További témák
hirdetés
A kalkulátor ez évi frissítése folyamatban.

EVA 2014 kalkulátor

Készítette: Adózóna

Vállalkozói jogviszony
Megnevezés

 

 

HIPA mértéke

%

Főfoglalkozású vállalkozó járulékalapja

Ft / hó

Hónap

Értékesítés
árbevétele

Kapott
kamatok

Egyéb
bevételek

Rendkívüli
bevételek

 

Forint (ÁFÁ-val növelten)

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Fizetendő EVA összege és határideje

Időszak

Határidő

 

 

I. negyedév

2014. április 12.

Forint

II. negyedév

2014. július 12.

Forint

III. negyedév

2014. október 12.

Forint

IV. negyedév

2014. december 20.

Forint

EVA összesen

Forint

Iparűzési adó kötelezettség

Megnevezés

 

 

Fizetendő helyi iparűzési adó (éves összeg)

Forint

EVÁ-s vállalkozók havi járulékai

* A minimálbér 101.500 Ft, ill. a garantált bérminimum 118.000 Ft! (Garantált bérminimum: a főtevékenység legalább középfokú végzettséget igényel!)

Megnevezés

 

 

Szociális hozzájárulási adó (27%)

Forint

Nyugdíjjárulék (10%)

Forint

Egyéni egészségbizt. jár. / természetbeni (4%)

Forint

Egyéni egészségbizt. jár. / pénzbeni (3%)

Forint

Munkaerő-piaci járulék (1,5%)

Forint

Egészségügyi szolgáltatási járulék

Forint

Járulékok összesen

Forint

A járulék aránya a jövedelemhez viszonyítva

%

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR!
Ezért érdemes előfizetni!

Információk

Mit számol a kalkulátor?

A kalkulátor meghatározza a fizetendő EVA összegét, kiszámítva az EVÁ-s vállalkozó helyi iparűzési adóját, valamint meghatározza a különböző biztosítási jogviszonyok után fizetendő járulékokat. Az EVA kalkulátor külön nem említ speciális adóalap korrekciós tényezőket, amelyeket az adott élethelyzetekben figyelembe kell venni.


Kapcsolódó jogszabály(ok):


Részletes használati útmutató »

Fogalommagyarázó

Fogalomtár

Bevétel (árbevétel, kapott kamatok, egyéb bevétel, rendkívüli bevétel)

Bevétel a számvitelről szóló törvény hatálya alá tartozó adóalany esetében a számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint elszámolt (a beszámoló eredménykimutatásában kimutatandó) árbevétel, bevétel.
Bevétel a számvitelről szóló törvény hatálya alá nem tartozó adóalany által vállalkozási (gazdasági) tevékenységével összefüggésben, vagy arra tekintettel bármely jogcímen és bármely formában mástól megszerzett vagyoni érték, beleértve az áthárított általános forgalmi adót is.

Kapcsolt vállalkozás
Kapcsolt vállalkozás:
a) az adózó és az a személy, amelyben az adózó - a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik,
b) az adózó és az a személy, amely az adózóban - a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik,
c) az adózó és más személy, ha harmadik személy - a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - közvetlenül vagy közvetve mindkettőjükben többségi befolyással rendelkezik azzal, hogy azokat a közeli hozzátartozókat, akik az adózóban és a más személyben többségi befolyással rendelkeznek, harmadik személynek kell tekinteni;
d) a külföldi vállalkozó és belföldi telephelye, valamint a külföldi vállalkozó telephelyei, továbbá a külföldi vállalkozó belföldi telephelye és az a személy, amely a külföldi vállalkozóval az a)-c) alpontban meghatározott viszonyban áll;
e) az adózó és külföldi telephelye, továbbá az adózó külföldi telephelye és az a személy, amely az adózóval az a)-c) alpontban meghatározott viszonyban áll.

Helyi iparűzési adó
Egy önkormányzat közigazgatási területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység után fizetendő adó.

Főfoglalkozású egyéni és társas vállalkozó
Főfoglalkozású egyéni és társas vállalkozó az, aki nem rendelkezik legalább heti 36 órás munkaviszonnyal,  vagy nem folytat közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat, és nem saját jogú nyugdíjas.

Járulékalapot képező jövedelem
Az összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételnek az a része, melyet az adóelőleg alap számításánál jövedelemként kell figyelembe venni.

Kiegészítő tevékenység
Egyéni illetve társas vállalkozó, aki vállalkozói tevékenységet saját jogú nyugdíjasként folytatja, továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.

Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

X