Áfateljesítési kalkulátor 2024

Készítette: Adózóna.hu
Aktuális időállapot: Mi ez?
Segíthetünk?

A jobb ügyfélélmény érdekében azt tanácsoljuk, hogy kalkulátorainkat asztali számítógépen használják!

Kalkulátor a folyamatos teljesítésű, időszakos elszámolású ügyletek teljesítési időpontja meghatározásához a 2016-tól érvényes szabályok alapján

⚠️ Figyelem: a kalkulátor számlabefogadói oldalról nem használható a fordított adózású nemzetközi ügyletek esetében!

Megnevezés

 

 

Kérem, válasszon!

Ügylet típusa

Elszámolási időszak kezdő napja

Elszámolási időszak utolsó napja

Számla kelte

Fizetési határidő

Számla kézhezvétele

Ellenérték megtérítése

Megnevezés

 

Teljesítés dátuma

Áfabevallás időszaka

Fordított adóztatású ügyletek esetében a számlabefogadó köteles mind a fizetendő, mind a levonható áfát megállapítani és bevallani. Az áfa-kötelezettség keletkezésének időpontja a számla kézhezvételének időpontja, az ellenérték megtérítésének időpontja vagy a számviteli teljesítést követő hónap 15. napja közül a legkorábbi időpont. A fizetendő áfát erre az időpontra kell a számlabefogadónak bevallania és ugyanebben a bevallásban érvényesítheti a levonható áfa összegét is.

A kalkulátor a folyamatos teljesítésű, időszaki elszámolású ügyletek számlázásához nyújt segítséget, a teljesítés időpontjának meghatározásában, a 2016.01.01-jétől hatályos szabályok alapján.

Az elszámolási időszak kezdő és utolsó napjának, a számla keltének és a fizetési határidőnek a megadása után a kalkulátor automatikusan kiszámolja mi lesz a teljesítés napja, így könnyedén ellenőrizhetőek a bejövő számlák, illetve a számlakiállítás előtt ellenőrizhető a tervezett számlakép. 

Kapcsolódó jogszabály(ok): 

 1. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

Fogalommagyarázat 

A kalkulátor a folyamatos teljesítésű, időszaki elszámolású ügyletek számlázásához nyújt segítséget, a teljesítés időpontjának meghatározásában. Az elszámolási időszak kezdő és utolsó napjának, a számla keltének és a fizetési határidőnek a megadása után a kalkulátor automatikusan kiszámolja, mi lesz a teljesítés napja, így könnyedén ellenőrizhetőek a bejövő számlák, illetve számlakiállítás előtt ellenőrizhető a tervezett számlakép. 

 

Folyamatos teljesítésű, időszakos elszámolású ügyletek az áfatörvény 58. §-a alapján azok az ügyletek, amikor a felek az általuk kötött szerződés alapján: 

- a teljesített termékértékesítésről, a nyújtott szolgáltatásról időszakonként számolnak el 

- vagy azok ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg.  

Ezen ügyletek esetén az érintett elszámolási időszak utolsó napja lesz a teljesítés napja főszabályként.  

 

A főszabály mellett azonban a törvény meghatároz különös szabályokat, melyek prioritást élveznek a teljesítési időpont meghatározásakor. Amennyiben a kiállítandó számla egyik kivétel szabály alá sem tartozik (vagy például ha nem ismert a fizetési határidő), abban az esetben kell csak visszatérni a főszabályra és azt alkalmazni.  

 

A különös szabályok szerint a teljesítési időpont  

 • a számla vagy nyugta kibocsátásának időpontja (számla kelte) amennyiben az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszakra vonatkozó fizetési esedékesség és a számla kibocsátása az adott időszak utolsó napját megelőzi,  

 

 • az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszakra vonatkozó ellenérték megtérítésének esedékessége (fizetési határidő), de legfeljebb az időszak utolsó napját követő hatvanadik nap, amennyiben az esedékesség az adott számlázandó időszak utolsó napját követő időpontra esik.  

A megadott adatok alapján kalkulátorunk a fenti szabályokkal automatikusan számol. 
 
Kivételek: 
 
A kalkulátor a 2023.02.18-án hatályos szabályokat tartalmazza.  

Ha időszakként több, mint 12 havi időszak kerül megadásra, kérjük, számoljon azzal, hogy időarányos teljesítés történik a 12. hónap utolsó napján is, és ellenőrizze a számítást, a fennmaradó időszakra pedig külön állapítsa meg a teljesítés napját 

Nem tartozik a kalkulátor tárgyába a számlával egy tekintet alá eső okirat, korrekciós számla, sztornó számla teljesítési időpontjának meghatározása. 

Külön figyelmet érdemelnek a belföldi fordított adózás hatálya alá tartozó időszakos elszámolású ügyletek. Ebben az esetben ugyanis az adómegállapítási időszak meghatározásában az Áfa tv. 60.§-a a mérvadó. 

Az Áfa tv. 60. § (1) és (2) bekezdése alapján a fizetendő adót 

 1. a) az ügyletről kibocsátott számla vagy egyéb okirat kézhezvételének az időpontját,
 2. b) ellenérték megtérítésének az időpontját és
 3. c) teljesítését követő hónap tizenötödik napját

figyelembe véve, a legkorábbi időpontban kell megállapítani. 

A fentiek alapján előfordulhat olyan eset is, amikor az adómegállapítási időszak eltér a számla teljesítési időpontjától. 

Figyelem!  

Az időszaki elszámolású ügyletek teljesítési időpont szabályai miatt ezen típusú ügyleteknél is kiemelt figyelemmel kell lenni az előleg értelmezésére és kezelésére 

A kalkulátor ezzel önmagában véve nem tud számolni (mivel nincs meg hozzá a kellő információ, a felek megállapodása alapján előlegről van-e szó, az megfizetésre került-e az ügylet teljesítési időpontja előtt stb.)  

Kérjük ezért, kezeljék kiemelt figyelemmel azokat az eseteket, amikor a fizetési esedékesség korábban lenne, mint az időszak és a számla kelte. 

Ellenőrizzék, hogy valóban jó-e a megadott fizetési határidő? Biztosan nem állapodtak-e meg a felek újabb, későbbi fizetési határidőben?  

Ehhez a kalkulátorhoz nincs fogalommagyarázó rendelve.

Az Adózóna kalkulátorok célja, hogy gyors segítséget nyújtsanak a mindennapi munka során gyakran felmerülő számítási kérdésekben.

A kalkulátorok általános helyzeteket vesznek alapul, ezért tájékoztató jellegűek. A speciális esetek általánostól eltérő körülményeit nem tudják figyelembe venni, ezért a számított értékek egyes esetekben minimális eltérést mutathatnak a minden körülménnyel kalkuláló számításokhoz képest.

A kalkulátorok használata ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Ha már regisztrált felhasználónk, kérjük, jelentkezzen be, ellenkező esetben regisztráljon most.

 

Előfizetői funkciók:

A kalkulátorok számításait előfizetőink elmenthetik és továbbküldhetik, ami lehetővé teszi, hogy a különböző számítási variációkat üzleti partnerek illetve döntéshozók felé továbbítsák, azokat összevessék, archiválják.

Előfizetőink használhatják a kalkulátorokat korábbi időállapotokban is.

 

Számítás:

A kalkulátor az Ön által bevitt adatokkal számol.

Az adatokat a szürke alapú mezőkbe tudja bevinni egész számokra kerekítve. Az értékeket a sorok végén szereplő mértékegységekben kell megadnia.

A narancssárga alapú mezők nem kattinthatók, nem tölthetők vagy változtathatók, ezeknek az értékeit automatikusan fogja megadni a kalkulátor.

Ha beírt minden szükséges adatot, és kiválasztott minden szükséges változót, kattintson a „Számol” gombra. Ekkor a gomb alatt lenyíló mezőkben megjelennek a kalkulátor által számított értékek.

Egyes kalkulátoraink előszámításokat is végeznek, amelynek alapján Önnek további beállításokra van lehetősége. Ebben az esetben a számítás menete a következő:

 1. Adja meg az alapadatokat és/vagy változókat
 2. Kattintson az első „Számol” gombra
 3. Adja meg a további adatokat és/vagy változókat
 4. Kattintson a következő „Számol” gombra

 

Eredmény mentése és továbbküldése:

 1. Kattintson a számítások alatt található „Eredmény mentése” gombra.

A kalkulátorok eredményeit csak Adózóna előfizetők tudják elmenteni, és igény szerint továbbküldeni.

Ha Ön még nem előfizetőnk, de szeretné kipróbálni az „Eredmény mentése” funkciót, akkor regisztrálhat a 14 napos próbaolvasásra. Ennek megrendelésekor kérem, vegye figyelembe, hogy egy email címről csak egyszer élhet a 14 napos próba lehetőségével.

Az „Eredmény mentése” gombra kattintva a továbbiakban a felugró „Mentés” és „Mégse” gombokkal tud továbbnavigálni:

 1. A „Mégse” gombbal mentés nélkül tud visszalépni a kalkulátorhoz.
 2. A „Mentés” gombra kattintva a kalkulációt elmenti az Adózóna oldalon, amelyet az ekkor megjelenő „Mentett eredményeim” mezőből a későbbiekben is elő tud hívni. A számítások az adott kalkulátornál tekinthetők meg a következő formátumban: EKHO kalkulátor 2013 (2014.04.24., 16:31).

Kérjük, amennyiben több számítást szeretne menteni egy kalkulátornál, akkor azoknak válasszon eltérő elnevezést, mert azonos néven nem menthető több kalkulátor.

 1. Amennyiben később szeretné újra megnézni az itt elmentett eredményeket, kattintson a érintett sorban a „visszatölt” gombra, ekkor az adatok ismét megtekinthetőek lesznek a kalkulátorban.

A mentett eredmények visszatöltésekor győződjön meg róla, hogy a mentésnek megfelelő időállapotú kalkulátor verzión áll az oldalon, mert a mentett eredmények csak az akkori kalkulátor verziókba tölthetők vissza megfelelően. (Ld. következő pontot is.)

 1. A mentett számítás sorában lévő „töröl” gombbal törli a listából a mentett számítást.
 2. Ha a számítást el szeretné küldeni a levelezőfiókjába, akkor kattintson a mentett kalkulátor mellett a továbbküldés ikonjára (levél). A felugró ablakba automatikusan betöltődnek az e-mail küldéséhez szükséges adatok, amelyeket tetszés szerint módosíthat. A kalkulátor a küldemény csatolmánya lesz.

 

Korábbi időállapotok használata:

Előfizetőink számára egyes kalkulátorok elérhetők korábbi időállapotokban is. Ennek az az előnye, hogy akár korábbi évek előírásainak megfelelően is el tudják készíteni a kívánt számításokat.

Ahhoz, hogy korábbi időállapotban tudjon számítást végezni, válassza ki a kalkulátor címe alatt jobbra található „Aktuális időállapot:” legördülő menüből azt az időállapotot, amelyet használni szeretne, majd a szokott módon írja be a szükséges adatokat, és végezze el a számítást.

Az egyes kalkulátorok mellett csak abban az esetben érhetők el korábbi időállapotok, amennyiben az létezett az Adozona.hu oldalon már korábbi állapotában is.
A kalkulátoroknak akkor nincsenek korábbi időállapotai, ha a kalkulátornak nem volt korábbi verziója, vagy időközben olyan mértékű szerkezeti változáson esett át, hogy a két kalkulátor eredményei már nehezen lennének összehasonlíthatók.

Hibajelentés:

Ha a kalkulátor működésében vagy számításában hibát észlel, lehetősége van arra, hogy erről hibaüzenetben értesítsen bennünket.

A „Hibajelentés” funkció csak abban az esetben működik, ha az Ön gépén van beállítva alapértelmezett levelező fiók. Ha a „Hibajelentés” gombra kattint, felugró ablakba automatikusan betöltődnek az e-mail küldéséhez szükséges adatok, amelyeket tetszés szerint módosíthat. Az üzenetében kérjük, írja le, hogy milyen hibát talált a kalkulátor működésében, hogy azt a lehető leggyorsabban ellenőrizhessük. Az üzenet elküldése után szerkesztőségünk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.

Ha nincs beállítva a gépén alapértelmezett levelező, az automatikus Hibajelentés funkció nem fog működni. Észrevételeit a kalkulátor működésével kapcsolatban természetesen így is várjuk, amelyeket ebben az esetben kérjük, az [email protected] címre küldjön el. Levelében jelezze, hogy mely kalkulátorral és milyen jellegű hibát tapasztalt. Segítségét köszönjük!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR!
Ezért érdemes előfizetni!
Ajánlat
Ajánló
Kalkulátorok
További kalkulátorok »