Átalányadó kalkulátor 2024

Készítette: Adózóna.hu
Aktuális időállapot: Mi ez?
Segíthetünk?

A jobb ügyfélélmény érdekében azt tanácsoljuk, hogy kalkulátorainkat asztali számítógépen használják!

Megnevezés

Érték

M.e.

Alapadatok

Szakképzettséget igénylő munkakörben dolgozik?

Kiegészítő tevékenységet folytató?

Főfoglalkozású egyéni vállalkozó?

Adózási csoport

Családi gazdálkodásban résztvevők száma

Kapott támogatások (jogszabály alapján)

Ft

Havi bevétel

Ft

Időszak

Bevétel

Költség

Jövedelem

Göngyölt jövedelem

Fizetendő SZJA (%)

Fizetendő TB (%)

Fizetendő szochó (%)

Fizetendő közteher összesen

 Ft

 Ft

 Ft

 Ft

 Ft

 Ft

 Ft

 Ft

Az átalányadó kalkulátor a különböző átalányadózási feltételek alapján meghatározza az adóköteles jövedelmet és a fizetendő személyi jövedelemadót, valamint a tb- és szocho-alapot, továbbá a fizetendő tb járulékot és szochót.

Az átalányadó kalkulátor az egyéni vállalkozók és a mezőgazdasági őstermelők különböző átalányadózási lehetőségeit mutatja be. Az adózó az átalányadózást az adóév egészére a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint egyidejűleg egyéni vállalkozóként is és mezőgazdasági őstermelőként is választhatja. 

 

Az átalányadózás szabályai addig alkalmazhatóak, amíg az adóévben az egyéni vállalkozó 

vállalkozói bevétele 

 1. az éves minimálbér tízszeresét, 
 1. a kiskereskedelmi tevékenységet végző egyéni vállalkozó bevétele az éves minimálbér 

ötvenszeresét nem haladja meg. 

A szakképzettséget igénylő munkakörben dolgozik mezőben jelölni szükséges, hogy az érintett személy szakképzettséget igénylő munkakörben dolgozik-e vagy sem. Az egyéni vállalkozókra vonatkozó rendelkezésekben említett minimálbér a tárgyhónap első napján, a teljes munkaidőre érvényes garantált bérminimum havi összege, ha az egyéni vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége vagy a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel, ennek hiányában a tárgyhónap első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege.  

A kiegészítő tevékenységet folytató mezőben jelölni szükséges, hogy az érintett személy nyugdíjas-e vagy sem. 

A főfoglalkozású egyéni vállalkozó mezőben szükséges jelölni, hogy a tevékenységet főfoglalkozásúként látják el, vagy sem. 

2022-től egyszerűsödtek a szabályok, mert háromféle költséghányad lesz egyéni vállalkozók esetében (40%, 80%, 90%), és ezeket valamennyi átalányadózó egyéni vállalkozó, köztük a nyugdíjas is alkalmazhatja, ezeket az adózási csoport mezőben kell jelölni. 

 

Adómentes lesz az átalányadózó egyéni vállalkozó e tevékenységéből származó jövedelmének az éves minimálbér felét meg nem haladó része. 

 

Ha az adóelőleg-alap meghaladja az éves minimálbér felét, akkor az adóelőleget csak az ezt meghaladó adóelőleg-alap után kell megfizetni negyedévente, a negyedévet követő hónap 12-éig. 

 

2023-tól a biztosított átalányadózó egyéni vállalkozónak a társadalombiztosítási járulékot új szabályok szerint, „göngyölítéssel” kell kiszámítania. 

 

A havi társadalombiztosítási járulék alapja az év elejétől a tárgynegyedév utolsó napjáig átalányban megállapított, szja-köteles jövedelem, csökkentve az év korábbi negyedévében, negyedéveiben járulékalapként figyelembe vett összeggel, elosztva a negyedév hónapjainak számával. 

A főfoglalkozású átalányadózó vállalkozó a tb járulékot az átalányban megállapított, szja köteles jövedelem (ide nem értve az átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozó e tevékenységéből származó jövedelmének adómentes részét), – de havonta legalább a minimálbér után fizeti meg, míg a szociális hozzájárulási adó havi alapja az átalányban megállapított, szja-köteles jövedelem, de legalább a minimálbér 112,5 százaléka. 

 

A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó tb és szocho alapja 0 Ft. 

 

FONTOS! Őstermelők esetében a kalkulátor csak szja-t számol. Tb- és szocho-alapot, továbbá fizetendő tb járulékot és szochót az összetettség miatt nem számol a kalkulátor. 

 

Tájékoztatásul; A mezőgazdasági őstermelő a minimálbér 92 százalékának megfelelő összeg  

után fizeti meg a 18,5 százalék társadalombiztosítási járulékot. Ettől eltérően az a mezőgazdasági őstermelő, akinek az e tevékenységéből származó, tárgyévet 

megelőző évben elért - támogatások nélküli - bevétele nem haladja meg a tárgyévet megelőző 

adóév éves minimálbérének az ötszörösét, az őstermelői tevékenységből származó, tárgyévet megelőző évi bevételének 15 százaléka után fizeti meg a társadalombiztosítási járulékot.  

 

A mezőgazdasági őstermelőt, a saját maga után évente terhelő szociális-hozzájárulási adó alapja a tárgyévi összevont adóalapba tartozó őstermelői tevékenységből származó jövedelme, de havonta legalább a minimálbér. Az éves minimálbér felét az adóévben meg nem haladó őstermelői tevékenységből származó bevétellel rendelkező, járulékfizetésre kötelezett mezőgazdasági őstermelő adó fizetésére nem kötelezett. E körbe tartozik az a biztosított őstermelő is, aki a tárgyévet megelőző évben – támogatásoktól eltekintve – nem szerzett őstermelői bevételt, így járulékalap hiányában járulékfizetésre nem kötelezett. Ettől függetlenül szociális hozzájárulási adókötelezettsége fennáll, ha az őstermelői tevékenységből származó – támogatások nélküli – bevétele az adófizetési kötelezettséget eredményező értékhatárt az adóévben meghaladja.  

Kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó
Az a vállalkozó, aki vállalkozói tevékenységet saját jogú nyugdíjasként folytatja, továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.

Összes bevétel
Egyéni vállalkozónál az adóévi vállalkozói bevétel támogatásokkal együtt, kivéve a költségek fedezetére, fejlesztési célra jogszabály alapján kapott támogatásokat. Őstermelő esetében a tevékenységével összefüggésben kapott támogatás összege nem minősül bevételnek.

Korrigált bevétel
A költségek fedezetére, fejlesztési célra jogszabály alapján kapott támogatások nélküli bevétel.

Költségátalány
Normatív költséghányad alapján számított összeg

Költséghányad
Az szja-törvényben meghatározott %-os mérték

Az Adózóna kalkulátorok célja, hogy gyors segítséget nyújtsanak a mindennapi munka során gyakran felmerülő számítási kérdésekben.

A kalkulátorok általános helyzeteket vesznek alapul, ezért tájékoztató jellegűek. A speciális esetek általánostól eltérő körülményeit nem tudják figyelembe venni, ezért a számított értékek egyes esetekben minimális eltérést mutathatnak a minden körülménnyel kalkuláló számításokhoz képest.

A kalkulátorok használata ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Ha már regisztrált felhasználónk, kérjük, jelentkezzen be, ellenkező esetben regisztráljon most.

 

Előfizetői funkciók:

A kalkulátorok számításait előfizetőink elmenthetik és továbbküldhetik, ami lehetővé teszi, hogy a különböző számítási variációkat üzleti partnerek illetve döntéshozók felé továbbítsák, azokat összevessék, archiválják.

Előfizetőink használhatják a kalkulátorokat korábbi időállapotokban is.

 

Számítás:

A kalkulátor az Ön által bevitt adatokkal számol.

Az adatokat a szürke alapú mezőkbe tudja bevinni egész számokra kerekítve. Az értékeket a sorok végén szereplő mértékegységekben kell megadnia.

A narancssárga alapú mezők nem kattinthatók, nem tölthetők vagy változtathatók, ezeknek az értékeit automatikusan fogja megadni a kalkulátor.

Ha beírt minden szükséges adatot, és kiválasztott minden szükséges változót, kattintson a „Számol” gombra. Ekkor a gomb alatt lenyíló mezőkben megjelennek a kalkulátor által számított értékek.

Egyes kalkulátoraink előszámításokat is végeznek, amelynek alapján Önnek további beállításokra van lehetősége. Ebben az esetben a számítás menete a következő:

 1. Adja meg az alapadatokat és/vagy változókat
 2. Kattintson az első „Számol” gombra
 3. Adja meg a további adatokat és/vagy változókat
 4. Kattintson a következő „Számol” gombra

 

Eredmény mentése és továbbküldése:

 1. Kattintson a számítások alatt található „Eredmény mentése” gombra.

A kalkulátorok eredményeit csak Adózóna előfizetők tudják elmenteni, és igény szerint továbbküldeni.

Ha Ön még nem előfizetőnk, de szeretné kipróbálni az „Eredmény mentése” funkciót, akkor regisztrálhat a 14 napos próbaolvasásra. Ennek megrendelésekor kérem, vegye figyelembe, hogy egy email címről csak egyszer élhet a 14 napos próba lehetőségével.

Az „Eredmény mentése” gombra kattintva a továbbiakban a felugró „Mentés” és „Mégse” gombokkal tud továbbnavigálni:

 1. A „Mégse” gombbal mentés nélkül tud visszalépni a kalkulátorhoz.
 2. A „Mentés” gombra kattintva a kalkulációt elmenti az Adózóna oldalon, amelyet az ekkor megjelenő „Mentett eredményeim” mezőből a későbbiekben is elő tud hívni. A számítások az adott kalkulátornál tekinthetők meg a következő formátumban: EKHO kalkulátor 2013 (2014.04.24., 16:31).

Kérjük, amennyiben több számítást szeretne menteni egy kalkulátornál, akkor azoknak válasszon eltérő elnevezést, mert azonos néven nem menthető több kalkulátor.

 1. Amennyiben később szeretné újra megnézni az itt elmentett eredményeket, kattintson a érintett sorban a „visszatölt” gombra, ekkor az adatok ismét megtekinthetőek lesznek a kalkulátorban.

A mentett eredmények visszatöltésekor győződjön meg róla, hogy a mentésnek megfelelő időállapotú kalkulátor verzión áll az oldalon, mert a mentett eredmények csak az akkori kalkulátor verziókba tölthetők vissza megfelelően. (Ld. következő pontot is.)

 1. A mentett számítás sorában lévő „töröl” gombbal törli a listából a mentett számítást.
 2. Ha a számítást el szeretné küldeni a levelezőfiókjába, akkor kattintson a mentett kalkulátor mellett a továbbküldés ikonjára (levél). A felugró ablakba automatikusan betöltődnek az e-mail küldéséhez szükséges adatok, amelyeket tetszés szerint módosíthat. A kalkulátor a küldemény csatolmánya lesz.

 

Korábbi időállapotok használata:

Előfizetőink számára egyes kalkulátorok elérhetők korábbi időállapotokban is. Ennek az az előnye, hogy akár korábbi évek előírásainak megfelelően is el tudják készíteni a kívánt számításokat.

Ahhoz, hogy korábbi időállapotban tudjon számítást végezni, válassza ki a kalkulátor címe alatt jobbra található „Aktuális időállapot:” legördülő menüből azt az időállapotot, amelyet használni szeretne, majd a szokott módon írja be a szükséges adatokat, és végezze el a számítást.

Az egyes kalkulátorok mellett csak abban az esetben érhetők el korábbi időállapotok, amennyiben az létezett az Adozona.hu oldalon már korábbi állapotában is.
A kalkulátoroknak akkor nincsenek korábbi időállapotai, ha a kalkulátornak nem volt korábbi verziója, vagy időközben olyan mértékű szerkezeti változáson esett át, hogy a két kalkulátor eredményei már nehezen lennének összehasonlíthatók.

Hibajelentés:

Ha a kalkulátor működésében vagy számításában hibát észlel, lehetősége van arra, hogy erről hibaüzenetben értesítsen bennünket.

A „Hibajelentés” funkció csak abban az esetben működik, ha az Ön gépén van beállítva alapértelmezett levelező fiók. Ha a „Hibajelentés” gombra kattint, felugró ablakba automatikusan betöltődnek az e-mail küldéséhez szükséges adatok, amelyeket tetszés szerint módosíthat. Az üzenetében kérjük, írja le, hogy milyen hibát talált a kalkulátor működésében, hogy azt a lehető leggyorsabban ellenőrizhessük. Az üzenet elküldése után szerkesztőségünk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.

Ha nincs beállítva a gépén alapértelmezett levelező, az automatikus Hibajelentés funkció nem fog működni. Észrevételeit a kalkulátor működésével kapcsolatban természetesen így is várjuk, amelyeket ebben az esetben kérjük, az [email protected] címre küldjön el. Levelében jelezze, hogy mely kalkulátorral és milyen jellegű hibát tapasztalt. Segítségét köszönjük!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR!
Ezért érdemes előfizetni!
Ajánlat
Ajánló
Kalkulátorok
További kalkulátorok »