Bér- és családikedvezmény-kalkulátor 2014 (IV.) – Közös érvényesítéssel, házastársi/élettársi kapcsolatban élők eltérő jogosultsága esetén

Készítette: adozona.hu
Segíthetünk?

Megnevezés

Adózó

Házastárs / élettárs

 

Havi bruttó munkabér összege

Ft

Közös gyermekek száma

Közös gyermekekből főiskolás/egyetemista

Nem közös gyermekek száma

Nem közös gyermekekből főiskolás/egyetemista

Eltartottak száma (családi pótlék számításnál figyelembe vett)

Kedvezményezett eltartottak (gyermekek) száma

Családi adóalap-csökkentő kedvezmény

Ft

Maximum közösen érvényesíthető családi adóalap-csökkentő kedvezmény

Ft

 

Járulékkedvezmény érvényesítése

 

Családi kedvezmény nyilatkozati összege a közösen érvényesíthető összegből

Ft

Saját gyermek után érvényesíthető családi adóalap-csökkentő kedvezmény

Ft

Nyilatkozat szerint és saját jogon érvényesíthető adóalap-csökkentő kedvezmény

Ft

Adóalapok, adók, járulékok, nettó kifizetés

Megnevezés

Adózó

Házastárs / élettárs

 

Havi adóalap

Ft

Családi kedvezmény számított adóalap-kedvezménye

Ft

Családi járulékkedvezény

Ft

Fizetendő személyi jövedelemadó

Ft

Munkavállalót terhelő járulékok

Megnevezés

Adózó

Házastárs / élettárs

 

Természetbeni egészségbiztosítási járulék (4%)

Ft

Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (3%)

Ft

Nyugdíjjárulék (10%)

Ft

Munkaerő-piaci járulék (1,5%)

Ft

Nem érvényesíthető családi adóalap kedvezmény

Ft

Családi járulék-kedvezménnyel csökkentett járulék

Ft

Nettó bér kifizetés

Ft

Munkáltatót terhelő járulékok

Megnevezés

Adózó

Házastárs / élettárs

 

Szakképzési hozzájárulás (1,5%)

Ft

Szociális hozzájárulási adó (27%)

Ft

Összes munkáltatói költség

Ft

Használati útmutató

Ezt a kalkulátort az válassza ki, aki élettársi kapcsolatban él, a családi kedvezményre az élettársával nem közös és – az apa esetében a magzat kivételével – közös gyermek után (is) jogosult, és a közös gyermek(ek) után őt megillető családi kedvezményt az élettársával közösen kívánja érvényesíteni; VAGY házastársával közös háztartásában bármelyiküknek nevelőszülőként van nevelt gyermeke (is). Amennyiben bírósági ítélet alapján a Cst. szerint a gyermekét felváltva gondozó, a családi pótlékra 50 százalékban jogosult szülő, ezt a kalkulátort ne alkalmazza, mert ekkor a felváltva gondozott gyermek után a családi kedvezményt is csak 50 százalékban érvényesítheti.

 

Kapcsolódó jogszabály(ok):

 

Kérjük, hogy a kalkulátor első mezőjének rovataiba – a továbbiakban ismertetett tudnivalók figyelembe vételével – írja be a megfelelő adatokat, és kattintson az „ELŐSZÁMÍTÁS” parancsikonra, majd írja be a társára vonatkozóan is a családi járulékkedvezmény érvényesítésére vonatkozó döntést (igen/nem), továbbá a közösen maximálisan érvényesíthető családi adóalap-csökkentő kedvezmény összegéből az Ön által érvényesíteni kívánt összeget, és kattintson a „SZÁMOL” parancsikonra.

FONTOS!
– Élettársi kapcsolatban a születendő gyermeket kizárólag a várandós anya írhatja be nem közös gyermekként!
– A nevelésbe adott gyermeket kizárólag az a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló házastárs/élettárs írhatja be nem közös gyermekként, aki e gyermek nevelőszülője!

A kalkulátor kiszámolja az Ön és társa által érvényesített családi adóalap-kedvezmény, illetve családi járulék-kedvezmény figyelembe vételével a nettó bérüket, a fizetendő közterheket, valamint kimutatja a nem érvényesíthető családi adóalap-kedvezmény összegét is. Az utóbbi összeg ismeretében, a közös érvényesítésre vonatkozó nyilatkozati összeg akár többszöri módosításával érdemes újra próbálkozni mindaddig, amíg a számolás mindkettőjük esetében a legkisebb nem érvényesíthető összeget eredményezi.

Szakértő:
Surányi Imréné

Fogalommagyarázat

Családi adólap-kedvezményre jogosult:
– az a magánszemély, aki a családok támogatásáról szóló törvény szerint gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult, kivéve azt a magánszemélyt, aki a családi pótlékot  vagyonkezelői joggal felruházott gyámként vagy vagyonkezelő eseti gondnokként a gyermekotthonban, a javítóintézetben nevelt vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévő, gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekre (személyre) tekintettel,  szociális intézmény vezetőjeként, az intézményben elhelyezett gyermekre (személyre) tekintettel kapja; – a várandós nő és vele közös háztartásban élő házastársa; – a családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek (személy); – a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély. A saját jogon jogosult és a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély esetében a vele közös háztartásban élő hozzátartozói közül egy – a döntésük szerinti – minősül jogosultnak. Kedvezményezett eltartott (aki után a kedvezmény jár) – az, aki esetében a Cst. szerint családi pótlékra való jogosultság áll fenn, – a magzat a várandósság időszakában (fogantatásának 91. napjától megszületéséig), – az, aki a családi pótlékra saját jogon jogosult, – a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély. Eltartott: – az előbbiekben felsorolt kedvezményezett eltartottak, továbbá – azok, akik esetében nem áll fenn a családi pótlékra való jogosultság, de a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe vehetőek (vagyis, akik után a kedvezmény nem jár, de akiket a kedvezményezett eltartottak után érvényesíthető mérték meghatározásánál figyelembe kell venni). Az utóbbiak körébe az a kedvezményezett eltartottnak nem minősülő személy tartozik, aki közoktatási intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézményben első felsőfokú szakképzésben, első alapképzésben, első mesterképzésben vagy első egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgató és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik.

Kedvezményezett eltartott (aki után a kedvezmény jár):
– az, aki esetében a Cst. szerint családi pótlékra való jogosultság áll fenn, – a magzat a várandósság időszakában (fogantatásának 91. napjától a megszületéséig), – az, aki a családi pótlékra saját jogon jogosult, – a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély.

Eltartott:
– az előbbiekben felsorolt kedvezményezett eltartottak, továbbá – azok, akik esetében nem áll fenn a családi pótlékra való jogosultság, de a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe vehetőek (vagyis, akik után a kedvezmény nem jár, de akiket a kedvezményezett eltartottak után érvényesíthető mérték meghatározásánál figyelembe kell venni). Az utóbbiak körébe az a kedvezményezett eltartottnak nem minősülő személy tartozik, aki közoktatási intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézményben első felsőfokú szakképzésben, első alapképzésben, első mesterképzésben vagy első egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgató és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik.

FONTOS!
A be nem jegyzett élettársak (ide értve, ha bejegyzéstől számítva egy év még nem telt el) a nem közös gyermekek tekintetében nem jogosultak családi pótlékra, ebből következően a családi kedvezményre csak a saját és közös gyermekeik után jogosultak, illetve élettársi kapcsolatban a magzat után csak a várandós anya számít jogosultnak. (Emiatt esetükben az eltartottak/kedvezményezett eltartottak) száma, illetve a kedvezmény mértéke is különböző lehet.)

A családi adóalap-kedvezmény mértéke:
Az összevont adóalapból családi kedvezmény címén levonható összegnek – minden egyes kedvezményezett eltartott után, minden egyes jogosultsági hónap figyelembe vételével két mértéke van: – fejenként és havonta 62 500 forint, amely egy vagy kettő kedvezményezett eltartott esetén havi 10-10 ezer forint, egy kedvezményezett eltartott és egy eltartott esetén havonta 10 ezer forint adókedvezményt jelent; – fejenként és havonta 206 250 forint, amely három és minden további kedvezményezett eltartott esetén havi 33-33 ezer forint, illetve legalább három (vagy több) eltartott, azon belül legalább egy (vagy több) kedvezményezett eltartott esetén kedvezményezett eltartottanként havi 33-33 ezer forint adókedvezményt jelent.

Családi járulékkedvezményre jogosult:
– a Tbj. szerint biztosítottnak minősülő, – családi adóalap-kedvezményre jogosult magánszemély.

A családi járulékkedvezmény mértéke:
Családi járulékkedvezmény csak akkor érvényesíthető, ha a családi adóalap-kedvezményre az összevont adóalap csak részben nyújt fedezetet. A családi járulékkedvezmény a családi adóalap-kedvezmény 16 százalékának a másik fél által nem érvényesített azon a része, amelyre a szja nem nyújt fedezetet, de legfeljebb a biztosított által fizetendő természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék és nyugdíjjárulék együttes összege. Ha a járulékalap vélelmezett, egyéni vállalkozó esetében csak a tényleges kivét, társas vállalkozó esetében csak a tényleges személyes közreműködői díj járulékaiból érvényesíthető családi járulékkedvezmény.

A családi járulékkedvezmény érvényesítése:
Ha a magánszemély az adóelőleg-nyilatkozatában kéri, az adóelőleg-levonásra kötelezett munkáltatónak figyelembe kell vennie már az adóelőleg-levonásnál is. Közös érvényesítés esetén közös nyilatkozatot kell adni. A munkáltató a törvényben előírt sorrendben, először a családi adóalap-kedvezményt vonja le a megállapított személyi jövedelemadó-alapból, és ha az nem nyújt teljes fedezetet, a fennmaradó összeg 16 százalékával először a 7 százalékos egészségbiztosítási járulékot, majd a 10 százalékos nyugdíjjárulékot csökkenti. A munkaerő-piaci járulékból családi járulék-kedvezmény nem érvényesíthető.

Kapcsolódó tartalom

Általános információ

Az Adózóna kalkulátorok célja, hogy gyors segítséget nyújtsanak a mindennapi munka során gyakran felmerülő számítási kérdésekben.

A kalkulátorok általános helyzeteket vesznek alapul, ezért tájékoztató jellegűek. A speciális esetek általánostól eltérő körülményeit nem tudják figyelembe venni, ezért a számított értékek egyes esetekben minimális eltérést mutathatnak a minden körülménnyel kalkuláló számításokhoz képest.

A kalkulátorok használata ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Ha már regisztrált felhasználónk, kérjük, jelentkezzen be, ellenkező esetben regisztráljon most.

 

Előfizetői funkciók:

A kalkulátorok számításait előfizetőink elmenthetik és továbbküldhetik, ami lehetővé teszi, hogy a különböző számítási variációkat üzleti partnerek illetve döntéshozók felé továbbítsák, azokat összevessék, archiválják.

Előfizetőink használhatják a kalkulátorokat korábbi időállapotokban is.

 

Számítás:

A kalkulátor az Ön által bevitt adatokkal számol.

Az adatokat a szürke alapú mezőkbe tudja bevinni egész számokra kerekítve. Az értékeket a sorok végén szereplő mértékegységekben kell megadnia.

A narancssárga alapú mezők nem kattinthatók, nem tölthetők vagy változtathatók, ezeknek az értékeit automatikusan fogja megadni a kalkulátor.

Ha beírt minden szükséges adatot, és kiválasztott minden szükséges változót, kattintson a „Számol” gombra. Ekkor a gomb alatt lenyíló mezőkben megjelennek a kalkulátor által számított értékek.

Egyes kalkulátoraink előszámításokat is végeznek, amelynek alapján Önnek további beállításokra van lehetősége. Ebben az esetben a számítás menete a következő:

  1. Adja meg az alapadatokat és/vagy változókat
  2. Kattintson az első „Számol” gombra
  3. Adja meg a további adatokat és/vagy változókat
  4. Kattintson a következő „Számol” gombra

 

Eredmény mentése és továbbküldése:

  1. Kattintson a számítások alatt található „Eredmény mentése” gombra.

A kalkulátorok eredményeit csak Adózóna előfizetők tudják elmenteni, és igény szerint továbbküldeni.

Ha Ön még nem előfizetőnk, de szeretné kipróbálni az „Eredmény mentése” funkciót, akkor regisztrálhat a 14 napos próbaolvasásra. Ennek megrendelésekor kérem, vegye figyelembe, hogy egy email címről csak egyszer élhet a 14 napos próba lehetőségével.

Az „Eredmény mentése” gombra kattintva a továbbiakban a felugró „Mentés” és „Mégse” gombokkal tud továbbnavigálni:

  1. A „Mégse” gombbal mentés nélkül tud visszalépni a kalkulátorhoz.
  2. A „Mentés” gombra kattintva a kalkulációt elmenti az Adózóna oldalon, amelyet az ekkor megjelenő „Mentett eredményeim” mezőből a későbbiekben is elő tud hívni. A számítások az adott kalkulátornál tekinthetők meg a következő formátumban: EKHO kalkulátor 2013 (2014.04.24., 16:31).

Kérjük, amennyiben több számítást szeretne menteni egy kalkulátornál, akkor azoknak válasszon eltérő elnevezést, mert azonos néven nem menthető több kalkulátor.

  1. Amennyiben később szeretné újra megnézni az itt elmentett eredményeket, kattintson a érintett sorban a „visszatölt” gombra, ekkor az adatok ismét megtekinthetőek lesznek a kalkulátorban.

A mentett eredmények visszatöltésekor győződjön meg róla, hogy a mentésnek megfelelő időállapotú kalkulátor verzión áll az oldalon, mert a mentett eredmények csak az akkori kalkulátor verziókba tölthetők vissza megfelelően. (Ld. következő pontot is.)

  1. A mentett számítás sorában lévő „töröl” gombbal törli a listából a mentett számítást.
  2. Ha a számítást el szeretné küldeni a levelezőfiókjába, akkor kattintson a mentett kalkulátor mellett a továbbküldés ikonjára (levél). A felugró ablakba automatikusan betöltődnek az e-mail küldéséhez szükséges adatok, amelyeket tetszés szerint módosíthat. A kalkulátor a küldemény csatolmánya lesz.

 

Korábbi időállapotok használata:

Előfizetőink számára egyes kalkulátorok elérhetők korábbi időállapotokban is. Ennek az az előnye, hogy akár korábbi évek előírásainak megfelelően is el tudják készíteni a kívánt számításokat.

Ahhoz, hogy korábbi időállapotban tudjon számítást végezni, válassza ki a kalkulátor címe alatt jobbra található „Aktuális időállapot:” legördülő menüből azt az időállapotot, amelyet használni szeretne, majd a szokott módon írja be a szükséges adatokat, és végezze el a számítást.

Az egyes kalkulátorok mellett csak abban az esetben érhetők el korábbi időállapotok, amennyiben az létezett az Adozona.hu oldalon már korábbi állapotában is.
A kalkulátoroknak akkor nincsenek korábbi időállapotai, ha a kalkulátornak nem volt korábbi verziója, vagy időközben olyan mértékű szerkezeti változáson esett át, hogy a két kalkulátor eredményei már nehezen lennének összehasonlíthatók.

Hibajelentés:

Ha a kalkulátor működésében vagy számításában hibát észlel, lehetősége van arra, hogy erről hibaüzenetben értesítsen bennünket.

A „Hibajelentés” funkció csak abban az esetben működik, ha az Ön gépén van beállítva alapértelmezett levelező fiók. Ha a „Hibajelentés” gombra kattint, felugró ablakba automatikusan betöltődnek az e-mail küldéséhez szükséges adatok, amelyeket tetszés szerint módosíthat. Az üzenetében kérjük, írja le, hogy milyen hibát talált a kalkulátor működésében, hogy azt a lehető leggyorsabban ellenőrizhessük. Az üzenet elküldése után szerkesztőségünk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.

Ha nincs beállítva a gépén alapértelmezett levelező, az automatikus Hibajelentés funkció nem fog működni. Észrevételeit a kalkulátor működésével kapcsolatban természetesen így is várjuk, amelyeket ebben az esetben kérjük, az adozona@adozona.hu címre küldjön el. Levelében jelezze, hogy mely kalkulátorral és milyen jellegű hibát tapasztalt. Segítségét köszönjük!

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR!
Ezért érdemes előfizetni!
Ajánlat
Ajánló
Kalkulátorok
További kalkulátorok »

Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

X