hirdetés
További témák
Ez a cikk több mint 30 napja íródott, ezért előfordulhat, hogy a benne lévő információk már nem aktuálisak! Témába vágó friss cikkekért használja a keresőt

Vasárnapi munkavégzés: változtatnának a bérpótlék szabályozásán

 • Dr. Hajdu-Dudás Mária

A Munka törvénykönyvét (Mt.) módosító T/11028. számú törvényjavaslat változtatna a távolléti díj számításán, a kötetlen munkarend elrendelésének lehetőségein, a havi béres munkavállalók esetében a havi bér arányos részének kiszámításán, a szabadság kiadásán, ezzel összhangban a betegszabadság-szabályokon, a vasárnapi, illetve munkaszüneti napi munkavégzés esetén járó bérpótlék szabályozásán.

Elfogadás esetén a módosított Mt. jelentős része augusztus 1-jén lépne hatályba, míg a szabadságra vonatkozó passzusok – az arányosítási problémák elkerülése érdekében – 2014. január 1-jén.

hirdetés

Szűkülne a kötetlen munkarend elrendelésének lehetősége, ugyanis ennek az lenne a feltétele, hogy a munkáltató teljes egészében (a korábbi szabályok alapján a napi munkaidő felét elérő terjedelemben) átengedje a munkavállaló számára a munkaidő beosztásának jogát azzal, hogy a munkarend kötetlen jellegét nem érinti, ha a munkavállaló a munkaköri feladatok egy részét sajátos jellegüknél fogva meghatározott időpontban vagy időszakban teljesítheti (például egy egyetemi tanár amellett, hogy maga osztja be munkaidejét, meghatározott időpontban köteles előadást tartani).

A módosítás szerint önmagában nem szolgálhatna alapul a munkaviszony munkáltató általi megszüntetéséhez, ha a munkavállaló a sajátos munkaidő–beosztási szabályokat megengedő megállapodást felmondja, ugyanakkor nem érintené a munkáltató általános szabályokon alapuló felmondási jogát. Ez a javasolt szabályozás készenléti jellegű munkakörben foglalkozatott munkavállalók védelmét szolgálná (ha a munkáltató azért alkalmazza a munkavállalót napi 12 órás munkaidőben, mert az érdeke egyértelműen ezt kívánja, és másként nem is tudná beosztani a munkaidőt, a megállapodást pedig a munkavállaló felmondja, a munkáltató biztosan nem tud eleget tenni a foglalkoztatási kötelezettségének, azonban az új szabályok esetén nem illetné meg a felmondás joga).

A szabadság körében a módosítások 2014. január 1-jén lépnének hatályba, kivéve azt az augusztus 1-jétől hatályos rendelkezést, miszerint a gyermek születése esetén az apa a teljes pótszabadság tartamára mentesülne a rendelkezésre állási és a munkavégzési kötelezettség alól.
A hatályos Mt. szerint a szabadságot úgy kell kiadni, hogy tartama összefüggően legalább tizennégy napot elérjen. A módosítás után a munkáltató úgy lenne köteles kiadni a szabadságot, hogy a munkavállaló naptári évenként egy alkalommal, legalább tizennégy egybefüggő napra mentesüljön a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség alól.
Jelenleg az alapszabadság és az életkor szerinti pótszabadság egyharmada vihető át a következő évre. A javaslat szerint csak az életkor szerinti pótszabadság egyharmadának átviteléről állapodhatna meg a munkáltató és a munkavállaló, és kizárólag a folyó évi szabadság tekintetében.

A módosított Mt. lehetővé tenné, hogy a munkáltató egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén a szabadságot választása szerint adhassa ki (jelenleg csak az órában történő elszámolás lehetősége biztosított). Így a régi Mt. szerinti módon (a hét minden napja munkanapnak számít, kivéve a munkaidő-beosztás szerinti heti pihenőnapot és a munkaszüneti napot), vagy a hatályos Mt. szerint a beosztással azonos mértékben történő elszámolással.

Ezzel összhangba hozná a betegszabadság kiadására irányuló szabályokat: a munkáltató a betegszabadság esetében is választhatna a fenti módszerek között. A munkavállaló számára keresőképtelensége esetén a szabadság kiadásának általános szabályai szerint kellene az egyes napokra a betegszabadságot kiadni, illetve elszámolni. Bármely módszer választása esetén a munkaszüneti napra betegszabadság csak abban az esetben számolható el, ha a munkáltató a munkavállaló számára a munkaszüneti napra munkaidőt osztott be, azaz ha e napon a munkavállalónak munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettsége volt.

A módosító javaslat szerint vasárnapi pótlék a munkavállalót vasárnapi munkavégzés esetén kizárólag többműszakos tevékenység keretében, készenléti jellegű munkakörben, továbbá a kereskedelmi ágazatban foglalkoztatott munkavállaló részére elrendelt munkavégzés esetén illeti meg.
Ha a vasárnapi munkavégzésre az Mt. 101. § (1) bekezdésében meghatározott más jogalapra tekintettel kerül sor (idényjellegű, megszakítás nélküli munkakör stb.), a munkáltató vasárnapi pótlék fizetésére nem köteles.
A javaslat a jogalkalmazási nehézségek elkerülése érdekében megerősíti azt az egyértelmű rendelkezést, hogy a vasárnapi pótlék a munkavállalót nem csak rendes, hanem rendkívüli munkavégzés esetén is megilleti.
Pontosító rendelkezés lenne, hogy az a munkavállaló, aki egyébként rendes munkaidőben vasárnap nem foglalkoztatható, a vasárnapra elrendelt rendkívüli munkaidő esetén szintén jogosult a vasárnapi pótlékra.

A távolléti díj körében a tervezett szöveg szerint annak összegét az esedékessége időpontjában érvényes alapbér, pótlékátalány, illetve az esedékesség időpontját megelőző utolsó hat hónapra kifizetett teljesítménybér/bérpótlék figyelembevételével kellene megállapítani.
A számítások elvégezhetősége érdekében pontosan meghatározná az esedékesség időpontját (távollét kezdő időpontja, továbbá külön pontok szabályoznák, hogy végkielégítés és kártérítési felelősség megállapítása esetén milyen időponttól számítandó az esedékesség).

Az Mt. tartalmazná, hogy a munkavállaló havi bére egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén -- akár többet, akár kevesebbet dolgozott az általános munkarend szerinti munkaidőhöz képest  -- független a beosztás szerinti munkaidőtől, a munkavállaló mindig a havi bérére jogosult. A különbözetet a munkaidőkeret vagy az elszámolási időszak végén kellene elszámolni.

A munkavállalót havi bére az általános munkarend szerinti munkanapok számától függetlenül, mindig azonos összegben illetné meg. Az egy órára járó távolléti díj kiszámításához a havi alapbér egy napi összegét el kellene osztani a munkaszerződésben megállapított napi munkaidő tartamával.

A módosított Mt. tartalmazná a havi bér arányos része meghatározásának szabályait arra az esetre is, ha a munkavállaló a beosztás szerinti munkaidejét csak részben dolgozza le.

A törvényjavaslat kezdeményezi annak az Mt-ben történő rögzítését, hogy a munkavállalót a rendkívüli munkaidőben járó ellenérték azon a munkabéren felül illeti meg, amely részére a rendes munkaidőre járó munkabérén felül jár.

Az előfizetéssel elérhető tartalmak között további cikkeket olvashat a témáról.

Válasszon csomagajánlataink közül:

Ha előfizetőnk, lépjen be!

Adózóna.hu

365 napos Adózóna előfizetés

HVG Klubkártya

19 990 Ft + áfa HVG Klubkártyával 15 992 Ft + áfa

Mit tartalmaz a csomag?

Az Adózóna.hu alapcsomagjának előfizetéshez az alábbi szolgáltatásokat biztosítjuk:

 • » Hasznos, gyakorlatias cikkek adózási és azzal összefüggő területekről
 • » Kérdés-Válasz szolgáltatás és az archívum használata
 • » Napi és heti hírlevelek valamint VálaszAdó havi adózási magazin a legizgalmasabb szakmai hírekről, törvényváltozásokról
 • » Jogszabályok szakértői kommentárjai
 • » Törvényjavaslatok és azok indokolása
 • » Praktikus kalkulátorok az adózás, számvitel és TB területeiről
 • » Eseménynaptár
 • » Időgép funkcióval ellátott online jogtár (adózás, számvitel, társadalombiztosítás, társasági jog, munkajog, vámjog és devizajog területeken)
 • » Jogesetek, bírósági határozatok
 • » HVG Klubkártyával csak 15 992 Ft + áfa
Kipróbálom

14 napig ingyen

Az Adózóna.hu 14 napos ingyenes kipróbálásához az alábbi szolgáltatásokat biztosítjuk:

 • » Hasznos, gyakorlatias cikkek adózási és azzal összefüggő területekről
 • » Kérdés-Válasz szolgáltatás egyszeri igénybevétele és az archívum használata
 • » Napi és heti hírlevelek a legizgalmasabb szakmai hírekről, törvényváltozásokról
 • » Jogszabályok szakértői kommentárjai
 • » Törvényjavaslatok és azok indokolása
 • » Praktikus kalkulátorok az adózás, számvitel és TB területeiről
 • » Eseménynaptár
 • » Időgép funkcióval ellátott online jogtár (adózás, számvitel, társadalombiztosítás, társasági jog, munkajog, vámjog és devizajog területeken)
 • » Jogesetek, bírósági határozatok
A választott csomagnak megfelelő további szolgáltatásokat abban az esetben tudja igénybe venni, ha a 14 nap alatt úgy dönt, hogy megrendeli a szolgáltatásunkat.

Adózóna Max-csomag

365 napos Adózóna előfizetés

HVG Adószám 2017

2017-es HVG Adó- és Tb-különszám

HVG Klubkártya

25 990 Ft + áfaHVG Klubkártyával 20 792 Ft + áfa(29 990 Ft + áfa helyett*)

Mit tartalmaz a csomag?

Az Adózóna Max előfizetéshez az alábbi szolgáltatásokat biztosítjuk:

 • » 2017-es HVG Adó-különszám
 • » 2017-es HVG Tb-különszám
 • » Napi és heti hírlevelek valamint VálaszAdó havi adózási magazin a legizgalmasabb szakmai hírekről, törvényváltozásokról
 • » Hasznos, gyakorlatias cikkek adózási és azzal összefüggő területekről
 • » Kérdés-Válasz szolgáltatás és az archívum használata
 • » Jogszabályok szakértői kommentárjai
 • » Törvényjavaslatok és azok indokolása
 • » Praktikus kalkulátorok az adózás, számvitel és TB területeiről
 • » Eseménynaptár
 • » Időgép funkcióval ellátott online jogtár (adózás, számvitel, társadalombiztosítás, társasági jog, munkajog, vámjog és devizajog területeken)
 • » Jogesetek, bírósági határozatok
 • » HVG Klubkártyával csak 20 792 Ft + áfa
Kipróbálom

14 napig ingyen

Az Adózóna.hu 14 napos ingyenes kipróbálásához az alábbi szolgáltatásokat biztosítjuk:

 • » Hasznos, gyakorlatias cikkek adózási és azzal összefüggő területekről
 • » Kérdés-Válasz szolgáltatás egyszeri igénybevétele és az archívum használata
 • » Napi és heti hírlevelek a legizgalmasabb szakmai hírekről, törvényváltozásokról
 • » Jogszabályok szakértői kommentárjai
 • » Törvényjavaslatok és azok indokolása
 • » Praktikus kalkulátorok az adózás, számvitel és TB területeiről
 • » Eseménynaptár
 • » Időgép funkcióval ellátott online jogtár (adózás, számvitel, társadalombiztosítás, társasági jog, munkajog, vámjog és devizajog területeken)
 • » Jogesetek, bírósági határozatok
A választott csomagnak megfelelő további szolgáltatásokat abban az esetben tudja igénybe venni, ha a 14 nap alatt úgy dönt, hogy megrendeli a szolgáltatásunkat.

* A termékek külön megvásárlása esetén fizetendő ár.
** A csomag megvásárlásával most akár 23 kreditpontot is szerezhet: az Adózóna.hu előfizetése után három személynek jár 2-2 kreditpont; és ha most rendel, kreditpont gyűjtő akciónk keretében további 21 kreditpontot gyűjthet a System Media Kft. online képzésével. Részletek>>


Hozzászólások (0)

Új hozzászólásTÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR!
Ezért érdemes előfizetni!
hirdetés

Kérdések és válaszok

Mezőgazdasági őstermelő, bevételi határ

Lepsényi Mária

adószakértő

Őstermelés és vállalkozás kapcsolata

Lepsényi Mária

adószakértő

Pályázat iskoláknak

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Taxmind Kft.

2016 szeptember
H K Sze Cs P Sz V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
hirdetés
FONTOS JOGSZABÁLYOK
 1. KATA és KIVA 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról
 2. Art. 2003. évi . XCII. törvény
 3. Áfa 2007. évi CXXVII. törvény
 4. Áht. 1992. évi XXXVIII. törvény
 5. EHO tv. 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról
 6. Ekho tv. 2005. évi CXX. törvény az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról
 7. EVA tv. 2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról
 8. Helyi adó tv. 1990. évi C. törvény a helyi adókról
 9. Itv. 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 10. Jöt. 2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól
 11. Rega. tv. 2003. évi CX. törvény a regisztrációs adóról
 12. Szakhoz. tv. 2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról
 13. Számv. tv. 2000. évi C. törvény a számvitelről
 14. Szja 1995. évi CXVII. törvény
 15. Szlarend 24/1995 PM rendelet
 16. Tao tv. 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
 17. Tbj. 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
 18. Tbj. vhr. 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról
 19. Tny. 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról
 20. Tny. vhr. 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

X