemőgondozási díj igénybevételének első napját kell megadni, mivel a csecsemőgondozási díj a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra jár. A szülési szabadság legkésőbb a szülés napjával kezdődik, azaz a csecsemőgondozási díjra való jogosultság kezdő napja a szülés várható időpontját megelőző négy hét bármelyik napja lehet, de legkésőbb a szülés napja. 

 

A Gyermek születésének időpontja mezőben a gyermek tényleges születés napját kell megadni, ez befolyásolja a Gyed és a Gyes időtartamát. 

 

Gyes összegét és Gyed időtartamát befolyásoló körülményként ikergyermekek születésének ténye jelölhető. Az ellátás összegére vonatkozóan a Csed-re nincs hatása, azonban a Gyed ebben az esetben a gyermekek 2 éves kora helyett 3 éves korukig jár, míg a Gyes a gyermek 3. életévének betöltése helyett ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig. 

 

Ellátás alapjául szolgáló naptári napi összeg mezőben a pontos számításhoz kérjük, hogy írja be az ellátás alapjául szolgáló naptári napi összeget. Ezt az összeget a honlapunkon levő Táppénz kalkulátor segítségével számolhatja ki. 

 

A Csed legfeljebb az igénylés első napjától számított 168. napig jár. Gyed a gyermek 2. életévének betöltéséig jár, ikergyermekek esetén pedig további egy évig megfelelő időtartamára. Gyes a gyermek 3. életévének betöltéséig, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig) alanyi jogon (jogosultsági feltétel nélkül) járó családtámogatási pénzbeli ellátás. 

 

A Csed összege a naptári napi alap/naptári napi jövedelem 100 százaléka.  

Meghatározása 

A naptári napi alapot az ellátás igénylésének időpontjában fennálló biztosítási jogviszonyban szerzett 180 naptári napi, illetve ennek hiányában 120 naptári napi NAV felé bevallott jövedelem alapján kell meghatározni. Ha ez nem lehetséges, akkor a naptári napi alap a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad része, annak figyelembevételével, hogy ha a biztosított naptári napi jövedelme a minimálbér kétszeresének harmincad részét nem éri el, a csecsemőgondozási díj összegének megállapításánál a biztosított tényleges jövedelmét kell figyelembe venni. Tényleges jövedelem hiányában a szerződés szerinti jövedelmet kell figyelembe venni, azzal, hogy a naptári napi alap a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad részét nem haladhatja meg. 

A Gyed összege a naptári napi alap/naptári napi jövedelem 70 százaléka de a Gyed legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének a 70 százaléka lehet, ami 2024-ben 373.520 forint/hó. 

A gyermekgondozási díj számítása megegyezik a Táppénz kalkulátorban foglalt táppénz, illetve a fent leírt Csed számítással. 

Kedvezményszabály:  

Csed és Gyed számításánál kedvezményszabály alkalmazható, ha a második (illetve további) gyermek az előző gyermek után járó Gyed vagy Gyes ellátása alatt, vagy annak lejártát követő 1 éven belül születik. Ezekben az esetekben, ha az előzőleg megállapított csecsemőgondozási díj naptári napi alapja magasabb összegű az aktuálisnál, akkor a korábbi ellátás alapján kell a most született gyerek után járó csecsemőgondozási díjat, illetve gyermekgondozási díjat is megállapítani. A kedvezményszabály csak akkor alkalmazható, ha a korábban született gyermekre megállapított csecsemőgondozási díj (terhességi-gyermekágyi segély) alapja kizárólag az aktuális foglalkoztatónál elért jövedelem figyelembevételével került megállapításra. 

A Gyes összege 28.500 forint, töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár. Ikergyermekek esetén az összeg emelkedik: 2 gyermek esetén 57.000 forint, 3 gyermek esetén 85.500 forint, 4 gyermek esetén 114.000 forint. 

 

Biztosított
A biztosítottak – fő szabály szerint – a társadalombiztosítás valamennyi ellátására jogosultságot szerezhetnek, így lehetőségük van a természetbeni ellátásokon túl a pénzbeli ellátások igénybevételére is, ezzel biztosítva lehetőséget a betegség és anyaság esetén fellépő keresetveszteség enyhítésére is.

Csecsemőgondozási díj (Csed)
Csecsemőgondozási díj, a szülő nő szülési szabadságnak megfelelő időtartamra a szükséges jogosultsági feltételek fennállása esetén járó társadalombiztosítási pénzbeli ellátás. Folyósítása legkorábban a szülés várható időpontja előtt 4 héttel (28 nappal), de legkésőbb a gyermek születésének napjával igényelhető. A csecsemő gondozási díj a naptári napi átlagkereset 100 százaléka

Csecsemőgondozási díjra jogosult
Az a szülő nő, aki a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és a biztosítás tartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül, vagy a biztosítás megszűnését követően negyvenkét napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő 28 napon belül szül. Nem jár csecsemőgondozási díj a biztosítottnak, ha bármilyen jogviszonyban – ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenységet – keresőtevékenységet folytat.

Gyermekgondozási díjra jogosult
Gyermekgondozási díjra jogosult az a biztosított szülő (apa vagy anya), aki a gyermek születését megelőző 2 éven belül 365 napon át biztosított volt, illetve a Csed-ben részesült anya, akinek a biztosítási jogviszonya a csecsemőgondozási díj igénybevételének időtartama alatt megszűnt, feltéve, hogy a csecsemőgondozási díjra való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett és a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és a gyermeket saját háztartásában neveli. A gyermekgondozási díjra történő jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe be kell számítani – a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz idejét, – a köznevelési intézmény, a szakképző intézmény vagy a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideig folytatott tanulmány idejéből 180 napot, –rehabilitációs ellátás folyósításának idejét. A gyermekgondozási díj legkorábban a csecsemőgondozási díj, illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól a gyermek 2. életévének betöltéséig jár. Ikergyermekek esetén a gyermekgondozási díj a gyermekek 3. életévének betöltéséig jár, ha az ikergyermekek 2013. december 31-e után születtek. A gyermekgondozási díj a naptári napi átlagkereset 70 százaléka, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százaléka. 2024. évben 373 520 forint/hó.

Gyermekgondozást segítő ellátás (Gyes)
A Gyed jogosultság lejáratát követő naptól, vagy a Csed és Gyed jogosultság hiányában a gyermek születésének napjától a gyermek 3. életévének betöltéséig (ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig; tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig) alanyi jogon (jogosultsági feltétel nélkül) járó családtámogatási pénzbeli ellátás. A gyermekkel közös háztartásban élő szülők, nevelőszülő, gyám bármelyike igénybe veheti. Havi összege megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével – ami 2024-ben is 28 500 forint –, töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár. A gyermekgondozást segítő ellátás havi összege ikergyermekek esetén azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2 gyermek esetén 200 százalékával, 3 gyermek esetén 300 százalékával, 4 gyermek esetén 400 százalékával, stb.

Az Adózóna kalkulátorok célja, hogy gyors segítséget nyújtsanak a mindennapi munka során gyakran felmerülő számítási kérdésekben.

A kalkulátorok általános helyzeteket vesznek alapul, ezért tájékoztató jellegűek. A speciális esetek általánostól eltérő körülményeit nem tudják figyelembe venni, ezért a számított értékek egyes esetekben minimális eltérést mutathatnak a minden körülménnyel kalkuláló számításokhoz képest.

A kalkulátorok használata ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Ha már regisztrált felhasználónk, kérjük, jelentkezzen be, ellenkező esetben regisztráljon most.

 

Előfizetői funkciók:

A kalkulátorok számításait előfizetőink elmenthetik és továbbküldhetik, ami lehetővé teszi, hogy a különböző számítási variációkat üzleti partnerek illetve döntéshozók felé továbbítsák, azokat összevessék, archiválják.

Előfizetőink használhatják a kalkulátorokat korábbi időállapotokban is.

 

Számítás:

A kalkulátor az Ön által bevitt adatokkal számol.

Az adatokat a szürke alapú mezőkbe tudja bevinni egész számokra kerekítve. Az értékeket a sorok végén szereplő mértékegységekben kell megadnia.

A narancssárga alapú mezők nem kattinthatók, nem tölthetők vagy változtathatók, ezeknek az értékeit automatikusan fogja megadni a kalkulátor.

Ha beírt minden szükséges adatot, és kiválasztott minden szükséges változót, kattintson a „Számol” gombra. Ekkor a gomb alatt lenyíló mezőkben megjelennek a kalkulátor által számított értékek.

Egyes kalkulátoraink előszámításokat is végeznek, amelynek alapján Önnek további beállításokra van lehetősége. Ebben az esetben a számítás menete a következő:

  1. Adja meg az alapadatokat és/vagy változókat
  2. Kattintson az első „Számol” gombra
  3. Adja meg a további adatokat és/vagy változókat
  4. Kattintson a következő „Számol” gombra

 

Eredmény mentése és továbbküldése:

  1. Kattintson a számítások alatt található „Eredmény mentése” gombra.

A kalkulátorok eredményeit csak Adózóna előfizetők tudják elmenteni, és igény szerint továbbküldeni.

Ha Ön még nem előfizetőnk, de szeretné kipróbálni az „Eredmény mentése” funkciót, akkor regisztrálhat a 14 napos próbaolvasásra. Ennek megrendelésekor kérem, vegye figyelembe, hogy egy email címről csak egyszer élhet a 14 napos próba lehetőségével.

Az „Eredmény mentése” gombra kattintva a továbbiakban a felugró „Mentés” és „Mégse” gombokkal tud továbbnavigálni:

  1. A „Mégse” gombbal mentés nélkül tud visszalépni a kalkulátorhoz.
  2. A „Mentés” gombra kattintva a kalkulációt elmenti az Adózóna oldalon, amelyet az ekkor megjelenő „Mentett eredményeim” mezőből a későbbiekben is elő tud hívni. A számítások az adott kalkulátornál tekinthetők meg a következő formátumban: EKHO kalkulátor 2013 (2014.04.24., 16:31).

Kérjük, amennyiben több számítást szeretne menteni egy kalkulátornál, akkor azoknak válasszon eltérő elnevezést, mert azonos néven nem menthető több kalkulátor.

  1. Amennyiben később szeretné újra megnézni az itt elmentett eredményeket, kattintson a érintett sorban a „visszatölt” gombra, ekkor az adatok ismét megtekinthetőek lesznek a kalkulátorban.

A mentett eredmények visszatöltésekor győződjön meg róla, hogy a mentésnek megfelelő időállapotú kalkulátor verzión áll az oldalon, mert a mentett eredmények csak az akkori kalkulátor verziókba tölthetők vissza megfelelően. (Ld. következő pontot is.)

  1. A mentett számítás sorában lévő „töröl” gombbal törli a listából a mentett számítást.
  2. Ha a számítást el szeretné küldeni a levelezőfiókjába, akkor kattintson a mentett kalkulátor mellett a továbbküldés ikonjára (levél). A felugró ablakba automatikusan betöltődnek az e-mail küldéséhez szükséges adatok, amelyeket tetszés szerint módosíthat. A kalkulátor a küldemény csatolmánya lesz.

 

Korábbi időállapotok használata:

Előfizetőink számára egyes kalkulátorok elérhetők korábbi időállapotokban is. Ennek az az előnye, hogy akár korábbi évek előírásainak megfelelően is el tudják készíteni a kívánt számításokat.

Ahhoz, hogy korábbi időállapotban tudjon számítást végezni, válassza ki a kalkulátor címe alatt jobbra található „Aktuális időállapot:” legördülő menüből azt az időállapotot, amelyet használni szeretne, majd a szokott módon írja be a szükséges adatokat, és végezze el a számítást.

Az egyes kalkulátorok mellett csak abban az esetben érhetők el korábbi időállapotok, amennyiben az létezett az Adozona.hu oldalon már korábbi állapotában is.
A kalkulátoroknak akkor nincsenek korábbi időállapotai, ha a kalkulátornak nem volt korábbi verziója, vagy időközben olyan mértékű szerkezeti változáson esett át, hogy a két kalkulátor eredményei már nehezen lennének összehasonlíthatók.

Hibajelentés:

Ha a kalkulátor működésében vagy számításában hibát észlel, lehetősége van arra, hogy erről hibaüzenetben értesítsen bennünket.

A „Hibajelentés” funkció csak abban az esetben működik, ha az Ön gépén van beállítva alapértelmezett levelező fiók. Ha a „Hibajelentés” gombra kattint, felugró ablakba automatikusan betöltődnek az e-mail küldéséhez szükséges adatok, amelyeket tetszés szerint módosíthat. Az üzenetében kérjük, írja le, hogy milyen hibát talált a kalkulátor működésében, hogy azt a lehető leggyorsabban ellenőrizhessük. Az üzenet elküldése után szerkesztőségünk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.

Ha nincs beállítva a gépén alapértelmezett levelező, az automatikus Hibajelentés funkció nem fog működni. Észrevételeit a kalkulátor működésével kapcsolatban természetesen így is várjuk, amelyeket ebben az esetben kérjük, az [email protected] címre küldjön el. Levelében jelezze, hogy mely kalkulátorral és milyen jellegű hibát tapasztalt. Segítségét köszönjük!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR!
Ezért érdemes előfizetni!
Ajánlat
Ajánló
Kalkulátorok
További kalkulátorok »